Væksthusets udgivelser

Her er en oversigt over de nyeste udgivelser fra Væksthus for Ledelse. Du kan downloade eller rekvirere dem gratis. Eller find flere i venstremenuen.


Ledere der lykkes 2

Et erhvervspsykologisk røntgenbillede har identificeret de kompetencer, som gør ledere succesfulde. Læs om de syv afgørende kompetencer her.

Læs og bestil publikationen her


Kære chef! Kære leder!

Ledere har også brug for ledelse, men hvordan bør chefen gå til opgaven? Denne publikation kortlægger de gensidige forventninger mellem chef og ledere. 

Læs mere og bestil publikationen her


Forandring fryder - og forstyrrer

Selv om forandringer ofte fryder, oplever ledere og medarbejdere dem også nogle gange forstyrrende eller frustrerende. Det er baggrunden for Væksthus for Ledelses publikation, som sætter fokus på ledelse af forandringer.

Læs mere og bestil publikationen


E-kursus: Få mere indflydelse – kend dit ledelsesrum

Kender du dit eget ledelsesrum? Det er der god grund til at gøre – og nu får du en grundig, gratis og givende mulighed for det. Vi præsenterer e-kurset: Få mere indflydelse – kend dit ledelsesrum.

Læs mere her


Alliancer

Skal velfærdsalliancen blive en succes, så skal den skabe værdi for alle parter, og alle skal også være villige til at forlade egen banehalvdel. Det viser en ny undersøgelse fra Væksthus for Ledelse. Her kan du læse hovedkonklusioner fra undersøgelsen, erfaringer og fortællinger fra praksis, samt perspektiver fra forskningen og det private erhvervsliv.

Læs mere


Relationel koordinering

Fælles mål samt konstruktiv og nysgerrig kommunikation. Det er nogle af forudsætningerne for et effektivt samarbejde om kerneopgaven. Læs om syv tiltag, der forbedrer den relationelle koordinering i din organisation.

Klik her for at læse og bestille publikationen


Med kerneopgaven som ledestjerne

Som leder skal du kunne hæve dig op over hverdagens kompleksitet og anvise en tydelig fælles retning, som dine medarbejdere kan forstå og motiveres af. Publikationen belyser udfordringer og muligheder i at lede ud fra kerneopgaven.

Læs mere her


Ny artikel om Kerneopgaven

En organisations kerneopgave ender ofte med at blive formuleret abstrakt. Derfor skal den oversættes til lokale versioner, hvis den skal give mening. Får her du ti råd om at gøre kerneopgaveopgaven forståelig og meningsfuld for alle.

Klik her for at læse artiklen


Ledelse af samarbejdet om læring i folkeskolen

Lærere og pædagoger skal arbejde tættere sammen om elevernes læring og trivsel. Denne publikation undersøger, hvilke ledelsesudfordringer der ligger i de to opgaver, og hvilke diskussioner og initiativer, der er nødvendige for at få samarbejdet på gled.

Læs mere og bestil publikationen her


Pas på trinet!

God ledelse afhænger af konteksten, og den er forskellig mellem ledelsesniveauerne. Læs om opgaver og faldgruber, og hvad der skal til for at lykkes som leder, chef, strategisk chef og direktør. Inspirationen kommer fra teorien om Leadership Pipeline.

Læs mere og bestil publikationen her


Podcast: Ørerne i maskinen

Lyt med, når offentlige ledere og eksperter diskuterer forskellige ledelsesdilemmaer i Væksthus for Ledelses nye podcastserie "Ørerne i Maskinen". Journalist Kurt Strand er vært og tilrettelægger på programmet.

Lyt til eller download podcast


E-kursus: Vejen til god ledelse

Det er svært at omsætte de mange råd om god ledelse til praksis. Nu kommer Væksthus for Ledelse lederne til undsætning med et gratis e-kursus, der indeholder øvelser og konkrete tips til at omsætte rådene om ledelse i hverdagen.

Tilmeld dig e-kursus


Væksthuset fylder 10 år

I anledning af Væksthus for Ledelse ti års fødselsdag  i 2015 er der lave en video, hvor filosoffen Ole Fogh Kirkeby samt en hospitalsdirektør og en skoleleder, reflekterer over udviklingen de seneste ti år inden for offentlige ledelse.

