Artikler om Anerkendende ledelse

Forskellige strømninger har sat anerkendelse højt på den ledelsesmæssige dagsorden. De har understøttet en mere konstruktiv tilgang til at håndtere organisatorisk udvikling og forandring. Også i offentlige organisationer fylder anerkendende ledelse meget, og det bliver ofte koblet til arbejdet med organisationens sociale kapital.

Desværre bliver arbejdet med anerkendelse og social kapital ikke i tilstrækkeligt omfang koblet til organisationens overordnede mål. Og det er her vi glider i den anerkende bananskræl. Vi gør den individuelle anerkendelse til et mål i sig selv. Og så opstår der en række alvorlige udfordringer. Anerkendende ledelse bør aldrig blive et mål i sig selv. Det er et middel til at skabe organisatorisk værdi.

Du kan her læse om de udfordringer, der er forbundet med en anerkendende ledelsestilgang og få konkrete bud på, hvordan du kan håndtere dem. Du kan også læse om, hvordan den anerkendende ledelse tager afsæt i en række antagelser eller principper, som er anderledes end de antagelser den mere traditionelle, problemfokuserede tilgang baserer sig på. • Anerkendende ledelse
Viser 45 / 45
Ingen resultater.
 • Da anerkendelsen greb os

  I begyndelsen af 00’erne skyllede Appreciative Inquiry-bølgen ind over den offentlige sektor. Uanset om man red med på bølgen eller ej, har ideen om anerkendelse haft massiv indflydelse på mange arbejdspladser. Nu er det på tide at gøre status, at rette de værste vildskud i debatten om AI og fortælle om de store muligheder, som AI stadigvæk rummer mere end 10 år efter.

  Læs mere
 • 9 grundantagelser for anerkendende ledelse

  Anerkendelse og udforskning er centrale begreber i den anerkendende ledelsesstil – men de er ikke alt. Anerkendende ledelse tager afsæt i nogle antagelser; grundlæggende tanker om os selv og vores verden. Det er et af budskaberne i bogen ’Anerkendende Ledelse – skab mod, engagement og bedre resultater’. Læs om ni grundantagelser anerkendende ledelse bygger på.

  Læs mere
 • Ros der rammer og ros der lammer

  At rose er ikke det samme som at anerkende eller værdsætte. Kender lederen ikke forskel, er der risiko for, at velment ros såvel som anerkendelse og værdsættelse får den stik modsatte virkning. Læs om de væsentligste distinktioner mellem begreberne, og undgå at din ros bliver til ris og din anerkendelse til underkendelse.

  Læs mere
 • 7 grunde til at pisk og gulerod (ofte) ikke fungerer

  Det er en udbredt opfattelse, at pisk og gulerod motiverer os til at præstere mere og bedre. Det er imidlertid en forældet tankegang, skriver Daniel Pink i bogen ’Motivation – den overraskende sandhed om hvad der motiverer os’, der netop er udkommet på dansk. Læs, hvorfor pisk og gulerødder ofte ikke hører hjemme i det moderne arbejdsliv.

  Læs mere
 • Her er mellemlederens 3 største brølere

  Har du svært ved at slippe de opgaver, du havde som medarbejder, og higer du efter anerkendelse og tydelige resultater? Pas på du ikke ryger i den samme fælde, som mange andre mellemledere. Læs om de 3 største brølere, du kan begå som mellemleder.

  Læs mere
 • Brug positiv psykologi i MUS samtalen

  ”Lad os komme ind til det centrale: Det, der skal gøres bedre, laves om, det der ikke er godt nok”, synes at være mange lederes tilgang til MUS. Men hvis målet er bedre resultater, skal leder og medarbejder sætte fokus på det, der allererede går godt, lyder det fra forfatterne til bog om positiv psykologi.

  Læs mere
 • Værdsættende medarbejderudviklingssamtaler

  Anerkendende respons har en positiv indflydelse på arbejdsmiljøet. En værdsættende MUS tager udgangspunkt i det, medarbejderen kan, frem for det, som medarbejderen ikke kan. Læs hvordan du gør her.

  Læs mere
 • Håndter 7 forskellige medarbejdertyper til MUS

  Du kender dem sikkert. Den frusterede ildsjæl, der ikke får afløb for sine ambitioner, ham der er irriteret over sine kollegaers rod, og hende der griner nervøst og nikker under hele samtalen. Læs om, hvordan du bedst håndterer 7 karikerede medarbejdertyper til MUS.

  Læs mere
 • Anerkendelse der virker

  Anerkendelse bliver hurtigt til tomme floskler, hvis lederen roser til højre og venstre. Få 5 råd om, hvordan du anerkender, så du undgår, at din anerkendelse bliver til underkendelse.

