Artikler om Anerkendende ledelse

Forskellige strømninger har sat anerkendelse højt på den ledelsesmæssige dagsorden. De har understøttet en mere konstruktiv tilgang til at håndtere organisatorisk udvikling og forandring. Også i offentlige organisationer fylder anerkendende ledelse meget, og det bliver ofte koblet til arbejdet med organisationens sociale kapital.

Desværre bliver arbejdet med anerkendelse og social kapital ikke i tilstrækkeligt omfang koblet til organisationens overordnede mål. Og det er her vi glider i den anerkende bananskræl. Vi gør den individuelle anerkendelse til et mål i sig selv. Og så opstår der en række alvorlige udfordringer. Anerkendende ledelse bør aldrig blive et mål i sig selv. Det er et middel til at skabe organisatorisk værdi.

Du kan her læse om de udfordringer, der er forbundet med en anerkendende ledelsestilgang og få konkrete bud på, hvordan du kan håndtere dem. Du kan også læse om, hvordan den anerkendende ledelse tager afsæt i en række antagelser eller principper, som er anderledes end de antagelser den mere traditionelle, problemfokuserede tilgang baserer sig på. • Anerkendende ledelse
Viser 5 / 46
Ingen resultater.
 • Da anerkendelsen greb os

  I begyndelsen af 00’erne skyllede Appreciative Inquiry-bølgen ind over den offentlige sektor. Uanset om man red med på bølgen eller ej, har ideen om anerkendelse haft massiv indflydelse på mange arbejdspladser. Nu er det på tide at gøre status, at rette de værste vildskud i debatten om AI og fortælle om de store muligheder, som AI stadigvæk rummer mere end 10 år efter.

  Læs mere
 • 9 grundantagelser for anerkendende ledelse

  Anerkendelse og udforskning er centrale begreber i den anerkendende ledelsesstil – men de er ikke alt. Anerkendende ledelse tager afsæt i nogle antagelser; grundlæggende tanker om os selv og vores verden. Det er et af budskaberne i bogen ’Anerkendende Ledelse – skab mod, engagement og bedre resultater’. Læs om ni grundantagelser anerkendende ledelse bygger på.

  Læs mere
 • Ros der rammer og ros der lammer

  At rose er ikke det samme som at anerkende eller værdsætte. Kender lederen ikke forskel, er der risiko for, at velment ros såvel som anerkendelse og værdsættelse får den stik modsatte virkning. Læs om de væsentligste distinktioner mellem begreberne, og undgå at din ros bliver til ris og din anerkendelse til underkendelse.

  Læs mere
 • 7 grunde til at pisk og gulerod (ofte) ikke fungerer

  Det er en udbredt opfattelse, at pisk og gulerod motiverer os til at præstere mere og bedre. Det er imidlertid en forældet tankegang, skriver Daniel Pink i bogen ’Motivation – den overraskende sandhed om hvad der motiverer os’, der netop er udkommet på dansk. Læs, hvorfor pisk og gulerødder ofte ikke hører hjemme i det moderne arbejdsliv.

  Læs mere