3 kendetegn hos ledere der skaber innovation i hverdagen

Hvad karakteriserer de ledere, som formår at skabe rum for medarbejdernes ideer og nye løsninger i hverdagen? Svaret finder du i en ny publikation fra Væksthus for Ledelse, som identificerer tre kendetegn hos ledere med en innovativ praksis. Læs om dem, og få tips til, hvordan du skaber innovation i hverdagen.

Skribentinfo

Ny undersøgelse viser, at de ledere, som formår at skabe rum for innovation i hverdagen, er faglige ledere, som har fokus på kerneopgaven. De er tydelige og nærværende, og de kan oversætte tiltag, ideer og strategier, så de giver mening i forhold til medarbejdernes hverdag.

For at blive klogere på, hvordan ledere skaber rum for innovation i hverdagen, har Væksthus for Ledelse sammen med tre forskere fulgt syv ledere og deres arbejdspladser i kommuner og regioner i over et år.

Her kan du læse om de tre kendetegn, og få tips til, hvad du kan gøre for at skabe bedre rammer for innovation i hverdagen.

1. En faglig leder med fokus på kerneopgaven

Fælles for de ledere, som understøtter innovation i hverdagen, er, at de er faglige ledere, som er tæt på medarbejdernes hverdag. De har kerneopgaven som omdrejningspunkt for deres arbejde. Medarbejderne peger også selv på, at de har behov for en faglig ledelse, som udvikler fagligheden og dermed kerneopgaven.

For at beherske den type af faglig ledelse, skal du:

  • Være retningsgivende, målrettet og støttende og insistere på at nå målene.

  • Give konkret feedback og støtte medarbejderne i stedet for at instruere dem.

  • Koble den faglige lederrolle med personaleledelse og udvælge, kompetenceudvikle og motivere medarbejderne, så de kan leve op til de krav, som den faglige udvikling stiller.

2. En nærværende og tydelig leder

Det er gennemgående for alle ledere i undersøgelsen, at de er aktive, tydelige og nærværende i hverdagen.

For at være en nærværende og tydelig leder skal du:

  • Være tydelig og klar i dine udmeldinger.

  • Bruge en god del af din tid på at være nærværende og tilgængelig for dine medarbejdere.

  • Deltage i møder, melde klare forventninger ud og henvende dig direkte til dine medarbejdere, hvis du undrer dig over noget eller synes, at noget skal ændres.

3. En leder, der oversætter og skaber mening

De ledere, der har en innovativ praksis, har også det til fælles, at de evner at oversætte og skabe mening i tiltag og forandringer hos deres medarbejdere. At oversætte og skabe mening er ikke en soloøvelse for lederen. Det handler om at kunne skabe rammer om forskellige oversættelsesprocesser og invitere medarbejderne med i meningsskabelsen.

For at oversætte og skabe mening skal du:

  • Tage beslutninger, fjerne usikkerheder og flertydigheder og skabe retning, når du kommunikerer og skaber mening i tiltag oppefra.

  • Oversætte og skabe mening sammen med dine medarbejdere og ikke bare bringe overordnede visioner og mål ufiltreret videre.

  • Målrette visioner og budskaber til netop jeres arbejdsplads og træde i karakter som mere end en budbringer.

  • Træde et skridt tilbage og skabe rum og rammer, så medarbejderne med deres fagprofessionelle tilgang får lov til at udfolde sig og byde ind med løsninger på, hvordan nye tiltag eller ideer kan oversættes og skabe mening i hverdagen.

Bestil eller download publikationen gratis

Du finder publikationen  www.lederweb.dk/hverdagsinnovation


 hverdagsinno

Læs mere

5 råd fra psykologien der styrker innovationen

Vælg din innovationsrolle og led mere effektivt

Væksthusets publikation: Innovation i hverdagen (2008)

Skribentinfo

Kommentarer