Publikationer

Her er den samlede liste over udgivelser fra Væksthus for Ledelse.

Ledere der lykkes 2

28.09.2016 Et erhvervspsykologisk røntgenbillede har identificeret de kompetencer, som gør ledere succesfulde. Læs om de syv afgørende kompetencer her.

Læs mere om udgivelsen og bestil eller download


Kære chef! Kære ledere!

15.09.2016 Ledere har også brug for ledelse, men hvordan bør chefen gå til opgaven? Denne publikation kortlægger de gensidige forventninger mellem chef og ledere.

Læs mere om udgivelsen og bestil eller download


Forandring fryder – og forstyrrer

16.06.2016 Selv om forandringer ofte fryder, oplever ledere og medarbejdere dem også nogle gange forstyrrende eller frustrerende. Det er baggrunden for Væksthus for Ledelses publikation, som sætter fokus på ledelse af forandringer.

Læs mere om udgivelsen og bestil eller download


Alliancer

10.03.2016 Skal velfærdsalliancen blive en succes, så skal den skabe værdi for alle parter, og alle skal også være villige til at forlade egen banehalvdel. Det viser en ny undersøgelse fra Væksthus for Ledelse. Her kan du læse hovedkonklusioner fra undersøgelsen, erfaringer og fortællinger fra praksis, samt perspektiver fra forskningen og det private erhvervsliv.

Læs mere om udgivelsen og bestil eller download


Relationel koordinering

22.01.2016 Fælles mål samt konstruktiv og nysgerrig kommunikation. Det er nogle af forudsætningerne for et effektivt samarbejde om kerneopgaven. Læs om syv tiltag, der forbedrer den relationelle koordinering i din organisation.

Læs mere om udgivelsen og bestil eller download


Med kerneopgaven som ledestjerne

19.01.2016 Som leder skal du kunne hæve dig op over hverdagens kompleksitet og anvise en tydelig fælles retning, som dine medarbejdere kan forstå og motiveres af. Publikationen belyser udfordringer og muligheder i at lede ud fra kerneopgaven.

Læs mere om udgivelsen og bestil eller download


Ledelse af samarbejdet om læring og trivsel i folkeskolen

22.10.2015 Folkeskolereformen giver pædagogerne en ny og mere fremtrædende rolle. Det er ledelsens opgave at få samarbejdet om børns læring og trivsel til at lykkes mellem lærere og pædagoger, der traditionelt har forskellige faglige tilgange og kulturer. Ny undersøgelse fra Væksthus for Ledelse giver ledelserne in-spiration til at styrke samarbejdet.

Læs mere om udgivelsen og bestil eller download


Pas på trinet!

08.10.2015 Denne publikation identificerer typiske opgaver, faldgruber og hvad der skal til for at lykkes på fire centrale ledelsesniveauer i kommuner og regioner. Den giver de ledere, der står foran eller midt i et skift, et mere præcist billede af, hvad der kræves af dem på det nye ledelsesniveau.

Læs mere om udgivelsen og bestil eller download


Ledere og hverdagsinnovation

11.06.2015 Hvordan fremmer du gode idéer og praktiske løsninger, der styrker kerneopgaven? Det giver denne publikation viden og inspiration til.

Læs mere om udgivelsen og bestil eller download


Sådan dræber du dine medarbejderes motivation

27.05.2015 Væksthus for Ledelse har samlet de 30 bedste og mest læste artikler fra Lederweb.dk i denne bog. Bogen byder på konkrete råd og trin for trin-guides til den travle leder, men inviterer dig også til at reflektere over din personlige ledelsesstil og tænke din ledelse ind i en bredere, teoretisk ramme.

Læs mere om udgivelsen og bestil eller download