3 fejl ledere begår i en-til-en møder

Det kan føles som om, at møder suger din tid og energi. Det er ærgerligt. For det faste, fokuserede og produktive en-til-en møde med din medarbejder er en vigtig investering i jeres relation og for medarbejderens motivation og effektivitet. Her kan du læse, hvad du bør stoppe med, hvis du vil have et godt møde med din medarbejder.

Skribentinfo

En-til-en mødet med din medarbejder er en vigtig mulighed for at:

 • Du kan rammesætte opgaverne
 • Tilbyde vejledning i forhold til, hvordan opgaverne kan løses
 • Give og få opdateringer
 • Dele dine visioner og målsætninger
 • Motivere og inspirere
 • Lære
 • Coache og udvikle specifikke områder
 • Drøfte karriereplaner og udvikling
 • Lytte
 • Brainstorme og løse problemer
 • Samle op på løse ender
 • Give og få feedback.

Læs også: 5 tips til den gode samtale med din medarbejder

Men alt dette går mange ledere glip af. Det skyldes ifølge Deborah Grayson, der er ekspert i kommunikation, at der er uklare forventninger til en-til-en mødet, og at der ikke er et mål eller en plan med mødet. Det opleves som spild af tid, og alles entusiasme forsvinder.

Men sådan behøver det ikke være. Hvis du vil, kan du transformere jeres møder fra at være kedelige og uproduktive til at være nogle, der gør en positiv forskel. I artiklen: "3 Mistakes Managers Make During One-on-One Meetings" på

Inc.com anbefaler Deborah Grayson, at du stopper med at gøre disse tre ting:

1. At tale hele tiden

Du skal selvfølgelig bruge møderne til at opdatere, uddelegere opgaver og give feedback. Men hvis du taler hele tiden, går du glip af en oplagt mulighed for at lære. Det kunne fx være viden om, hvad medarbejderen brænder for, og hvilke opgaver hun gerne vil lave flere eller færre af.

Som den amerikanske iværksætter Malcolm Forbes har sagt: "The art of conversation lies in listening."
En af de bedste måder, du kan opnå dette, er ved at sikre dig, at din medarbejder ved, at mødet er en dialog.

2. Sladre eller brokke dig

Sladder defineres som en uformel og evaluerende samtale med en eller få, om andre på arbejdspladsen, som ikke selv er tilstede under samtalen. Lige så snart du eller medarbejderen taler om en, som ikke er tilstede, skal du få samtalen tilbage på sporet. På samme måde er det med brok. Hold det ude af samtalen. 

Læs mere om, hvordan du håndterer brok her 

3. Være forhastet eller aflyse mødet

En-til-en samtaler med dine medarbejdere kan føles som ”nice to have” og ikke ”need to have”, når vigtige opgaver vælter ind. Derfor vil det også være dem, du først vil aflyse eller haste igennem hurtigt. Men det sender et kedeligt signal til dine medarbejdere.

En-til-en samtalerne er en mulighed for, at du kan investere i medarbejdernes udvikling, læring og engagement. Du kan maksimere din indflydelse ved ikke at minimere samtalerne.

Skribentinfo

Kommentarer