StrategiInnovation

Innovation handler om at få nye ideer, der skaber værdi, når de er gennemført. Det lyder enkelt, men er ofte svært at arbejde med i praksis. Det indebærer, at I kan bryde med traditioner og formår at tænke ud over de rammer, I opererer inden for til daglig.
På denne side finder du en oversigt over viden og værktøjer til ledelse af innovation.

Sådan får du succes med at styre og lede innovationsprojekter

17.02.2017 19

At arbejde med innovation kan forekomme kaotisk, forvirrende og uhåndterbart. På grund af manglende strategiske overvejelser er det ofte mere eller mindre tilfældigt, om der kommer det ønskede ud af det. Men sådan behøver det ikke at være. Få her fem råd om, hvordan du skaber succes med dine innovationsprojekter. Læs artiklen


Hvad vi kan lære af disruption

03.06.2016 1,325

Skal velfærdssamfundet gøres langtidslevedygtigt gennem udvikling, eller skal der lige så stille tyndes ud i det, vi værdsætter? Og er der råd til at overkomme udfordringerne med uddannelse, integration, inklusion, livsstilssygdomme for at nævne nogle få? Artiklen retter blikket mod den offentlige sektors potentiale. Et potentiale der kan skabe et Bæredygtigt Velfærdssamfund. Potentialet er inspireret af begrebet disruption. Læs artiklen


Hvordan I kan præstere ligesom Google

07.04.2016 261

Google er på mange måder en frontløber i forhold til at tænke og skabe en ægte high-performance kultur. Her får du fire af de vigtigste læringer fra Google, som du kan bruge til at understøtte udviklingen af en højt præsterende arbejdskultur. Læs artiklen


6 toplederroller i succesfulde velfærdsalliancer

11.03.2016 472

Topledere indtager nye roller, når deres organisation indgår alliancer med private virksomheder, borgerne eller frivillige organisationer for at levere bedre velfærd. Det viser en ny undersøgelse fra Væksthus for Ledelse, som identificerer seks toplederroller i velfærdsalliancer. Læs artiklen


4 faser til den gode innovation

28.08.2015 2,260

Giv jeres organisationskultur et eftersyn, og afprøv nye metoder til innovation med firefasemodellen. Læs om, hvordan I bryder med gamle mønstre, prøver nye idéer af i praksis, og tager de bedste med i den videre udvikling. Læs artiklen


Stjæl og del - 7 genveje til innovation

26.06.2015 1,771

Lad andre gøre noget af arbejdet for dig, næste gang din organisation skal tænke nyt. Samskabelse og videndeling er de stærkeste drivkræfter til innovation i den offentlige sektor, viser en undersøgelse. Her får du syv genveje til at skabe innovation i din organisation. Læs artiklen


3 kendetegn hos ledere der skaber innovation i hverdagen

12.06.2015 3,481

Hvad karakteriserer de ledere, som formår at skabe rum for medarbejdernes ideer og nye løsninger i hverdagen? Svaret finder du i en ny publikation fra Væksthus for Ledelse, som identificerer tre kendetegn hos ledere med en innovativ praksis. Læs om dem, og få tips til, hvordan du skaber innovation i hverdagen. Læs artiklen


Åbn dit ledelsesrum og træf bedre beslutninger

22.05.2015 1,047

Inviter forældre, frivillige, bestyrelsen og medarbejdere inden for i ledelsesrummet, når du skal træffe beslutninger. Selv om det kan gøre processen mere besværlig. Læs her, hvordan du kan kvalificere dine beslutninger ved at inddrage andre i dem. Læs artiklen


6 råd om at lede samskabelse

08.05.2015 3,844

Samskabelse kræver nye samarbejdsfærdigheder af dig som leder. Du bevæger dig uden for organisationens grænser og skal derfor mestre en anden lederrolle. I denne artikel kan du læse om, hvordan du skaber et godt samarbejde med dine eksterne aktører. Læs artiklen


5 råd fra psykologien der styrker innovationen

17.04.2015 3,508

Du skal kende forsvarsmekanismerne, passe på dig selv og kunne slippe kontrollen, når du som leder skal føre dit team gennem en innovationsproces. For innovation er 20 pct. metode og 80 pct. psykologi, men de fleste fokuserer kun på metoden. Få fem råd, der skærper din opmærksomhed på de psykologiske aspekter. Læs artiklen