Se video her


Ledelse er at vise at alt ikke er lige godt

19.06.15

Vær sansende, tænk i netværk, og elsk paradokserne. Det er nogle af ledelsesforsker Poula Helths bud på en normativ ledelse, der styrker hovedopgaven.

Læs artiklen


Sådan dræber du dine medarbejderes motivation

Væksthus for Ledelse har samlet de 30 bedste og mest læste artikler fra Lederweb.dk i en praktisk paperback, der er lige til at stikke i tasken. Bogen byder på konkrete råd og trin for trin-guides til den travle leder, men inviterer dig også til at reflektere over din personlige ledelsesstil og tænke din ledelse ind i en bredere, teoretisk ramme.

Læs mere og bestil bogen her


Ledere og hverdagsinnovation

11.06.2015

Hverdagsinnovationer bliver skabt af medarbejdere og ledere, der er tæt på borgerne, og som finder nye løsninger på problemer i hverdagen. I denne publikation kan du om, hvilke egenskaber du skal have, for at skabe rammer for innovation i hverdagen.

Læs mere og bestil publikationen her


Chefens vigtigste opgave: Professionel forsimpling

24.04.2015

Organisere, omfavne eller uddelegere. Det er de tre måder, chefer typisk håndterer kompleksitet på. Men det er ikke længere nok, lyder budskabet fra Anders Trillingsgaard. Han mener, at den sikreste vej igennem kompleksiteten er velvalgt og målrettet forsimpling – blandt andet af organisationens fælles kurs.

Læs artiklen


Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet

16.04.2015

Væksthus for Ledelse har undersøgt, hvad lederuddannelse betyder både for lederen selv og for lederens omgivelser. Læs her, hvordan din læring skaber værdi.

Læs mere og bestil publikationen


Hold fokus på hovedopgaven

10.04.2015

Fokusér på hovedopgaven. Ellers er der risiko for, at medarbejderne mister deres indre motivation. Læs professor Steen Visholms artikel om fokus på hovedopgaven her

Læs artiklen


ledere sammen - og hver for sig

Når lederne vil hinanden og noget sammen, og der er klare rammer for samarbejdet, så er der gode forudsætninger for at indfri potentialerne i områdeledelse. Ny publikationen giver inspiration til, hvordan gevinsterne ved områdeledelse kan høstes.

Læs mere og bestil publikationen


Ledelse over grænser

Publikationen indeholder råd om, hvordan chefer og ledere i kommuner og regioner identificerer barriererne for samarbejdet på tværs i sundhedsvæsenet og peger på, hvilke kompetencer der skal til for, at samarbejdet fungerer.

Læs mere og bestil publikationen


Toplederens egen komptenceudvikling

Prioriterer du din egen udvikling som leder? Denne publikation giver råd om, hvordan du kan udvikle dig som leder med tilknytning til arbejdspladsens mål  uden at skulle være væk fra dit daglige arbejde.

Læs mere og bestil publikationen


Maskinrummet

Velfærdssamfundet er kommet for at blive. Men det skal nytænkes. Forholdet mellem bor­gere, det offentlige og erhvervslivet er forandret, og alle skal finde deres nye roller. I dette magasin giver Væksthus for Ledelse input til debatten om fremtidens velfærdssamfund.

Læs mere og bestil publikationen


Ledere der lærer sammen

Ledergrupper er oplagte at bruge som platform til at udvikle egne lederkompetencer. Men det kræver, at læring kommer på dagsordenen i ledergruppen. Ledere der lærer sammen giver ledergruppen et servicetjek og stiller spørgsmålstegn ved ”sådan har vi altid gjort”. Prøv værktøjet og øg læringen i din ledergruppe gennem dialog, erfaringsudveksling og refleksion.

Læs mere og prøv værktøjet


Nærværende ledelse på afstand

Publikationen henvender sig især til de ledere i kommuner og regioner, der skal lede på afstand. Men mange af udfordringerne ved distanceledelse findes også i organisationer, hvor leder og medarbejdere arbejder under samme tag.

