10 forudsætninger for kreativitet og innovation

Innovation og kreativitet kræver ledelse. I denne artikel kan du læse, hvordan du som leder kan fremme innovation og kreativitet i din organisation. Test også hvordan det kreative klima er hos jer.

Skribentinfo

Kreativitet har forvandlet sig fra en blød til en hård værdi for erhvervslivet og i den offentlige sektor.

Lederne forbinder ofte kreativitet  med billedet af det kreative individ (Georg Gearløs-typen) når de tænker kreativitet. Men det blænder dem for deres egentlige potentielle kreative kilder.

Tiden er ikke til at vente på, at der bliver født kreative genier og det nytter heller ikke at føre en strategi om kun at ansætte kreative individer, da deres kreativitet vil blive kvalt, hvis organisationen ikke understøtter denne.

Kreativitet er ikke noget der er forbeholdt specifikke fagområder eller individer. Kreativitet er noget, der kan fremmes og hæmmes hos alle - det er noget, der kan skabes, og noget der kan læres.

Sådan får du kreativiteten til at blomstre

For at kreativitet skal blomstre, forudsætter det et kreativt klima i organisationen. Her spiller du som leder en vigtig rolle.

Det er nemlig din opgave at sikre at rammerne er i orden. Kreativitet, innovation og viljen til forandring kan ikke bare bestilles. Det kræver en organisation, der understøtter nytænkning og kreativitet.

De følgende 10 punkter afspejler et kreativt klima. Mens du læser det, kan du tænke over, hvordan det ser ud i din organisation. Hvordan oplever du det – og hvordan tror du dine ansatte oplever det?

1. Udfordring og involvering

Medarbejderne føler sig involverede i deres daglige arbejde, organisationens langsigtede mål og visioner. De skal se deres arbejde som udfordrende og betydningsfuldt og være motiveret af indre faktorer frem for ydre.

2. Frihed

Her oplever medarbejderen frihed og autonomi til at påvirke og definere deres arbejdsopgaver. De søger selv information og viden og træffer selv beslutninger.

3. Livlighed og dynamik

Medarbejderne oplever organisationen som dynamisk og der sker ofte forandringer.
Den modsatte situation kan sammenlignes med langsom kedelig travetur uden overraskelser - alt forløber som det plejer.

4. Tillid og åbenhed

Medarbejderne skal opleve en høj grad af tillid; alle tør åbent dele deres meninger og idéer. 

5. Idétid

Medarbejderne  oplever, at de har tid og bruger tid, på at udtænke ideer, og at de har mulighed for at udforske og eksperimentere med impulsive ideer. Er det fx legitimt at bruge et par timer ugentligt til ideudvikling - væk fra de daglige opgaver?

6. Leg og humor

Atmosfæren opleves som afslappet. Det anses som acceptabelt at have det sjovt på arbejdet.

7. Konflikter

Der er en oplevelse af, at konflikter holdes på et fagligt niveau. Således der ikke er personlige og følelsesmæssige spændinger mellem medarbejderne eller lederne.

8. Idésupport

Medarbejderne oplever at, at deres ideer og forslag bakkes op. Der bliver lyttet og opmuntret både fra kollegaer og ledelsens side. Ideer modtages med opmærksomhed og professionalisme.  

9. Debat

Der eksisterer en debatkultur, hvor der sker produktive konfrontationer mellem forskellige personers vidensdomæner, synspunkter og værdier. Der er en følelse af, at der bliver lyttet til de forslag man kommer med.

10. Risikovillighed

Her oplever medarbejderne, at tiden fra idé og beslutning til handling, er hurtig. Fejl og usikkerhed tolereres. Der tages nye initiativer mht. idéer, uden udfaldet kendes på forhånd.

Test jeres kreative klima

Med udgangspunkt i de 10 faktorer er det muligt at afdække innovationstemperaturen i organisationen. Dette gøres vha. et spørgeskema, hvor medarbejdere og ledere vurderer, hvordan de oplever de 10 faktorer i deres organisation på en skala fra 1-5.

Download inspiration til spørgeskemaet her>>


Artiklen og skemaet bygger på blandt andre Göran Ekvalls teori om kreativt klima i organisationer. 

Skribentinfo

Kommentarer