1. Jeg påtager mig mit lederskab

Skribentinfo

Det betyder, at jeg som leder fx:

  • Fortolker, forklarer og sikrer implementering af de politiske beslutninger og organisationens mål
  • Arbejder visionært og strategisk, holder fokus på mål og træffer de nødvendige beslutninger
  • Skaber retning i en kompleks hverdag under modsætningsfyldte krav
  • Skaber processer, hvor aktørerne involverer sig
  • Er rollemodel og går forrest for organisationens kultur og adfærdsformer.

Skribentinfo

Kommentarer