Lyt til ledelse

Formålet med projektet er at producere podcasts, hvor et panel med praktikere, dvs. offentlige ledere fra kommuner og regioner, eksperter, forskere eller andre iagttagere af offentlig ledelse kommer med deres perspektiver, drøfter og debatterer et udvalgt ledelsesdilemma. Målet er ikke at nå frem til et endeligt svar, men at få forskellige perspektiver på et svært emne, som lederne kan tage med videre. I første omgang udvikles konceptet, og der produceres tre pilotprogrammer for at teste og raffinere ideen.

Projektet udvikles i Væksthus 2

 

Hvis du vil vide mere:

Jan Struwe Poulsen, KL

Mette Marie Langenge, HK/Kommunal

Charlotte Koch Hess, Danske Regioner