Bestyrelsesuddannelsen – Djøf

Kursusbeskrivelse

Få intensiv træning i bestyrelsesarbejde på Djøfs forretningsorienterede forløb til dig med interesse for en praktisk tilgang til bestyrelsesarbejdet. Du får konkrete færdigheder i økonomisk styring, strategiplanlægning, godt bestyrelsesarbejde, krisestyring og håndtering af presse.

 

Uddannelsen tager udgangspunkt i små eller mellemstore virksomheders forhold med større fokus på forretningsforståelse end på jura. Du træner at agere i en bestyrelse gennem cases og simulationsspil, og aktiv deltagelse er dermed en væsentlig forudsætning for din læring.

 

Uddannelsen er udarbejdet i samarbejde med Danske Bestyrelsesadvokater og Juristenes Utdanningssenter, Norge.

 

Læs mere på www.djoef.dk/bestyrelsesudd

Program

Bestyrelsesuddannelsen består af tre moduler. Hvert modul varer to dage.

 

Modul 1

Gennem en række cases udfordres du som enten bestyrelsesformand eller bestyrelsesmedlem. Erfarne bestyrelsesmedlemmer fra dansk erhvervsliv fungerer som spilledere og giver deres bud på det gode bestyrelsesarbejde med fokus på strategi og værdiskabelse.

 

Modul 2

Du får træning i regnskabsanalyse og værktøjer til at måle en virksomheds finansielle helbredstilstand. Modulet gør dig i stand til at overskue og forstå de vigtigste nøgletal, og du lærer samtidig, hvordan du stiller de rette spørgsmål og får de oplysninger, du har brug for.

 

Modul 3

Det tredje modul giver dig indsigt i værdisætning og krisestyring. Temaerne er bl.a. pressetræning af bestyrelse, bestyrelsesansvar og bestyrelsesarbejde og/eller advokatarbejde.

 

Læs mere på www.djoef.dk/bestyrelsesudd


Målgruppe

Alle

Pris

Priser fra 39.000 kr. (ekskl. moms)

Dato

18. september 2017

Tilmeldingsfrist

18-08-2017

Sted

Danske Advokater, ValenciaHallen, Vesterbrogade 32, 1620 København V

Arrangør

Djøfs Kurser og Uddannelser

Tilmelding

Tilmelding kan ske på følgende website
www.djoef.dk/bestyrelsesudd

Tilmeldingsemail

Tilmelding kan ske på følgende email
Tilmelding sker på ovenstående website.

Kontaktperson

Rikke Holst
Tlf: 33 95 99 69