3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg er en del af

Det betyder, at jeg som leder fx:

Skribentinfo

  • Inddrager og respekterer de fagprofessionelle medarbejdere i realiseringen af de politiske visioner og mål

  • Sikrer høj faglighed i opgavevaretagelsen

  • Er opmærksom på balancen mellem faglighed og økonomiske muligheder

  • Sikrer, at medarbejderne har forståelse for de krav og udfordringer, som vi møder

  • Opsøger og understøtter samarbejde på tværs af organisationen, som styrker opgavevaretagelsen.

Skribentinfo

Kommentarer