3 måder du kan hjælpe medarbejdere med alkoholproblemer

Det skal være legitimt at bede sin leder om hjælp, hvis man har problemer med alkohol. Når arbejdspladser står parat med hjælp, lykkes flere medarbejdere med alkoholbehandlingen, og det kommer både medarbejderen og arbejdspladsen til gode. Her får du tre råd om, hvordan du håndterer en medarbejders alkoholproblemer.

Skribentinfo

Ledere er tilbøjelige til at forholde sig afventende, hvis de får mistanke om, at en medarbejder har et alkoholproblem. Det skyldes dels en misforstået opfattelse af, at alkoholproblemer er en privat sag, og dels at flere arbejdspladser mangler en klar plan for, hvordan man hjælper, når problemet viser sig. Det er uheldigt, for erfaringerne viser, at arbejdspladsens opbakning er afgørende. Chancen for et vellykket behandlingsforløb er nemlig større, hvis det er arbejdspladsen og ikke for eksempel skadestue eller sygehus, der henviser til behandling.

Der går i ca. 11 år, før folk med alkoholproblemer søger hjælp. Skal det lange forløb for alvor forkortes, er det nødvendigt, at vi alle reagerer, hvis vi har mistanke om et alkoholproblem. Det er derfor vigtigt, at ledere kender mulighederne for at hjælpe medarbejdere i behandling, så de kan få genskabt et godt arbejdsliv, både til gavn for dem selv, deres familier og deres arbejdsplads.

Læs her, hvordan du hjælper medarbejdere med alkoholproblemer.

1. Skab en kultur, hvor det er legitimt at tale om alkoholproblemer

Det er vigtigt, at ledelsen åbenlyst bakker op om at hjælpe medarbejdere, der drikker for meget. Når medarbejderne ved, at der er opbakning og hjælp at hente, er det nemmere at tage beslutningen om at gøre noget ved sit problem.

2. Implementér en alkoholpolitik

En alkoholpolitik gør jer i stand til at reagere hurtigt. Alkoholpolitikken skal både rumme klare retningslinjer for indtagelse af alkohol på arbejdspladsen, og hvordan medarbejdere med alkoholproblemer hjælpes.

3. Reagér og tag ansvar

Det er en misforståelse, at alkoholproblemer er en privat sag. Et for stort alkoholforbrug hos en eller flere medarbejdere kan have store konsekvenser for den enkelte organisation i form af flere sygedage og lavere effektivitet samt kvalitet i opgaveløsningen.

Hjælp din medarbejder, inden hverdagen falder sammen

Jo før en medarbejder med et alkoholproblem får hjælp, desto færre skader får den, der har problemet samt kollegerne og arbejdspladsen.

Modsat hvad mange tror, er alkoholbehandling ikke ensbetydende med en sygemelding eller døgnindlæggelse. Hvis man reagerer i tide, kan de fleste alkoholproblemer behandles ambulant i dagtimerne. Det betyder, at de fleste kan fortsætte deres hverdag med familien og på jobbet.

Aftal, hvor meget kollegaerne skal vide

Det er vigtigt, at man i fortrolighed kan gå til sin leder og få hjælp til et alkoholproblem. Når det er sagt, viser erfaringerne, at der kan være flere fordele ved at melde åbent ud til kollegerne.

Åbenhed er med til at bryde tabu om alkoholproblemer, og medarbejderen slipper for at komme ud i bortforklaringer om, hvorfor han/hun går tidligt flere dage om ugen.

Når man melder åbent ud, er responsen i langt de fleste tilfælde skulderklap og respekt fra kollegaerne, der ofte allerede har bemærket alkoholproblemet. Et alkoholproblem påvirker ofte ens præstation på jobbet, og kollegaer er tilbøjelige til at overtage opgaver eller indtage en rolle, hvor de redder kollegaen ud af pinlige situationer. Meldes der åbent ud, vil det være lettere for kollegaerne at stoppe den misforståede hjælp.  

Sygedage på grund af alkohol

Danskerne har 370.000 sygedage hvert år på grund af alkohol. Det viser tal fra Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

Når der justeres for BMI, rygning og fysisk inaktivitet, er der blandt personer, der overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for alkoholindtag, eller blandt personer med en alkoholrelateret diagnose, i Danmark årligt ekstra omkostninger på 7,7 mia. kr. pga. tabt produktion. (Sygdomsbyrden i Danmark RISIKOFAKTORER. Sundhedsstyrelsen, 2016. Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet)


Der er professionel hjælp at hente

Står du med en medarbejder, der har et alkoholproblem, kan du ringe til Sundhedsstyrelsens Alkolinje på telefon 80 200 500 og få gode råd om, hvordan I griber situationen an. Alkolinjen kan også rådgive om, hvordan I implementerer en effektiv alkoholpolitik, så jeres beredskab er parat, når en medarbejder med et alkoholproblem henvender sig. 

Alle arbejdspladser kan henvise medarbejdere til professionel og gratis alkoholbehandling hos kommunerne. Find kontaktoplysningerne her.

Få yderligere inspiration til hjælp til medarbejdere med alkoholproblemer på www.hope.dk/respektarbejdsplads 

Læs mere

Sådan håndterer du den svære samtale

Se video om, hvordan du tackler den svære samtale

4 råd om at lede en sårbar medarbejder

 

 

Skribentinfo

Kommentarer