  Læs mere
 • Kend den vigtige forskel på anerkendelse og værdsættelse

  Medarbejdere siger deres job op, hvis de ikke bliver værdsat. Når du oprigtigt og autentisk værdsætter dine medarbejdere, så skaber du et sundt arbejdsmiljø med effektive og motiverede medarbejdere. Her får du råd om, hvordan du bedst viser dine medarbejdere, at du værdsætter dem.

  Læs mere
 • Sådan undgår du faldgruberne ved anerkendende ledelse

  Forskellige strømninger har sat anerkendelse højt på den ledelsesmæssige dagsorden. De har understøttet en mere konstruktiv tilgang til at håndtere organisatorisk udvikling og forandring. Men hvis vi glider i den anerkendende bananskræl og gør en individuel anerkendelse til et mål i sig selv, så opstår der en række alvorlige udfordringer. Artiklen præsenterer de udfordringer, der er forbundet med en anerkendende ledelsestilgang og giver nogle konkrete bud på, hvordan du kan håndtere dem.

  Læs mere
 • Anerkendende ledelse er et ideologisk glidemiddel

  Du skal vise tillid, lytte aktivt og fortælle de positive historier. Sådan lyder opskriften på en anerkendende organisationskultur med åbenhed, kreativitet og effektivitet. Når anerkendelsen bliver til en undertrykkelse af kritik og en legitimering af dårlig ledelse, er det en anden fortælling. Sociolog Rasmus Willig sætter spørgsmålstegn ved den anerkendende ledelsestilgang. Lad dig forarge, provokere, og reflektér.

  Læs mere
 • 10 tricks til at blive mere overbevisende

  Budskaber brænder bedre igennem, hvis du leverer dem overbevisende. Hemmeligheden er, at du ikke kun skal få andre til at kunne lide dine ideer, men til at kunne lide dig som person. Her får du 10 tricks, der hjælper dig til at blive en mere overbevisende leder.

  Læs mere
 • Derfor er der kuk i ledernes kommunikation

  Alle offentlige ledere snakker om værdi-, selv- og anerkendende ledelse på personaleseminarer. Men holder det mandag morgen? Hvordan skal den offentlige leder kommunikere i konflikten mellem de fine ord om ”selvledelse” og så de reelle krav til resultat og autoritet? Læs her om, hvilke værktøjer du kan bruge.

  Læs mere
 • AI som problemknuser

  Appreciative Inquiry bliver ofte forvekslet med bølgen om positiv tænkning og heri en myte om, at problemer skal fejes ind under gulvtæppet. AI er dog ikke en metode til at fornægte problemer, men snarere en metode til at løse problemer. Læs om AI og få en øvelse som inspiration til, hvordan du skal anskue dine fremtidige problemstillinger.

  Læs mere
 • Motivationssamtalen: Undgå at miste dine bedste medarbejdere

  Ved du hvad der motiverer hver enkelt af dine medarbejdere? Det gør langt fra alle ledere. Læs her, hvordan du bruger motivationssamtalen til at fastholde og udvikle dine medarbejdere.

  Læs mere
 • Lær af jeres succeser

  Man skal lære af sine fejl. Det har været et mantra i mange år. Men man skal også huske at lære af sine succeser. Det skaber nemlig motivation og engagenemt. Denne artikel giver en række redskaber til, hvordan du som leder kan understøtte læring af succeser.

  Læs mere
 • 3 faktorer der øger arbejdsglæden

  Arbejdspladser med glade medarbejdere klarer sig bedre end andre. Mere arbejdsglæde er derfor vejen til bedre resultater. En undersøgelse afslører, hvilke tre faktorer der øger arbejdsglæden.

  Læs mere
 • Giv konstruktiv kritik

  Det kan være svært at være konstruktiv i sin kritik, og mange gange er det formen mere end indholdet, der gør om kritikken opfattes positivt eller negativt. Her får du nogle bud på, hvordan du giver kritik uden at andre taber ansigt.

  Læs mere
 • Advarsel: Din retorik kan ødelægge medarbejdernes motivation

  Vi kan ikke finde ud af at være omsorgsfulde og menneskelige ledere, hvis vi taler med en retorik, der hører et gammeldags industrisamfund til. Det begrænser medarbejdernes energi og tillid til ledelsen. I stedet kalder tiden på ledere, der gør sig fortjent til engagement.

  Læs mere
 • Kom jeres usikkerhed til livs

  Over hver tredje grubler ugentligt, og hver femte grubler dagligt over, om deres evner rækker. Ros og anerkendelse hjælper, men kun for en stund. Det er andre midler, der skal til, mener antropolog Susanne Ekman. Læs hendes råd om, hvordan du og dine medarbejdere kommer usikkerheden til livs.

  Læs mere
 • Anerkendende eftertanke

  Her får du eksempler på værdsættende spørgsmål, du kan stille dig selv. De skal give anledning til at reflektere over og værdsætte hverdagens situationer samt synliggøre læring og kompetenceudvikling.