Læs mere og bestil publikationen


Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige er en vigtig del af fremtidens velfærd. Titusindvis af danskere vil gerne give en hjælpende hånd med på ældrecenteret, hospitalet, i lektiecafeen eller med integrationsindsatsen. De frivillige er en stor gevinst for velfærdssamfundet, men skaber også nye udfordringer for de offentlige ledere.

Læs mere og bestil magasinet


Guide til god ledelse

Publikationen 'Guide til god ledelse' samler den viden og de værktøjer, der foreløbigt er udviklet igennem mere end 30 projekter i Væksthus for Ledelse. Du kan bl.a. læse om social kapital, talentudvikling af ledere, ledelse af ledere og hvad der kendetegner succesfulde ledelsesteam eller et effektivt samspil mellem politiker og direktion.

Læs mere og bestil publikationen


Den politiske tango

Den politiske tango er en dans mellem den politiske og den administrative topleder. En dans, der kræver politisk musikalitet, fast rygrad og taktfornemmelse. Læs hvordan toppolitikere og direktører selv oplever udfordringerne i deres daglige samspil i denne publikation fra Væksthus for Ledelses.

Læs mere og download publikationen


De sidste år som leder

Flere end 10.000 ledere trækker sig tilbage i løbet af de næste otte år. Dermed mister kommuner og regioner en masse viden og erfaring. Men det er stadig muligt at få de erfarne ledere til at blive lidt længere på arbejdsmarkedet. Det viser en ny undersøgelse fra Væksthus for Ledelse.

Læs mere og bestil publikationen


Få mere ud af trivselsmålingerne

I hver af trivselsmålingens faser skal der foretages valg, som får betydning for processens videre forløb og resultat. Lederens professionelle håndtering af måling og dialog kan gøre forskellen på, om trivslen øges, eller konflikterne tværtimod spidser til. Det er baggrunden for dette hæfte, der henvender sig direkte til de ledere i kommuner og regioner.

Læs mere og bestil publikationen


Sammenhængskraft - i virkeligheden

Publikationen henvender sig til ledere og chefer på alle niveauer i regioner og kommuner. Gennem eksempler, anekdoter og citater er det formålet at øge refleksionen og diskussionen om sammenhængskraftens betydning og muligheder. Og forhåbentlig inspirere til handlinger.

Læs mere og bestil publikationen


De skjulte velfærdsreserver

I debatoplægget finder du viden om social kapital i form af forskning, grundbegreber, cases samt indlæg fra blandt andre Lektor Niels Thyge Thygesen fra CBS, konsulent Tage Søndergård Kristensen fra TASK-Consult og Professor Peter Hasle fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Læs mere og bestil publikationen


Først og fremmest leder

I debatten om de ledere, som er tættest på driften, møder man af og til et synspunkt om, at de ikke er 'rigtige' ledere. Dette hæfte fra Væksthus for Ledelse afliver den myte og sætter fokus på de kommunale førstelinjeledere.

Læs mere og bestil publikationen


Samordnet ledelse af dagtilbud

Publikationen er lavet til inspiration til, hvordan samordningen af de almene dagtilbud og børn med særlige behov bedst kan ledes og organiseres. 

Læs mere og bestil publikationen


Ledelse er (også) en holdsport

Ledelse er ikke kun en enkeltmandspræstation og et fag for ensomme superhelte. Ledere i kommuner og regioner løser deres opgaver mest effektivt, når de er en del af et velfungerende ledelsesteam. Men hvordan får man et hold med lutter anførere til at spille godt sammen?

Læs mere og bestil publikationen


Ledelsesevaluering

Guiden gennemgår de vigtigste ting, du skal tage stilling til, når du tilrettelægger en ledelsesevaluering. Der opstilles ti principper, som skal sikre, at både lederne og organisationen får noget godt ud af evalueringen.

Læs mere og bestil publikationen


De næste ledere

Publikationen er en guide, der har til formål at inspirere flere til et mere systematisk talentarbejde – blandt andet ved at give eksempler og erfaringer videre fra nogle af de kommuner og regioner, der er gået i gang.

Læs mere og bestil publikationen