PersonaleAfskedigelser

Lederen skal håndtere en afskedigelsesproces professionelt, både af hensyn til medarbejderen og arbejdspladsen.

Her kan du læse om de ledelsesmæssige aspekter af processen, finde tjeklister og inspiration til hvordan samtalen håndteres bedst. Mht. de mere juridiske aspekter henviser vi til HR-/personaleafdelingen på din arbejdsplads.

Sådan gennemfører du en advarselssamtale

09.06.2017 1,946

Heldigvis er advarselssamtalen en samtale, ledere sjældent har med medarbejderne. Men det betyder også, at få ledere ved, hvordan de skal gribe samtalen an. Her får du en guide igennem de fem centrale faser i en advarselssamtale. Læs artiklen


Podcast: Fyringer og dårlig ledelse

24.02.2017 555

Findes der en ordentlig måde at skille sig af med medarbejdere på? Og er det lettere at fyre, hvis det sker som led en i sparerunde? Det drøfter to chefer og en psykolog sammen med Kurt Strand. Lyt til en ny podcast i serien "Ørerne i maskinen", som tager fat på en af de sværeste opgaver i lederjobbet. Læs artiklen


Når det ender med en advarsel

18.11.2016 3,754

Selv for en god leder sker det, at man er nødsaget til at hive ledelsesrettens svar på det gule kort og give sin medarbejder en advarsel. Mange ledere fokuserer på advarslen, som noget man skal give før man kan opsige sin medarbejder og glemmer at bruge advarslen som en mulighed for at få den gode medarbejder, de engang ansatte, tilbage på rette spor. Læs artiklen


Døden og ensomheden - afskedigelser rører ved vores eksistens

27.05.2016 2,112

Afskedigelser er et af de mest tabuiserede emner inden for ledelse. Her oplever de involverede for alvor at blive bragt i kontakt med deres eksistentielle grundvilkår som døden og ensomheden. Og det er vigtigt for ledere at forstå, hvor voldsomme følelser der kan være på spil. Eksistentiel ledelse peger på, hvor vigtigt det er som leder at se sine grundvilkår i øjnene og træde frem som menneske. Få gode råd om, hvordan du håndterer de… Læs artiklen


Hvordan du fyrer uden at skade din medarbejder

12.02.2016 2,573

At blive afskediget kan være en af de mest smertefulde, ydmygende og rædselsfulde oplevelser i livet. Men sådan behøver det ikke at være. Hvordan du som leder håndterer processen, har stor betydning for, hvordan den afskedigede medarbejder betragter det og er i stand til at komme videre. Læs artiklen


Guide til en værdig opsigelse

30.10.2015 4,571

Krav om besparelser gør, at mange ledere står med den vanskelige opgave, at de skal afskedige. Både for den afskediges skyld og for de medarbejdere, der bliver tilbage på arbejdspladsen, er det vigtigt, at du gør det professionelt. Få her en guide til, hvordan du planlægger og gennemfører afskedigelser som følge af besparelser. Læs artiklen


Sådan fyrer du med omtanke

28.05.2014 6,215

Fyringer er ubehagelige for alle parter. Men omstændigheder kan gøre dem nødvendige. Når de sker i stort antal, er de et sandhedens øjeblik for organisationen. For hvis ikke afskedigelserne håndteres ordentligt, kan de skabe langt større problemer, end de løser. I artiklen får du ti trin til en fornuftlig afskedigelse. Læs artiklen


Tætte bånd gør en afskedigelse svær

28.02.2014 2,592

Når der er afskedigelser på arbejdspladsen, kan en stærk organisationskultur give bagslag for de involverede medarbejdere. En afskedigelse kan i nogle tilfælde sammenlignes med en skilsmisse, og derfor skal man som leder tage nogle særlige hensyn. Læs artiklen


Når du er "the bad Guy"

05.10.2012 5,723

At afskedige medarbejdere er for mange ledere det hårdeste ved lederjobbet. Det hjælper dog hverken dig eller dine medarbejdere at udvise en undskyldende attitude. Accepter i stedet det uundgåelige at du er ” the bad Guy” i situationen. Få råd om hvordan du accepterer den ubehagelige situation og gør afskedigelsen nemmere for både dig og din medarbejder. Læs artiklen


Tag hånd om de tilbageblevne

16.05.2012 3,326

Ledere, der er nødt til at afskedige, er også nødt til at opbygge de medarbejdere, som er tilbage. Ellers risikerer I at udvikle overlevelsessyge. Læs om symptomerne, og hvordan du som leder sætter fokus på de tilbageblivende. Læs artiklen