StrategiMåling og evaluering

Ledere bruger i stigende grad systematiske former for evaluering som input til organisations- og ydelsesudvikling. Derfor er det afgørende at lederen sætter sig ind i evalueringsredskabernes muligheder og begrænsninger.

På denne side finder du artikler og værktøjer om måling og evaluering.

2 spørgsmål der styrker kvaliteten af dine beslutninger

04.05.2016 810

Viden og et underbygget beslutningsgrundlag er vigtigt for at træffe gode og kvalificerede beslutninger. Her får du to evaluative spørgsmål, som understøtter, at du træffer beslutninger på et klart og informeret grundlag. Læs artiklen


Giv dine interne målinger et værdigt efterliv

18.09.2015 795

Hvis interne målinger som lederevalueringer, tilfredshedsmålinger osv. ikke følges ordentligt op, har det konsekvenser for målingernes efterliv. Mange ledere bliver overladt til sig selv, når de skal igangsætte handlinger på baggrund af målingerne. Det kan være svært, særligt hvis man har fået et ”hak i tuden”. Få her et bud på, hvordan organisationen kan understøtte den vanskelige opfølgning. Læs artiklen


Trivselsmålinger fjerner fokus fra kerneopgaven

14.08.2015 4,078

Ledere bliver for ofte målt på trivselsundersøgelser, APV’er og andre interne målinger, men ikke på, hvordan de løser kerneopgaven. Det har konsekvenser for velfærden, mener Anne Jøker, der er forfatter og ledelseskonsulent. Hun efterlyser derfor en bedre balance mellem ledernes fokus på kvalitet, effektivitet og trivsel. Læs artiklen


5 råd om at undgå værdiløse lederevalueringer

15.05.2014 2,205

Hvis lederevalueringen skal være et nyttigt redskab til udvikling af ledere og organisationen, er det afgørende, at evalueringen er designet til at skabe udvikling. Ellers er den så godt som værdiløs. Artiklen giver fem råd om, hvad en god og anvendelig lederevaluering er. Læs artiklen


Genvej til bedre styring

02.05.2014 1,498

Hvornår leverer de ansatte den service, som politikerne har besluttet, som borgerne er tilfredse med, og som personalet anerkendes for? Svaret har ofte været forsøgt givet gennem skriftlige evalueringer og rapporter. Udover at sende et signal om kontrol, efterlader det også ansatte og politikere uforløst tilbage med støvede ringbind i reolen. Refleksionsfælleskaber er en tillidsbaseret styringsmodel, som giver svar på de væsentligste spørgsmål. … Læs artiklen


Sådan sætter du trivselsmålingen i spil

14.02.2014 2,213

Offentlige arbejdspladser skal lave trivselsmålinger minimum hvert tredje år. Det kan være en svær ledelsesopgave at omsætte resultaterne af en trivselsmåling til bedre trivsel. I denne artikel får du råd om, hvordan du læser, forstår og ikke mindst handler på resultaterne af trivselsmålingen. Læs artiklen


Guide til lønforhandlingen

22.11.2013 4,275

Lønforhandlingen med medarbejderen er for mange ledere en svær samtale. I nogle tilfælde er resultatet motiverede medarbejdere, som har fået indfriet deres forventninger. Men i andre tilfælde resulterer lønforhandlingen i skuffede og demotiverede medarbejdere, fordi de ikke føler sig anerkendt eller har fået indfriet deres ønsker om lønforhøjelse. Artiklen guider til den konstruktive lønforhandling, hvor både du og dine medarbejdere kommer godt… Læs artiklen


10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere

27.09.2013 14,037

Forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som leder skal udvikle og coache dine medarbejdere til at blive bedre. Læs her om forskellene, og hvordan du kan sætte ind med kompetenceudvikling. Læs artiklen


Giv de faste møder et serviceeftersyn

20.09.2013 2,546

De fleste faste møder afholder vi, som vi plejer, fordi det plejer vi. Men indimellem er det en god idé at stoppe op og tale om, hvorfor fx afdelingsmøderne bliver holdt, og hvad møderækkens formål egentlig er. Her er en række tips til at hanke op i de faste møder. Læs artiklen


Sådan skriver du en god anbefaling

22.02.2013 93,973

Mange medarbejdere ønsker en anbefaling, når de fratræder deres stilling. Men som leder kan det være vanskeligt at finde den gode struktur og ramme det rigtige niveau af tone og faglighed. Her er fem hovedkomponenter i en god anbefaling og inspiration til, hvordan du bygger en anbefaling op. Læs artiklen