  Læs mere
 • Du skal lede personer, ikke funktioner

  Fokusér på oplevelse i stedet for output. Det åbner for innovation og bedre velfærdsydelser. Læs en oplevelsesleders bud på, hvordan offentlige ledere skal tænke service på nye måder, lede personer frem for funktioner og slippe forskelskraften løs.

  Læs mere
 • God feedback er andet end skulderklap og ros

  Feedback er ikke bare et skulderklap eller en omgang ros for en veludført opgave. I en god feedback-kultur kigges ikke blot på resultatet. Der kigges i mindst lige så høj grad på medarbejderens intention om at udføre opgaven så godt som muligt. Feedback er et simpelt værktøj, du kan bruge til at øge dine medarbejderes trivsel og arbejdsindsats. Men det er vigtigt, at du bruger det rigtigt.

  Læs mere
 • Anerkender du denne vigtige egenskab hos dine medarbejdere?

  Ideen om, at så længe du og dine medarbejdere er motiverede, vil I altid lykkes, er meget udbredt. Men det er ikke motivation alene, der gør, at det hårde arbejde bliver lavet. Detkræver ogsådisciplin. Få her et bud på, hvorfor og hvordan du sætter fokus på disciplin.

  Læs mere
 • Kan du finde og skabe mening som distanceleder?

  Er der en leder til stede? Dine medarbejdere kan hurtigt føle sig alene og have svært ved at skabe mening, når de ikke ser dig dagligt. Læs her, hvad du skal være opmærksom på, når du leder på distancen, og få konkrete værktøjer til at styrke relationer til dine medarbejdere på afstand.

  Læs mere
 • Værdsættende samtaler: Tal om det, der virker

  Fokuserer du på fejl og mangler eller succes og drømme i dine samtaler med medarbejderne? Det, du fokuserer på, vokser. Læs, hvordan du får mere ud af din medarbejder gennem værdsættende samtaler.

  Læs mere
 • 5 trin i en vellykket talentudvikling

  Udvikling af talenter kræver en tydelig strategisk intention, gennemsigtighed i udvælgelsen og klog ledelse. Grebet rigtigt an har det en positiv afsmittende effekt ikke kun på de talenter, der bliver udviklet, men på resten af organisationen. Læs her, hvordan talentudvikling med fordel kan tilrettelægges.

  Læs mere
 • Bruger I jeres stressramte godt nok?

  Det lyder mærkeligt, men den er god nok. En medarbejder, der har været stressramt, har fået nye kompetencer. Og dem skal lederne være langt bedre til at bruge, for at forebygge nye tilfælde af stress og sygemeldinger.

  Læs mere
 • Hvad Don Juan kan lære dig om ledelse

  Hvis du vil lede selvledende medarbejdere, skal du agere Don Juan og forføre dine medarbejdere til at elske visionen. Her får du en guide til, hvordan du forfører dine medarbejdere og skaber en fælles retning med en vision, som de brænder for.

  Læs mere
 • Ledelse af en værdig omsorgskultur

  God ledelse er afgørende i arbejdet med at sikre værdighed fx i ældreplejen, botilbud og på sygehuse. Men opgaven er ikke nem, for ofte står du eller dine medarbejdere i en situation, hvor det er svært at afgøre, hvilken adfærd, der bedst sikrer borgerens værdighed. Her får du tre pejlemærker til dit arbejde med at opbygge en værdig kultur.

  Læs mere
 • Genopdag anerkendelsen i samarbejdet

  Når medarbejderne er tilbage på arbejdspladsen efter corona, er det ikke som efter en ferie, hvor de skal opdateres på hinandens rejseminder. De kommer tilbage med en turbulent tid bag sig og en usikker tid foran dem. For at lykkes med samarbejdet på ny, skal relationerne styrkes. Læs, hvordan du styrker relationer med anerkendelse.

  Læs mere
 • Rummelighed kræver gode ledere

  Det stiller store krav til ledere både centralt og lokalt at lykkes med at skabe rummelige arbejdspladser, fastslår ny undersøgelse. Få her inspiration fra Fredericia Kommune til arbejdet med inklusion.

  Læs mere
 • Anerkendende arbejdsmiljø

  Med hæftet 'Anerkendende toner i arbejdsmiljøet' sætter Branchearbejdsmiljørådet Finans/Offentlig Kontor & Administration fokus på, hvordan det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen kan udvikles gennem værdsættende samtale.

  Læs mere
 • Fordomme om offentlig ledelse kommer til kort

  At det skulle være et utaknemmeligt job at være leder i det offentlige er en skrøne. En undersøgelse viser, at de offentlige ledere oplever stor anerkendelse for det arbejde de udfører.

  Læs mere