Personlig planlægning og effektiv tidsstyring

Kursusbeskrivelse

Oplever du at mange opgaver haster og andre pludselig styrer din tid? Har du for mange afbrydelser og for mange bolde i luften, og har du svært ved at koncentrere dig og holde fokus på det vigtigste? Så vil dette kursus i personlig planlægning og tidsstyring give dig muligheden for at effektivisere dit tidsforbrug og kigge dine arbejdsvaner grundigt efter i sømmene.

På kurset vil du arbejde med effektive metoder og praktiske planlægningsværktøjer der hjælper dig med at komme ud af den onde tidsspiral, skabe overblik, prioritere optimalt og skabe mere effektivitet i din hverdag.

Hvem deltager på kurset i personlig planlægning og effektivitet?

Kurset i personlig planlægning og stresshåndtering er et kursus for travle medarbejdere og ledere som oplever de har for mange opgaver og for lidt tid, og som ønsker at gøre en indsats for at styre deres tidsforbrug optimalt, undgå stressfælden og styrke arbejdsglæden og effektiviteten.

Dit udbytte på kurset i personlig planlægning

Personlig planlægning og stresshåndtering vil hjælpe dig til at blive mere effektiv og mindre stresset. Du vil blive mere bevidst om dit nuværende tidsforbrug og din effektivitet, og du får indsigt i din tidstype og hvordan du bedst muligt arbejder sammen med andre tidstyper. Du får inspiration til at indarbejde større tidsrealisme i din planlægning så du kan opnå større fleksibilitet i din hverdag.

Du bliver bedre til at skabe overblik over dine opgaver og prioritere og planlægge dem så du bevarer dit overblik og dit fokus. Du bliver bevidst om dårlige vaner som blokerer for øget effektivitet og får idéer til at overvinde udskydelsesadfærden og skabe nye og hensigtsmæssige vaner. Du lærer teknikker til at sige fra og bede om det, du har brug for med overbevisning og gennemslagskraft.

Udbytte for virksomheden

En leder eller en medarbejder, som har deltaget på et kurset i personlig planlægning og stresshåndtering, vil vende tilbage med en række praktiske ideer og færdigheder som kan føre til øget effektivitet og arbejdsglæde. Hvis en hel afdeling eller gruppe undervises sammen på et virksomhedskursus, vil afdelingen få et fælles "sprog", en fælles måde at arbejde med prioritering og planlægning på.

Din underviser

Pia Hardy er erhvervspsykologisk rådgiver med speciale i personlig effektivitet og stresshåndtering. Hun har mange års erfaring i at rådgive, coache og undervise virksomheder i personlig planlægning og stresshåndtering. Pia Hardy er certificeret coach efter international standard og certificeret konfliktløser og mægler. Hendes baggrund er bygget op af mange års kurser, uddannelser og erfaringer med planlægning, kommunikation og stresshåndtering på arbejdspladser og i erhvervslivet.

Deltagerne vurderer Pia Hardy som en topengageret og inspirerende underviser med fokus på den enkelte kursist og dennes styrker og udfordringer. Hun lægger vægt på, at deltagerne får ny viden og masser af praktisk erfaring med sig hjem, så hverdagens udfordringer kan håndteres endnu bedre.

Program

Indhold og form

Kurset veksler mellem teorioplæg om tidsstyring og planlægning - og masser af øvelser individuelt og i grupper. Øvelserne tager udgangspunkt i dine/jeres egne arbejdsopgaver og udfordringer med tidsstyring.

Du arbejder bl.a. med at:

 • Få indsigt i dit tidsforbrug og din effektivitet
 • Få indsigt i din og andres tidstyper - de svage og stærke sider
 • Bruge værktøjer til at sætte mål med arbejdsdagen og opgaven
 • Lære at skelne mellem "vigtigt" og "haster"
 • Metoder til at afstemme forventninger
 • Prioritere arbejdsopgaver med prioriteringsmatrixen
 • Lære dine tidsrøvere at kende og få metoder til at fjerne dem
 • Undgå at falde i i hasterfælden
 • Håndtere de mange afbrydelser i hverdagen
 • Få bugt med udskyderadfærden
 • Skabe realistiske "to-do"-lister og tidsbudgetter
 • Håndtere mails effektivt samt god opgave- og kalenderstyring
 • Få tips og tricks til brug af praktiske planlægningsværktøjer
 • Opgaveorienteret planlægning på kort og lang sigt
 • Delegering af opgaver på alle niveauer
 • Kende dine stress-signaler og håndtere stresskilderne
 • Metoder til at sige fra eller anmode om ændringer
 • Styrke dit mentale fokus
 • Skabe din egen handlingsplan med de nye vaner.

Målgruppe

Alle

Pris

8.750 ekskl. moms

Dato

28. september 2017

Tilmeldingsfrist

14-09-2017

Sted

Hotel Ascot, København

Arrangør

Fortuna Kurser & Coaching

Tilmelding

Tilmelding kan ske på følgende website
http://www.fortunakurser.dk/personlig-planlaegning.html

Tilmeldingsemail

Tilmelding kan ske på følgende email
info@fortunakurser.dk

Kontaktperson

Pia Hardy
Tlf: 20 32 32 69