Publikationer

Her er den samlede liste over udgivelser fra Væksthus for Ledelse.

Ledelse af kompetenceudvikling

24.08.2017 I en hverdag, hvor alle har hænderne fulde med at løse de faste opgaver, kan udvikling af nye kompetencer let glide i baggrunden. Her får du en enkel metode til at gribe det systematisk an.

Læs mere om udgivelsen og bestil eller download


Katalog med udgivelser fra Væksthuset

24.01.2017 I dette hæfte får du overblik over de mere end 80 udgivelser, som Væksthus for Ledelse står bag. Lige fra artikler og publikationer til podcasts og onlineværktøjer.

Læs mere om udgivelsen og bestil eller download


Ledere der lykkes 2

28.09.2016 Et erhvervspsykologisk røntgenbillede har identificeret de kompetencer, som gør ledere succesfulde. Læs om de syv afgørende kompetencer her.

Læs mere om udgivelsen og bestil eller download


Kære chef! Kære ledere!

15.09.2016 Ledere har også brug for ledelse, men hvordan bør chefen gå til opgaven? Denne publikation kortlægger de gensidige forventninger mellem chef og ledere.

Læs mere om udgivelsen og bestil eller download


Forandring fryder – og forstyrrer

16.06.2016 Selv om forandringer ofte fryder, oplever ledere og medarbejdere dem også nogle gange forstyrrende eller frustrerende. Det er baggrunden for Væksthus for Ledelses publikation, som sætter fokus på ledelse af forandringer.

Læs mere om udgivelsen og bestil eller download


Alliancer

10.03.2016 Skal velfærdsalliancen blive en succes, så skal den skabe værdi for alle parter, og alle skal også være villige til at forlade egen banehalvdel. Det viser en ny undersøgelse fra Væksthus for Ledelse. Her kan du læse hovedkonklusioner fra undersøgelsen, erfaringer og fortællinger fra praksis, samt perspektiver fra forskningen og det private erhvervsliv.

Læs mere om udgivelsen og bestil eller download


Relationel koordinering

22.01.2016 Fælles mål samt konstruktiv og nysgerrig kommunikation. Det er nogle af forudsætningerne for et effektivt samarbejde om kerneopgaven. Læs om syv tiltag, der forbedrer den relationelle koordinering i din organisation.

Læs mere om udgivelsen og bestil eller download


Med kerneopgaven som ledestjerne

19.01.2016 Som leder skal du kunne hæve dig op over hverdagens kompleksitet og anvise en tydelig fælles retning, som dine medarbejdere kan forstå og motiveres af. Publikationen belyser udfordringer og muligheder i at lede ud fra kerneopgaven.

Læs mere om udgivelsen og bestil eller download


Ledelse af samarbejdet om læring og trivsel i folkeskolen

22.10.2015 Folkeskolereformen giver pædagogerne en ny og mere fremtrædende rolle. Det er ledelsens opgave at få samarbejdet om børns læring og trivsel til at lykkes mellem lærere og pædagoger, der traditionelt har forskellige faglige tilgange og kulturer. Ny undersøgelse fra Væksthus for Ledelse giver ledelserne in-spiration til at styrke samarbejdet.

Læs mere om udgivelsen og bestil eller download


Pas på trinet!

08.10.2015 Denne publikation identificerer typiske opgaver, faldgruber og hvad der skal til for at lykkes på fire centrale ledelsesniveauer i kommuner og regioner. Den giver de ledere, der står foran eller midt i et skift, et mere præcist billede af, hvad der kræves af dem på det nye ledelsesniveau.

Læs mere om udgivelsen og bestil eller download