3 oversete ledelseskompetencer hos de dygtigste ledere

Skærer man helt ind til benet, er der tre afgørende, men ofte oversete egenskaber, man ikke kommer udenom som offentlig leder. Læs om de tre kompetencer, og hvordan du kan udvikle dem.

Skribentinfo

#1: Bevægelighed

Som moderne offentlig leder skal du trives med skiftende politiske dagsordener, vekslende strategiske overbevisninger og til stadighed nye metoder til at løse de faglige kerneopgaver. Du skal kontinuerligt være klar til at skifte retning.

Du får ikke god tid til at implementere diverse tiltag og designe og gennemføre solide processer med medarbejderinvolvering. Derfor skal du kunne “kill your darlings” og loyalt og beredvilligt surfe med på næste bølge af forandringer. Der er ikke tid til at implementere i dybden, for det går ud over din omstillingsparathed, som er afgørende i et job som offentlig leder. 

Hvordan gør du? Bind dig ikke for hårdt til én måde at gøre tingene på. Vær åben og nysgerrig overfor nye måder at tænke opgaveløsningen på. Prøv af, begå fejl og lær af det.

Læs også: Forandring fryder - og forstyrrer

#2: Balance

Du skal kunne finde de rette balancepunkter i feltet af modsatrettede forventninger fra politikere, borgere, medarbejdere og selvfølgelig også de faglige organisationer og lokalsamfundet. Og du skal kunne oversætte balanceringen, så den giver mening for dine medarbejdere. Samtidig skal du kunne balancere i den svære disciplin: at lede op ad. Give relevant feedback til ledelsen over dig. Du skal ikke forvente, at du har mulighed for at lave radikale ændringer, for din leder har en leder over sig, der har en leder over sig, osv. Men dit input er også værdifuldt – særligt hvis du er i et lederjob, hvor du har en tæt kontakt med de borgernære ydelser.

Hvordan gør du? Brug tid og kræfter på at forstå, hvad der ligger bag de handlinger, du møder, for der er med 99 pct. sikkerhed en god intention bag. Vær i øjenhøjde med dine omgivelser, for det fremmer både forståelsen, tilliden og balancen.

Læs også: Hvilken klub hænger du ud i? Tjek dit lederskab

#3: Brobygning

Det er afgørende, at du kan formidle de gode og meningsgivende intentioner, der er mellem borgere, medarbejdere, politikere og organisationer. Du skal som leder evne at bygge bro og skabe mening mellem de ofte modsatrettede perspektiver. For hvor der er mening, er der vej. Og hvor der er vej, er der vilje.

Du skal plante en vilje til samarbejde, også hvor der ikke er de bedste vækstvilkår. Du skal tegne forståelige billeder af en fælles retning, som alle kan bevæge sig i i fællesskab. Dertil skal du kunne facilitere fremdrift og dokumentere resultater undervejs. Sker det ikke, kan der opstå møgsager. Dit og dine medarbejderes gode arbejde betvivles. Der avles utryghed fremfor fælles retning, og det høster ingen af. Konsekvensen er blandt andet, at du i urimeligt lang tid bagefter vil befinde dig i et massivt oprydningsarbejde i en tyndhudet organisation med en topledelse, der nu er rykket bekymrende tæt på.

Hvordan gør du? Slå ørene ud og del den viden, du opsnapper. Gør dig brugbar – ingen kan det hele alene, så træd ud i netværket og skab forbindelser ind, ud og op.

Læs også: Innovative ledere

Det hele for det halve – og gerne mere til

Udover de tre ledelseskompetencer, er der også en tænkning, der påvirker alle de andre kompetencer. Uanset, om det handler om budgetter, strategier, indsatser, politikker eller ganske almindelig dagligdag, kommer du ikke udenom bæredygtighed. Alt, hvad der kan stå selv, skal stå, og kan det give noget fra sig, er det endnu bedre.

For ressourcerne er knappe, og vi skal bruge det, vi har med omtanke og omsorg for fremtidige generationer. Der skal genbruges, gøres grønt og klimaforbedres. Der skal skabes bæredygtige miljøer i natur, kultur og relationer.

Hvordan gør du? Gør dit ressourcesyn bredt og skarpt. Spot potentialerne i alt og alle – også det, der ikke ligner den gode prototype fx på et talent. For der bliver brug for alle slags talenter i fremtiden og i særlig grad i fremtidens ledelse.

Læs også: 5 tegn på bæredygtig ledelse

Skribentinfo

Kommentarer