10 træk hos den succesfulde leder

Aldrig er der udgivet så mange bøger om ledelse som nu. Hvis man googler ”god ledelse”, får man næsten 6 mio. hits, og det kan være svært at gennemskue, hvordan og hvornår, man lykkes som leder. Læs Væksthus for Ledelses kortlægning af de 10 karakteristika, der i medarbejdernes øjne kendetegner den succesfulde leder.

Skribentinfo

I november 2010 var over 300 ledere indstillet til prisen som årets leder. Væksthus for Ledelse har analyseret 40 af de 300 indstillinger og fundet frem til, hvad der kendetegner den dygtige leder ifølge medarbejderne. Analysen viste, at der særligt er ti karakteristika, der springer i øjnene, når medarbejderne skal beskrive de indstillede ledere. Disse træk går igen på alle ledelsesniveauer – fra topleder til institutionsleder.

Hvis du vil gøre dem kunsten efter og være den succesfulde leder i dine medarbejders øjne, kan du bruge denne liste som inspiration.

 De 10 træk hos den succesfulde leder:

1. Udvikler medarbejderne

Lederne går op i kompetenceudvikling og forstår, at medarbejderne skal klædes på til nye, faglige udfordringer. De engagerer sig i, at medarbejderne udvikler og videreuddanner sig. Medarbejderne føler, at de vokser under disse ledere, og at deres faglige niveau højnes.

2. Inddrager medarbejderne og prioriterer medindflydelse højt

Både når der skal træffes beslutninger og tænkes nyt. Lederne lægger vægt på medarbejdernes idéer, giver dem ansvar og sørger for, at alle kan bidrage. Derudover er de gode til at bruge medarbejdernes viden og idéer, bl.a. når deres egen viden ikke slår til.

3. Skaber arbejdsglæde og arbejder aktivt for høj trivsel

Især i det daglige liv på arbejdspladsen. De sætter gang i større eller mindre trivselsprojekter og prøver kræfter med nye arbejdsformer, der skaber arbejdsglæde. Der er bl.a. en leder, der har indført en såkaldt ”positiv”-tavle, mens en anden altid sørger for, at kontormøderne er ”en fest man ikke vil gå glip af”.

4. Ser den enkelte

Den succesfulde leder er opmærksom på den enkelte medarbejder og har respekt og forståelse for forskelligheder, fagligt som menneskeligt. De har en god fornemmelse for medarbejdernes opgaver, udviklingspotentiale og spidskompetencer, men også for deres personlige velbefindende. Lederne involverer sig i hver enkelt medarbejder og tager fat i dem, der ikke lader til at trives. De skaber hermed grundlag for, at hver arbejdsdag bliver meningsfuld for den enkelte medarbejder.

5. Har klare mål og forventninger

De formår at gøre deres mål tydelige. De kommunikerer tydeligt og argumenterer for deres retning, krav, forventninger, ambitioner og prioriteringer, så de ansatte aldrig er i tvivl.  Når der sker ændringer, informerer de altid medarbejderne.

6. Er styrmand

Lederne går forrest. De danner for- og bagtrop, er selvsikre, stærke, har holdninger, er handlekraftige og brænder igennem. De har gennemslagskraft og realiserer de mål, de sætter sig.

7. Motiverer medarbejderne

Lederne motiverer medarbejderne til at yde deres bedste og til konstant at tænke nyt. De sætter gang i de ansatte og skaber ganske enkelt arbejdsiver.

8. Tænker nyt

Lederne tænker opgaver og udfordringer på nye måder. De er visionære og innovative. De inviterer til forandring og imødekommer ændringer med energi og idéer. Det bliver især fremhævet, at disse træk er helt uundværlige i en tid med store besparelser og omlægninger i den offentlige sektor.

9. Taler i et sprog medarbejderne kender

De udøver personaleledelse og formidler deres budskaber i et sprog, der passer til de faggrupper og arbejdsområder, de befinder sig i. De evner med andre ord at omsætte ledelsesfaglighed til et sprog, der passer ind i medarbejderens hverdag – også når der skal ledes mod forandringer.

10. Fokuserer på borgeren

Lederne sætter borgernes behov først og ser dem som ”kunder”, hvis ønsker og krav prioriteres højest. Derfor går lederne også meget op i borgerinddragelse. Dette fokus formår de at give videre til medarbejderne, og det påvirker deres tilgang til borgermødet positivt.

  

Baggrund

Tre særligt dygtige kommunale ledere blev den 10. november 2010 kåret til årets lederpris.  Flere end 300 ledere var indstillet til prisen, fordi deres medarbejdere mener, de lykkes som ledere. Alle indstillinger var spontane tilkendegivelser fra tilfredse medarbejdere, og de giver et unikt indblik i medarbejdernes åbne og ærlige holdning til, hvad der kendetegner god kommunal ledelse.

Væksthus for Ledelse har lavet en kvalitativ analyse af 40 af de 300 indstillinger for at finde ud af, hvad det er for karakteristika, som kendetegner den dygtige leder ifølge medarbejderne. 14 af de 40 indstillinger er udvalgt af dommerpanelet og udgør de nominerede til Lederprisen. De resterende 26 er tilfældigt udvalgt, med det formål at repræsentere ledere af begge køn og fra alle ledelses-niveauer (topchefer, fagchefer- og afdelingsledere og institutionsledere). Desuden er 29 forskellige kommuner og adskillige fagområder repræsenteret.

Artiklen er bragt første gang d. 4. februar 2011.

Læs mere:

Bestil publikationen Ledere der lykkes

Succesfulde ledere i sygehusvæsenet

Fem kernekompetencer hos succesfulde ledere

8 ting dine medarbejdere vil have fra dig

Skribentinfo

Kommentarer