PersonaleOrganisering af arbejdet

Praktisk organisering af arbejdet handler om at udnytte de givne ressourcer bedst muligt. Det er en løbende proces, der kan bestå af en løbende optimering af arbejdsgange og/eller egentlige effektiviseringsprojekter.

Her finder du en samlet oversigt med viden og værktøjer til at forbedre og effektivisere organisering af det daglige arbejde. Læs blandt andet om Lean, mødeledelse og meget mere.

Sæt medarbejderne fri uden at miste styringen

24.05.2017 1,135

Medarbejderne skal slippes fri, så kreativiteten kan blomstre. Men hvordan frisætter man medarbejderne uden at miste styring med organisationen? Læs om fem ting du kan gøre for at sikre balancen mellem frihed og styring. Læs artiklen


Work out louder

21.04.2016 513

Videndeling og innovation på tværs af afdelinger er vanskelig, når fokus udelukkende er på at løse sine egne opgaver og arbejdspladserne er inddelt i teams, arbejdsområder og stillinger. En måde at øge videndelingen på, er, at ”work out louder” og samtidig holde fast i den måde, organisationen fungerer på i dag. Få her råd om hvordan. Læs artiklen


Er jeres MED-system en Ferrari, der kører som en Fiat?

05.02.2016 2,059

MED-systemet skal tilføre værdi og give mening. Men desværre bliver det mange steder betragtet som spild af tid, fordi MED-møderne bliver en forudsigelig scene for magtkampe, der ikke ændrer ved noget. Få her et servicetjek af jeres MED-udvalg og et forslag til, hvordan I kan revitalisere MED. Læs artiklen


Ledelse med relationel koordinering

22.01.2016 3,256

Fælles mål, gensidig respekt og konstruktiv kommunikation. Det er nogle af forudsætningerne for et effektivt samarbejde om kerneopgaven. I en ny publikation om relationel koordinering giver Væksthus for Ledelse anvisninger til, hvordan du styrker samarbejdet i egen organisation til gavn for kerneopgaven. Læs artiklen


Afliv brainstorming og få bedre ideer

08.01.2016 2,732

Pinlig tavshed, medarbejdere der kigger væk og det whiteboard, hvor du med store bogstaver har skrevet ”Gode ideer:” er tomt. Brainstorming er ikke altid den bedste metode til at få ideer i spil. Læs her, hvad du ellers kan gøre for at få medarbejdernes ideer på banen. Læs artiklen


Hvornår skal du uddelegere en opgave?

25.09.2015 485

Her er en oversigt, der viser, hvornår du med fordel kan uddelegere en opgave. Læs artiklen


Sådan leder du efter kerneopgaven

04.09.2015 5,512

Den store bevågenhed på kerneopgaven er glædelig og til gavn for borgerne. Men den får først effekt, når du og dine lederkollegaer arbejder strategisk og langsigtet med kvalificering og prioritering af kerneopgaven. Læs artiklen


Guide til fratrædelsessamtaler

27.03.2015 3,335

En medarbejder, der siger op, er en værdifuld kilde til feedback, og det er derfor oplagt at holde en fratrædelsessamtale. Læs her, hvordan du indhenter viden, der gavner dig selv og arbejdspladsen og får taget afsked på en god måde. Læs artiklen


3 årsager til at du uddelegerer for lidt

19.12.2014 2,224

Det er en myte, at lederens personlighed gør, at hun ikke uddelegerer. Årsagen er typisk ydre omstændigheder som et for lille ledelsesrum og for få medarbejdere. Læs om årsagerne til, at mange ledere har svært ved at uddelegere og om, hvordan du bliver bedre til at slippe opgaverne. Læs artiklen


Sådan håndterer du den ineffektive medarbejder

29.08.2014 10,522

Ineffektive medarbejdere belaster lønbudgettet og kan have en negativ påvirkning på kollegerne. Men hvad stiller man som leder op, når en medarbejder præsterer for lidt? Her får du råd om, hvordan du håndterer og hjælper en ineffektiv medarbejder. Læs artiklen