10 ting du måske ikke vidste om ledelse

Talk the walk, komplicér tingene og træf ikke beslutninger. Det er nogle af de provokerende råd fra social-psykologen Karl E. Weick. Glem alt, hvad du indtil nu har lært om ledelse, og lad dig overraske af de ti anbefalinger inspireret af Weick.

Skribentinfo

Nu troede du måske, at du er blevet en bedre leder fordi du træffer beslutninger, forenkler problemstillinger og reflekterer, inden du handler. Men der tager du fejl, ifølge Karl E. Weick, der har fået en fremtrædende rolle i Skandinavisk organisationsforskning med sine til tider provokerende artikler og bøger om organisering og meningsskabelse.

Karl E. Weick vender mange af de gængse forestillinger om organisation og ledelse på hovedet – og det giver ofte rigtig god mening. Eksempelvis hævder Weick, at handling skaber tanker og mening, og ikke omvendt. For som Weick ynder at formulere det: ”Hvordan kan jeg vide, hvad jeg tænker, før jeg har set, hvad jeg har sagt?” Meningen, og måden man tænker om handlinger på, skabes altid lidt efter, at man har udført handlingen. Når vi igangsætter en forandring, er det ofte først bagefter, at meningen bliver skabt og man kan forklare, hvorfor man gjorde det.

Weick er meget citeret, men hans tekster er typisk kompliceret stof. For at hjælpe får du derfor ti anbefalinger til den meningsskabende leder, som er udredt fra Weicks omfattende forfatterskab gennem de seneste 30-40 år.

De ti anbefalinger til den meningsskabende leder lyder som følgende:

1. Talk the Walk

Som leder bør du gøre det, du siger – altså: ‘Walk the Talk’. Men hvordan ved du overhovedet, hvad du skal sige og tale om, før du har handlet? Derfor bør ledere også hylde det omvendte princip: “‘Talk the Walk’ – at finde ud af, hvad der er værd at tale om, ved se på, hvordan man har handlet. For det giver ikke mening at gøre det, man siger, hvis ikke man ved, om det er meningsfuldt, det man taler om.

2. Tal et meningsfuldt sprog

Som leder må du være opmærksom på de ord, du bruger. Du beskriver ikke verden – du er med til at skabe den. Hvis du ikke omhyggeligt fortæller medarbejderne, hvordan du ser verden, og bruger ord, som de genkender, vil medarbejderne formentlig ikke skænke dine ord meget opmærksomhed og i øvrigt skabe en anden mening.

3. Gør ting for at forstå dem

Tanker skaber handling. Men sammenhængen mellem tanke og handling går i lige så høj grad den anden vej. Når du handler, giver det anledning til tanker og dermed også meningsskabelse. Som leder må du derfor ikke lade dig paralysere af analyser og tanker. Du er nødt til at handle og skabe mening derfra.

4. Forventninger skaber virkeligheden

Forventningerne til omgivelserne har det med at holde stik, for de bliver nemt til selvopfyldende profetier. Det er ikke nødvendigvis et problem. Langt det meste af tiden er forventningerne nemlig med til at gøre det nemmere at leve livet i organisationen. Men du skal være opmærksom på, at du selv har en væsentlig rolle i de forventninger, du kommer med, når de går i opfyldelse. Forventninger kan altså meget let blive til en selvskabt begrænsning.

5. Vær opmærksom og skab opmærksomhed

Som leder tænker man ofte, at man har overblikket og fornemmelsen for, hvad der sker i og uden for organisationen. Men mange ledere er langt mere isolerede, end de selv antager. Udsynet er begrænset, fordi man som leder er på afstand af, der hvor tingene sker. Sørg derfor for at spørge dine medarbejdere om, hvad der foregår.

6. Tag en time-out

Hvis du vil ændre noget, må du først være forandringsparat. Det bliver ofte omtalt som en optøning af organisationen i forandringslitteraturen. Men når forandringer er et permanent vilkår, så er der sjældent brug for en optøning. I stedet er der behov for at fastfryse situationen – at tage en time-out, hvor man finder ud af, hvilken situation man befinder sig i. Time-out’en hjælper også til at finde ud af, hvad der skal gøres, for at komme videre i fællesskab.

7. Træf ikke beslutninger – skab mening i stedet

”Hvis jeg træffer en beslutning, bliver det til en besættelse. Det berører min stolthed. Jeg forsvarer min beslutning og lytter ikke til dem, der stiller spørgsmål til den”. Sådan beskriver Weick en af udfordringerne ved beslutninger, nemlig at beslutninger forpligter. Også i situationer, hvor man burde løsrive sig fra dem. Beslutninger, der måske kan synes hensigtsmæssige, når de træffes, kan hurtigt vise sig at være dårlige beslutninger. Hvis man i stedet skaber mening med de ting, der sker omkring én, bliver man bedre til at følge med i, hvad der er det bedste at gøre i situationen. Lad meningsskabelse være din beslutning i stedet.

8. Brug kulturen strategisk

I en organisation er kulturen en væsentlig del af rammen, som lederen skaber mening ud fra. I stedet for at udarbejde en formel strategi, der ikke tager hensyn til medarbejdernes oplevede virkelighed, bør du i stedet fokusere mere på kultur, fortællinger, identitet mv. Det kan udvikle organisationen og dermed det strategiske beredskab. Du skal derfor lade kulturen være din strategi.

9. Organisationer er løst koblede – Giv slip, men hold fast

Én af de ting, som Weick sætter fokus på, er, at organisationer ofte er langt mere løst koblede, end man umiddelbart tror. Med andre ord, at afdelinger kun sporadisk er i kontakt med hinanden. For ledere kan det godt være en udfordring, fordi det kan give en fornemmelse af mangel på kontrol og styringsmuligheder. De løse koblinger mellem afdelingerne med deres ukoordinerede liv kan dog give løsninger, som en tættere koblet organisation ikke kan. Opbyg derfor løse hierarkier, som giver plads til lokale løsninger. 

10. Undgå simplificeringer

Det er tillokkende at simplificere verden og problemer. Det minimerer usikkerhed og gør det nemmere at handle, men samtidig mister du dog indsigten i, hvordan tingene hænger sammen. Du opbygger et kunstigt univers, hvor der mangler sans for detaljerne. Når ledere i stedet komplicerer tingene, bliver det ofte besværligt og tager tid, men det kan godt betale sig, hvis du vil have en fornemmelse for, hvad der sker omkring én.

Artiklen bygger på pointer fra bogen "Meningsskabelse, organisering og ledelse”, skrevet af Sverri Hammer og James Høpner og som netop er udgivet på Samfundslitteratur.

Læs også:

Så træf den beslutning

Sådan skaber du en ny kultur

Sådan præsenterer du forandringer

Skribentinfo

Kommentarer