PersonaleTeamledelse

Forskellen på et team og en arbejdsgruppe er, at arbejdsgruppen fokuserer på de individuelle bidrag som midlet til at skabe resultater - hvorimod et team fokuserer på det fælles bidrag, forskellige egenskaber og synergi, som vejen til resultater. Her får du viden og værktøjer om teamledelse

Læs også Lederwebs introduktion til teamledelse her

 

Sådan udvikler du intelligente teams

30.06.2017 1,434

Ubevidst satser mange organisationer på, at den enkelte medarbejder skal kunne håndtere de stigende krav om effektivitet og innovation. Men det er en fejl. I stedet bør du som leder fokusere på at udvikle teamets intelligens (team IQ). Det skaber lettere en øget effektivitet og innovation. Læs artiklen


Led dit team fra konflikt til trivsel

17.02.2017 5,627

Måske er der kommet nye kolleger eller en ny leder i teamet, måske er der opstået en dårlig dynamik over tid, måske har forandringstoget kørt for stærkt i for lang en periode. Men én ting er sikkert: Mistrivsel har altid noget med lederen at gøre, enten direkte eller indirekte. Læs om, hvordan du får dit team i trivsel. Læs artiklen


Kend dit teams udviklingsfaser og få et sundt team

16.12.2016 2,139

Velfungerende teams kan få to og to til at blive fem, men for at nå dertil skal du lede dit team sikkert gennem dets udviklingsfaser. Og hvis det går galt, skal du lede dit team tilbage på sporet. Læs her, om udviklingsfaserne og kriserne, og om hvordan du leder dit team sikkert igennem begge dele.  Læs artiklen


Spil jer til mere tillid

28.10.2016 2,172

Uden tillid vil dine medarbejdere tage det som personlig kritik, når du fører snakken ind på forbedringer af teamets resultater og samarbejde. Her får du et dialogspil, der hjælper jer med at øge tilliden i teamet, så I sammen står stærkere. Læs artiklen


Sådan fintuner du dit team og forbedrer samarbejdet

27.05.2016 6,917

Hvis du vil have dine medarbejdere til at levere optimalt som team, skal du ikke blot have styr på arbejdsgangene i gruppen, men også sørge for, at der er sociale regler for jeres samarbejde. På den måde kan du skabe et sammentømret team, der samarbejder uden fnidder og frustration. Få her to værktøjer til, hvordan du skaber klare regler for jeres samarbejde.  Læs artiklen


Samarbejde der fremmer OPI

29.04.2016 519

Offentlig-private innovationsprojekter kan løse nogle af de udfordringer, du som leder står med. Men hvordan ledes et team effektivt, når samarbejdet sker på tværs af den offentlige og den private sektor? Læs artiklen


8 roller der sammen skaber et succesfuldt team

06.03.2015 6,981

Stræberen, afslutteren eller innovatøren. Medlemmerne i et team har forskellige roller, som bidrager til, at teamet kan nå sit mål. Ved at medlemmerne fra begyndelsen afklarer deres foretrukne og mindst foretrukne rolle, opnår de en bedre forståelse, opgavefordeling og dialog med hinanden. Læs om, hvordan du som leder øger medarbejdernes forståelse for de forskellige roller. Læs artiklen


Hvad to pizzaer kan lære dig om teamstørrelsen

23.01.2015 5,905

Et team eller en afdeling må ikke være større, end at alle kan blive mætte af to familiepizzaer. Sådan lyder anbefalingen fra Amazons direktør Jeff Bezos. Læs om, hvorfor store teams bør undgås, og hvordan du finder den rette størrelse. Læs artiklen


Brug Tuckmans 5 udviklingsfaser og effektivisér teamet

21.03.2014 26,733

Hvis du ikke kender og forstår dit teams udviklingsfaser, risikerer du at lede dem forkert. Det gør det svært for medarbejderne at opbygge et godt og produktivt samarbejde. Lederen har derfor en vigtig opgave i at støtte teamet, så det kommer trygt og sikkert igennem dets naturlige udviklingsfaser. Artiklen introducerer Tuckmans fem udviklingsfaser og giver råd om, hvordan du kan hjælpe dit team til at blive mere effektivt. Læs artiklen


Toptune dit team

27.09.2013 7,956

Både teamledere og projektledere ved af bitter erfaring, at et team sammensat af dygtige folk med forskellig viden og profiler ikke er nogen garanti for nytænkning. Nøglen ligger i deres gruppekultur. Her gør en ny team-model det muligt at få adgang til et teams innovative potentiale. Læs artiklen