Ledelse i pressen

I elsker og hader dokumentationskrav

19.06

Dramatiske øjeblikke i lederkarrieren. Enkeltord, der tegner et øjebliksbillede af offentlig ledelse. Og  quiz om, hvordan offentlige ledere oplever både begrænsning og støtte med dokumentationskrav og politisk indblanding. Vi samler op på endnu et par af debatterne om offentlig ledelse på Folkemødet.

Læs artiklen

Kvindelige chefer prioriterer personaleledelse

19.06

Mange motivationsfaktorer er ens - men på et punkt adskiller de sig fra deres mandlige kolleger.

Læs artiklen

Gode ledere fremmer et godt arbejdsmiljø

19.06

Mentale problemer på arbejdspladserne koster det danske samfund mange  mia. kr. om året. Og antallet af ansatte med stressrelaterede problemer ligger nogenlunde konstant på 15 procent. Gør lederne nok, og har de kompetencer og tid til rådighed til at hjælpe? Det var spørgsmålet ved en debat på Folkemødet.

Læs artiklen

Biblioteksansatte genvandt tilliden til hinanden: Vi skændtes så det bragede

19.06

På Norddjurs Biblioteker har SPARK-konsulent fokuseret på at hjælpe MED-udvalget med at redefinere sin rolle. "Vi er gået fra at være et informationscenter til et rum, der kan kvalificere ledelsens beslutninger", lyder det.

Læs artiklen

Hjortdals klumme: Offentlig styring og ledelse på Folkemødet

19.06

Folkemødet viste en Ledelseskommission på vej og en debat, der begynder at tage fat i centrale udfordringer. Og så opstod en ide om velfærdspraktik for topledere.

Læs artiklen

Medarbejderne tier af frygt for at blive fyret

19.06

Frygt for repressalier fra ledelsen, får ansatte til at holde igen med kritik af forhold på arbejdspladsen.

Læs artiklen

Folkemøde: Ledelse i d-land

19.06

Den digitale tsunamibølge ruller ind over Danmark 3.0 og fyldte også i mange ledelsesdebatter på Folkemødet. For hvis it-kræfterne skal bruges klogt til velstand og vækst, kræver det modige ledere, som både kan være tæt på og tænke fremad, var budskabet fra en af dem.

Læs artiklen

Folkemøde: Hvordan kan ledere bruge tiden bedre?

19.06

Hvad man bruger sin tid på, er et område, lederne i højere grad selv kan tage styring over, var meldingen fra en debat med lederne fra forretningsudvalget i FTF’s Lederråd.

Læs artiklen

Folkemøde: Tiden er moden til det personlige lederskab

19.06

Om ganske år vil styringen af den offentlige sektor se anderledes ud end i dag, spår Allan Søgaard Larsen, formand for Ledelseskommissionen. Tiden er moden til et skifte i retning af et større personlig ledelsesrum.

Læs artiklen

Tilfredse medarbejdere giver mere profit

16.06

Glade og tilfredse medarbejdere fører til større indtjening og bedre afkast. Det viser ny forskning, og det står i kontrast til den traditionelle opfattelse af arbejdsmiljø som en omkostning.

Læs artiklen

Profitmål stresser ansatte

16.06

Udbredelsen af performancemanagement som styringsværktøj er i stærk stigning. Lederne måles for meget på at skabe profit og for lidt på at skabe kundetilfredshed og trivsel. Det kan forklare stigende problemer med det psykiske arbejdsmiljø, påpeger forsker.

Læs artiklen