Stresscoach uddannelse - bliv certificeret stresscoach

Kursusbeskrivelse

En stresscoach uddannelse på 4 moduler med certificering

 

Stress er noget alle gerne vil undgå og alligevel rammer det flere og flere. Nye undersøgelser viser at 44 % af danskerne oplever stress i deres hverdag. Stressen resulterer i flere sygemeldinger, ineffektivitet og et dårligere psykisk arbejdsmiljø.

 

Ønsker du at støtte andre i at forebygge og håndtere stress, vil denne uddannelse som stresscoach give dig den nødvendige viden og kompetencerne til at klare opgaven. Uddannelsen varer 8 dage fordelt på 4 moduler.

 

Hvem deltager på stresscoach uddannelsen?

Stresscoach uddannelsen henvender sig både til ledere, medarbejdere som har til opgave at støtte andre i at forebygge og håndtere stress. Du kan fungere som leder, HR-konsulent, coach, rådgiver, behandler, selvstændig eller andet og ønsker at varetage hvervet som stresscoach eller stressvejleder.

 

Deltagelse i stresscoach uddannelsen forudsætter ingen speciel uddannelse eller noget professionelt kendskab til hverken stress eller coaching. På uddannelsen lærer du alle de værktøjer du får brug for i rollen som stresscoach.

 

Udbytte på stresscoach uddannelsen

På stresscoach uddannelsen får du en viden om hvad stress er og hvilke konsekvenser stress kan have for den stressramte og dens stressramtes omgivelser. Du arbejder med at kortlægge individuelle stressprofiler, identificere stresssymptomer, og du får konkrete metoder til at støtte den stressramte i at forebygge og håndtere stressen.

 

Du tilegner dig nogle effektive kommunikative værktøjer til at hjælpe den stressramte - medarbejderen, klienten eller kollegaen - til selv at erkende og bearbejde sin stress. Og du lærer at bruge den specielle samtalestruktur i stresscoaching til at støtte og motivere den stressramte til at få en dybere indsigt i sin egen situation, se nye veje og muligheder og til at håndtere de situationer der fremkalder stressen.

 

Du får en komplet gennemgang af Fortunas stresscoachingmodel. Og du træner alle trin i den coachende stress-samtale. Du vil løbende få feedback på dig selv som stresscoach af underviser og kursusdeltagere så du helt konkret oplever hvordan du gør fremskridt.

 

Efter uddannelsen vil du som professionel stresscoach være klædt på til at:

- spotte stress-signaler og identificere stresskilder

- identificere forskellige grader af stressbelastninger

- vejlede om forskellige metoder til stresshåndtering

- coache den stressramte i at få indsigt i egen tilstand

- støtte og motivere den stressramte til at handle mod større trivsel

- gennemføre professionelle stress-samtaler

- arbejde med stresscoaching i grupper

- rådgive og vejlede om stress i virksomheden

- medvirke ved implemetering af en stresspolitik.

 

Udbytte for virksomheden

En medarbejder eller en leder som har kompetencerne til at fungere som stresscoach og sparringspartner for sine omgivelser, er meget værdifuld for virksomheden. Ved brug af stresscoachende samtaler vil virksomheden opleve medarbejdere som bliver mere bevidste og handlekraftige i forhold til at forebygge og håndtere de situationer der fremkalder stressbelastninger.

 

Gennem stresscoaching vil medarbejderne blive mere selvledende, forandringsparate og motiverede - og trivslen og arbejdsglæden vil være i højsædet og resultere i færre sygedage på arbejdspladsen.

 

Underviser på stresscoach uddannelsen

Pia Hardy er erhvervspsykologisk rådgiver med speciale i stresscoaching.

Hun har gennem en årrække uddannet og certificeret en lang række medarbejdere og ledere på Fortunas erhvervscoach-, stresscoach- og konfliktcoach uddannelser.

 

Hun har egen coaching praksis hvor hun arbejder med coaching af ledere, medarbejdere og teams med udfordringer inden for områderne: karriereudvikling, stresshåndtering og konflikthåndtering.

 

Kursusdeltagerne vurderer Pia Hardys undervisning som engagerende og inspirerende med fokus på den enkelte deltager og dennes styrker og udfordringer. Hun lægger vægt på, at deltagerne får ny viden og praktisk erfaring med sig hjem, så hverdagens udfordringer kan håndteres endnu bedre.

Program

Stressoach uddannelsens fire moduler i detaljer

 

Modul 1: Grundlaget for excellent coaching

På modul 1 på denne coach uddannelse får du et indgående kendskab til hvad coaching er. Du lærer at bruge alle de coachende værktøjer i Fortunas coachingmodel. Og du træner dine færdigheder i at bruge coaching som et effektivt redskab i din kommunikation. Du vil også selv opleve at blive coachet. Du arbejder bl.a. med:

 

Hvad er coaching, hvordan og hvornår kan det bruges?

