PersonaleOrganisering af arbejdet

Praktisk organisering af arbejdet handler om at udnytte de givne ressourcer bedst muligt. Det er en løbende proces, der kan bestå af en løbende optimering af arbejdsgange og/eller egentlige effektiviseringsprojekter.

Her finder du en samlet oversigt med viden og værktøjer til at forbedre og effektivisere organisering af det daglige arbejde. Læs blandt andet om Lean, mødeledelse og meget mere.

Værktøj: Hvad vil, kan og skal dine medarbejdere?

30.06.2017 2,793

Ved dine medarbejdere altid, hvad de gerne vil, hvad de kan, og hvad de skal? Her får du VIL-KAN-SKAL-modellen, som er et redskab, der hjælper dig og dine medarbejdere med at få et helhedsblik på arbejdsopgaverne. Brug modellen til at strukturere samtaler og skabe tydelighed om opgaverne. Læs artiklen


Hvad indiansk visdom kan lære dig om motivation

16.06.2017 1,477

Halter dine medarbejderes engagement og er deres energi på lavpunktet? Læs om, hvordan du ved at indføre tre indianske ledelsesprincipper i organisationen kan øge engagement, entusiasme og energi hos dine medarbejdere. Læs artiklen


Tænk hvis MED-udvalget forsvandt?

09.06.2017 1,022

Får I det fulde udbytte af MED-organisationen? Ville nogen mon opdage, hvis MED-udvalget forsvandt på din arbejdsplads? Anders Seneca giver her sine bud på, hvordan du aktiverer MED-udvalget, så det kan udnyttes endnu bedre til gavn for medarbejdere, borgere og dig selv. Læs artiklen


Sæt medarbejderne fri uden at miste styringen

24.05.2017 2,155

Medarbejderne skal slippes fri, så kreativiteten kan blomstre. Men hvordan frisætter man medarbejderne uden at miste styring med organisationen? Læs om fem ting du kan gøre for at sikre balancen mellem frihed og styring. Læs artiklen


Work out louder

21.04.2016 548

Videndeling og innovation på tværs af afdelinger er vanskelig, når fokus udelukkende er på at løse sine egne opgaver og arbejdspladserne er inddelt i teams, arbejdsområder og stillinger. En måde at øge videndelingen på, er, at ”work out louder” og samtidig holde fast i den måde, organisationen fungerer på i dag. Få her råd om hvordan. Læs artiklen


Er jeres MED-system en Ferrari, der kører som en Fiat?

05.02.2016 2,256

MED-systemet skal tilføre værdi og give mening. Men desværre bliver det mange steder betragtet som spild af tid, fordi MED-møderne bliver en forudsigelig scene for magtkampe, der ikke ændrer ved noget. Få her et servicetjek af jeres MED-udvalg og et forslag til, hvordan I kan revitalisere MED. Læs artiklen


Ledelse med relationel koordinering

22.01.2016 3,397

Fælles mål, gensidig respekt og konstruktiv kommunikation. Det er nogle af forudsætningerne for et effektivt samarbejde om kerneopgaven. I en ny publikation om relationel koordinering giver Væksthus for Ledelse anvisninger til, hvordan du styrker samarbejdet i egen organisation til gavn for kerneopgaven. Læs artiklen


Afliv brainstorming og få bedre ideer

08.01.2016 2,918

Pinlig tavshed, medarbejdere der kigger væk og det whiteboard, hvor du med store bogstaver har skrevet ”Gode ideer:” er tomt. Brainstorming er ikke altid den bedste metode til at få ideer i spil. Læs her, hvad du ellers kan gøre for at få medarbejdernes ideer på banen. Læs artiklen


Hvornår skal du uddelegere en opgave?

25.09.2015 555

Her er en oversigt, der viser, hvornår du med fordel kan uddelegere en opgave. Læs artiklen


Sådan leder du efter kerneopgaven

04.09.2015 5,691

Den store bevågenhed på kerneopgaven er glædelig og til gavn for borgerne. Men den får først effekt, når du og dine lederkollegaer arbejder strategisk og langsigtet med kvalificering og prioritering af kerneopgaven. Læs artiklen