Coachuddannelsen for ledere

Kursusbeskrivelse

Uddannelsen lærer dig at bruge coaching i dit lederskab, så du får mest muligt ud af dine medarbejderes potentiale. Lær blandt andet at beherske coachingsamtalen og bruge evnen til at lytte og stille effektfulde spørgsmål.

 

NB! Coachuddannelsen for ledere giver dig det uddannelsesmæssige fundament for at blive ICF-certificeret som Associate Certified Coach.

 

Coaching handler om mennesker og udvikling. Det er en anerkendt metode med effektive værktøjer til at udvikle og motivere dine medarbejdere og skabe grundlag for endnu bedre resultater. Som coach kan du både styrke andre, udbygge dit lederskab og udvikle dig selv som privatperson.

 

Sæt dine medarbejdere i bevægelse i ønsket retning

- Bliv trænet i at stille konkrete spørgsmål, der afdækker: problem, udviklingspotentiale og handling

- Få indsigt i og forståelse for forandringsprocesser

- Skab større motivation blandt dine medarbejdere og teams

- Opnå bedre resultater som leder med selvindsigt og styrket lederskab

Program

Uddannelsens opbygning:

Uddannelsen forløber over fire moduler. Modul 1 er på tre dage, mens de øvrige moduler er på to dage. Mellem modulerne afvikles feedbacksessioner og webinarer. Du bør sætte tid af til hjemmearbejde mellem mellem modulerne. Uddannelsen afsluttes med en individuel skriftlig og mundtlig eksamen.

 

Læring i et trygt og inspirerende miljø:

Coachuddannelsen har sit teoretiske fundament i den systemiske teori og metode, nyere hjerneforskning, ICF’s kernekompetencer og viden om effektfuld coaching. Du bliver en del af et trygt, lærende og inspirerende miljø med mulighed for både personlig udvikling og tilegnelse af de forskellige coachingmetoder, som skaber en platform for effektfuld og autentisk coaching.

 

Undervisningsform:

Undervisningen har fokus på læring gennem praktiske erfaringer og teorien flettes naturligt ind, mens vi øver og træner. Vores erfaring er, at du gennem træning tilegner dig de coachende kompetencer på en måde, så du kan bruge dem i mange forskellige sammenhænge.

 

Få personlig feedback under øvelserne:

Vi fokuserer på at støtte dig i at nå dine mål med uddannelsesforløbet, derfor giver vi deltagerne personlig sparring under øvelserne. Der er desuden maks. 18 deltagere på et hold, hvilket sikrer mere tid til hver enkelt deltager.


Målgruppe

Alle

Pris

41.600,00

Start dato

20. september 2017

Slut dato

23. februar 2018

Tilmeldingsfrist

Senest tre uger inden kursusstart

Sted

Ledernes mødecenter (København)

Arrangør

Ledernes KompetenceCenter

Tilmeldingsemail

Tilmelding kan ske på følgende email
kursustilmelding@lederne.dk

Kontaktperson

Helle Damsgård
Tlf: