10 måder du styrker arbejdsglæden

Retter du dit fokus mod at skabe en bedre kvalitet og en højere arbejdsglæde, gavner det også produktiviteten. Her får du 10 råd der styrker medarbejdernes arbejdsglæde - til gavn for hele organisationen og dens kerneydelser.

Skribentinfo

Forestil dig, at medarbejderne kommer ind ad døren hver morgen med et stort smil på læben, og glæder sig til de næste 8 timers arbejde. Hvad ville det ikke betyde for produktiviteten, fraværsprocenten, samarbejdet, brugertilfredsheden, tiltrækningen og fastholdelsen af arbejdskraft?

Til trods for det forfalder mange ledere til at fokusere på, at arbejdet skal udføres hurtigt, frem for at fokusere på de mennesker, som skal udføre arbejdet. Det sker, fordi det primære fokus ligger på at skabe produktivitet, og fordi andre parametre som kvalitet i arbejdet og skabelse af trivsel og glæde på arbejdspladsen behandles som sekundære. Sådanne ledere går forrest, som en kaptajn på slagmarken.

Men produktivitet skaber ikke umiddelbart kvalitet, trivsel og glæde på arbejdspladsen, hvorimod fokus på kvalitet, trivsel og glæde i mange henseender automatisk skaber produktivitet. Derfor handler det om at gå bagerst som leder.

Nedenfor er ti råd, som kan bidrage til at prioritere kvalitet, trivsel og arbejdsglæde:

1. Vis tillid og giv indflydelse

Giv medarbejderne frihed og indflydelse. Det er medarbejderne, der møder og ser udfordringerne og mulighederne først, og som dermed træffer de første valg. I den proces er tillid til medarbejderne essentiel, og forslag fra medarbejderne bearbejdes af lederen med ydmyghed og respekt.

2. Skab en ”Vi-følelse”

Skab en ”Vi-følelse”, for at undgå, at alle løber i ukoordinerede retninger og sørg for, at der er enighed om retningen med den rette mængde af empati og oprigtighed. Det skal være tilladt at sige sin mening, men også at kunne se situationen fra andres perspektiver, hvorfor uenighed skal ses som en udviklingsmulighed for alle involverede.

3. Gør medarbejderne til ambassadører for etik og moral

Alle medarbejdere er ambassadører for ordentlighed, idet de er arbejdspladsens ansigt udadtil. Derfor er det vigtigt, at I har en fælles forståelse for jeres værdier, etik og moral. Som leder er det din opgave at fastholde og sikre, at de også ”leves” af alle medarbejdere.

Læs også: Kender medarbejderne jeres mål og dine forventninger til dem?

4. Vis omsorg og mental forståelse

Drag omsorg for medarbejderne og sørg for, at alle føler en høj grad af tryghed på arbejdspladsen. Mental kapacitet er en individuel størrelse, hvorfor der skal opbygges en forståelse for denne forskellighed blandt medarbejderne og tages hensyn til dette i opgaveløsningen.

5. Vær rollemodel for positiv adfærd

Vær bevidst om din adfærd, og udstrål inspirerende glæde i forhold til opgaverne og i dine relationer med medarbejderne. Et reelt smil smitter, og det samme gælder nysgerrighed, videbegærlighed og kreativitet.

6. Giv medarbejderne ansvar

Du skal have mod på at tage ansvaret for medarbejderens handlinger på dig, og uddelegere indflydelse, ansvar og frihed i opgaveløsningen til medarbejderne.

Ydermere påhviler det dig at turde tænke nyt og udfordrende på vegne af teamet, få en beslutning igennem samt efterfølgende at uddelegere og iværksætte sammen med teamet.

7. Skab handling bag din intention

Vis din reelle intention med at ville nå frem mod målet, og vis at du hjælper og understøtter medarbejderne, hvor der er behov for det.

8. Vær på forkant med kommunikationen

Vær på forkant med, hvor medarbejderne er på vej hen, hvordan de kommer frem og hvornår. Du bør tilse, at al kommunikation foregår på en anerkendende og inkluderende måde uanset aldersgruppe, køn, erfaring og anciennitet. Det er næsten umuligt at kommunikere for meget i forandringstider, da al kommunikation skaber en fornemmelse af tryghed.

9. Betragt alle medarbejdere som forskellige

Hav øjnene rettet mod medarbejdere, så du har mulighed for at se, hvem der har behov for hjælp eller et individuelt kompetenceløft. Denne opmærksomhed sikrer mulighed for personlig fokus og individuel udvikling af den enkelte medarbejder.

10. Gør forbedringer og sammenhold til kerneværdier

Det er vigtigt at have indblik i, hvordan teamet arbejder, så du har et klart billede af, hvad der bør arbejdes med som næste step i forhold til teamudvikling. Det er som fodboldtræneren, der står på sidelinjen og evaluerer udviklingspotentialer og øvelser til næste træningspas, for i næste kamp er det igen spillerne, der er hovedaktørerne.

Når ledere bevidst går bag ved medarbejderne, skaber de en langsigtet og menneskeorienteret udvikling af organisationen, hvor kvalitet, trivsel og arbejdsglæde er i højsædet. Arbejdsglæden og trivslen vil skabe en tryg, inspirerende og udfordrende arbejdskultur, som også vil være produktiv.   

Artiklen tager afsæt i forfatterens bog Fremtidsorienteret Ledelse, 10 Kernekompetencer der styrker din konkurrenceevne, 2020, Forlaget Granhof & Juhl.

Skribentinfo

Kommentarer