Gennemgang af coaching modellens 6 trin

Afklaring af fokuspersonens aktuelle situation

Opstilling af mål og afklaring af værdier

Udforskning og ændring af hæmmende vaner og mønstre

Sådan afklarer og styrker du fokuspersonens motivationen

Udforskning af perspektiver og nye handlemuligheder

At skabe handlingsplaner der virker

Din rolle og egenskaber som coach

Etablering af den tillidsfulde coachingrelation

Lytte- og spørgeteknikker i den coachende samtale

Træningsforløb i små grupper med feedback til dig som coach

 

Modul 2: Videregående coaching

På modul 2 udbygger og styrker du din viden om de vigtigste temaer i et coachingforløb. Du træner forskellige værktøjer til at afklare fokuspersonens udfordringer og ønskede mål. Du går bagom forhindringer og hæmmende overbevisninger og arbejder med flere metoder til at skabe motivation, nye mønstre og støttende overbevisninger hos fokuspersonen. Desuden arbejder du med din egen optimale tilstand som coach. Du arbejder bl.a. med:

 

Flere effektive værktøjer til at afklare mål

Teknikker til at skabe indsigt i overbevisninger

Værktøjer til at bryde hæmmende overbevisninger og vaner

Din egen optimale tilstand som coach

Hvordan du følger op på coachingsessioner

ICF’s etiske regler og kompetencer for coaching

Træning i at coache og efterfølgende feedback

 

 

Modul 3 : Fokus på stress og stresscoaching

På dette modul får du en grundig indføring i stressens væsen. Du arbejder med at identificere stress-symptomer, stressniveauer, stresskilder og kortlægge individuelle stressprofiler. Du træner Fortunas stresscoaching model som specielt er udviklet til at coache personer med stressrelaterede problematikker. Du arbejder bl.a. med:

 

At identificere stresssymptomer og kortlægge et stressniveau

Stressens påvirkning af hjerne og krop

Psykiske og adfærdsmæssige reaktioner

Stressens forskellige faser - fra belastning til sygemelding

Stresssamtaler i praksis i et stressforløb

Gennemgang af Fortunas stresscoaching-model

Arbejdsrelateret stress og det psykiske arbejdsmiljø

Stresshåndtering – metoder og strategier

Tests til at identificere stresskilder og reaktioner

Træning i stresscoaching i mindre grupper.

 

 

Modul 4: Stresscoaching, flere værktøjer og certificering

På dette stresscoaching modul bygger du videre på den viden som du fik på første modul. Og du får endnu flere effektive værktøjer i din stresscoach værktøjskasse. Du får indsigt i hvordan en virksomheds stresspolitik opbygges og hvordan du kan arbejde med stress på flere niveauer i en virksomhed.

 

Du træner dine kompetencer som stresscoach yderligere, så du er klædt på til at tilbyde professionel stresscoaching. Modulet afsluttes med en skriftlig prøve og en mundtlig eksamen hvor du gennemfører en stresscoaching session. Du arbejder bl.a. med:

 

Sammenhænge mellem personlighed, livsstil og stress

Stress-strategier og stresspolitik i virksomheden

Analyse af forskellige stresscases

Stresscoaching af teams

Mindfullnes meditation og afslapningsteknikker

Afgrænsning af din rolle som stresscoach

Din personlige handlingsplan som stresscoach

Træning i stresscoaching – med supervision

Certificering - den skriftlige og mundtlige prøve.

 

Små hold med tid til reflektion

På Fortunas stresscoach uddannelse er holdene små - maks. 8 deltagere – for at sikre tid til selvrefleksion, dialog, og en grundig feedback til den enkelte deltager.

 

På modulerne veksles der mellem teoretiske oplæg, diskussion og masser af træning i at bruge teknikkerne i praksis samt supervision. Træningen kan tage udgangspunkt i cases fra din egen hverdag.

 

Form og varighed af stresscoach uddannelsen

Forløbet strækker sig over 4 moduler á 2 dage med afsluttende certificering. På og imellem modulerne trænes de lærte stresscoaching-modeller og værktøjer, således at teorien bliver omsat og integreret til professionel brug.


Målgruppe

Alle

Pris

24.800 ekskl. moms

Start dato

28. august 2017

Slut dato

15. december 2017

Tilmeldingsfrist

14-08-2017

Sted

Hotel Ascot, København

Arrangør

Fortuna Kurser & Coaching

Tilmelding

Tilmelding kan ske på følgende website
http://www.fortunakurser.dk/stresscoach-uddannelse.html

Tilmeldingsemail

Tilmelding kan ske på følgende email
info@fortunakurser.dk

Kontaktperson

Pia Hardy
Tlf: 20323269