Online-værktøjer

Her kan du finde de online-værktøjer, som Væksthus for Ledelse har udgivet.


E-kursus: Få mere indflydelse – kend dit ledelsesrum

Kender du dit eget ledelsesrum? Det er der god grund til at gøre – og nu får du en grundig, gratis og givende mulighed for det. Vi præsenterer e-kurset: Få mere indflydelse – kend dit ledelsesrum.

Læs mere og tilmeld dig her


E-kursus: Vejen til god ledelse

Det er svært at omsætte de mange råd om god ledelse til praksis. Nu kommer Væksthus for Ledelse lederne til undsætning med et gratis e-kursus, der indeholder øvelser og konkrete tips til at omsætte rådene om ledelse i hverdagen.

Tilmeld dig e-kursus


Arentzens metode

At være tydelig, få respons, lytte, korrigere, vejlede. God kommuniktion er lederens vigtigste opgave, men måske også det sværeste at læse sig til. Derfor har Væksthus for Ledelse, sammen med skuespiller Jens Arentzen, lavet et værktøj til lederne bestående af en række filmklip med illustrationer og øvelser til bedre kommunikation.

Til værktøjet


Ledere der lærer sammen

Væksthus for Ledelse har udviklet et online værktøj til ledergrupper, der sætter læring på dagsordenen. Det guider lederne igennem en proces, der rusker op i gamle rutiner og stiller skarpt på deltagernes læring i deres ledergruppe eller ledernetværk.

Prøv værktøjet


E-kursus: Den effektive leder

Der bliver mindre tid til at gøre det samme. Tilmeld E-kurset: Den effektive leder og få gratis og konkret inspiration til, hvordan du bliver mere effektiv.

Gå til e-kurset


Ledelse er også en holdsport

Ledelse er ikke er et fag for ensomme superhelte. Mange ledere løser deres opgaver bedst, når de er en del af et godt ledelsesteam. Men hvordan får man et hold med lutter anførere til at spille godt sammen? Der er fem kendetegn ved et godt ledelsesteam, og de er blevet fortolket af et jazzorkester og et performanceteater. Videoerne er et supplement til hæftet, og inspirerer til dialog i ledelsesteamet, der ønsker at blive bedre sammen.

Til værktøjet


Find den rigtige leder

Væksthus for Ledelse har udarbejdet en rekrutteringsguide, som skal gøre det lettere for kommunerne og regionerne at finde de rigtige personer til lederstillingerne. Guiden består af en blanding af gode råd, vejledende tekster, eksempelsamlinger og redskaber, som du kan downloade som word-filer og arbejde videre med.

Til værktøj


Ledere der lykkes

 Dette web-værktøj er baseret på rapporten "Ledere der lykkes" der kaster lys over, hvad det er, der gør nogle ledere særligt succesfulde. Værktøjet giver dig mulighed for at teste, om du udøver de fem kernekompetencer fremragende, gennemsnitligt eller med besvær.

Til værktøj


Ledere der spirer

Der vil i de kommende år være akut behov for, at mange af de 500.000 medarbejdere i kommuner og regioner overvejer, om de har lysten og evnerne til at lede. Væksthus for Ledelse har udarbejdet et værktøj, der giver de cirka 500.000 medarbejdere i kommuner og regioner mulighed for at stifte bekendtskab med lederjobbet – på computerskærmen.

Til værktøj


Ledelse af ledere

Væksthus for Ledelse har udgivet et dialogværktøj, der sætter fokus på ledelse af ledere. Målet med værktøjet er, at det skal levere brændstof til en lokal dialog i kommuner og regioner om, hvad god ledelse af ledere er. Værktøjet består af en række videocases og en vejledning til, hvordan du bruger dem til at skabe dialog.

Til værktøjet


Ideer der forandrer

I forbindelse med Lederprisen 2012, har Væksthus for Ledelse indsamlet gode ideer og råd, som kan rokke ved rutinerne på din og andres arbejdsplads. De 25 bedste råd er samlet på et mobilt website.

Se mere her