Udvikling af topledertalenter

Flere organisationer har veludviklede talentprogrammer målrettet de første skift i lederkarrieren. Men kun et fåtal kommuner og regioner har formaliserede talentudviklingsprogrammer målrettet de kommende topledere, der kan rekrutteres fra cheflaget.

Projektets formål er at skabe en platform for udvikling af morgendagens kommunale og regionale topledere ved at understøtte kommunale og regionale organisationer i at udvikle topledertalenter hentet fra chefniveauet, således at kommuner og regioner får mulighed for strategisk at præge form og indhold i talentudviklingen.

 

Hvis du vil vide mere:

Claus Herbert, KL

Jacob Sloth Petersen, djøf

Charlotte Koch Hess, Danske Regioner