3 tips: Sådan undgår du at havne i kategorien af middelmådige talere

Din kommunikation betyder alt for, hvordan strategien, mødet og ethvert andet budskab bliver opfattet. Og den opfattelse danner grundlag for, hvor godt et resultat bliver – både i form af samarbejde og borgeroplevelse. Få her tre konkrete værktøjer til en bedre og personlig kommunikation.

Skribentinfo

Personlig kommunikation er afgørende for organisationens, teamets og din egen succes, men det kan være en diffus disciplin at arbejde med. At blive ‘en bedre taler’ er en mosaik af delkompetencer og værktøjer. Her får du tre konkrete værktøjer, der kan løfte dine taleevner i hverdagens møder og præsentationer:

1. Tal ikke til folk, tal med dem

Mange lederes præsentationer er i princippet envejskommunikation. Det er der sådan set ikke noget forkert i, men det er værd at være opmærksom på, at du får mest succes med dine præsentationer og oplæg, hvis du gør din envejskommunikation til tovejskommunikation.

Det betyder ikke, at du skal køre dine præsentationer og oplæg som en ren plenum-samtale, men formår du at få spørgsmål og samtale ind i din egen tale, er du meget tættere på at skabe interaktion og interesse hos dem, der lytter til dig. Spørgsmål vækker nemlig øret, og det gør, at lytteren føler sig inddraget og derved tager mere ejerskab i det, du siger. Og det er jo især nyttigt og nødvendigt, fordi din opgave som leder er at få andre til at lytte, forstå og tage handling. Jo tidligere du forstår og lykkes med at inddrage andre, desto bedre.

Der findes forskellige måder, du kan få spørgsmål ind i dine møder og præsentationer:

Sæt samtalen i gang

Stil et spørgsmål – skriv det evt. på en tavle – og bed folk i rummet diskutere det parvis i et par minutter. Når tiden er gået, kan du plukke enkelte refleksioner fra rummet. Selvom du med denne teknik giver ordet fra dig, giver det dig mere troværdighed. For når folk selv taler, føler de, at det, der foregår, er relevant og interessant. Og på samme tid viser du, at I er sammen om det, din præsentation handler om. At det ikke bare er dig, der taler, men at succes kræver aktivt ejerskab og deltagelse.

Stil dig selv et spørgsmål og svar på det

Spørgsmål vækker hjernen, så stiller du et spørgsmål til dig selv ind i din præsentation, vil du faktisk opnå en opmærksomhedseffekt. Du kan teste forskellige varianter: “(…) og i den proces spurgte jeg mig selv: Hvad er egentlig vigtigst at prioritere lige nu?” “(…) det gode spørgsmål er jo så: Hvordan kommer vi fra strategi til handling?”

Læs også: 6 råd når du skal brænde igennem med dit budskab

2. Undgå retorisk rygsvømning og sæt procenter på din tale

Automatpiloten hos de fleste ledere (og andre, for den sags skyld) er at bruge flest mentale ressourcer og mest tid på at overføre viden og information. Det kan skyldes flere ting – bl.a. at vi med teknologi har praktisk mulighed for at overføre store mængder information (fx i Power Point), men nøglen til vellykket og effektfuld ledelseskommunikation ligger i at fordele ressourcerne mellem tre retoriske funktioner: Information, motivation og interaktion.

Helt lavpraktisk skal du i din forberedelse spørge dig selv: Jeg skal fordele 100 pct. på de tre funktioner – hvad er den mest optimale fordeling? 

Informere/overføre viden og fakta? X pct.
Motivere folk til at tage action – ændre tankemønster eller gøre noget konkret? X pct.
Engagere og interagere med folk? X pct.


Procenterne kan du bruge til at overføre direkte til forbrug af tid i minutter, hvis du vil være ekstra disciplineret og sikker på, at du bruger din tid rigtigt.

At sætte procenter på præsentationen gør, at du undgår blot at ”sige noget” om et emne. Procenterne hjælper dig med at flytte fokus til at være en kombination af emne og den effekt, du vil skabe hos dem, der lytter. Og det er jo lige præcis dér ledelseskommunikation får værdi; når du formår at skabe handling med dine ord.

Læs også: Nervøse talere forbereder sig forkert

3. Gå ud i rummet 

Hvis du skal have succes med din kommunikation, er det vigtigt, at der er sammenhæng mellem de tre talekanaler: Ord, stemme (pauser, tempo, volumen) og kropssprog (gestik, øjenkontakt, gå og stå i rummet).

Der er flere måder, du kan arbejde aktivt med dit kropssprog på. En af dem er at bevæge sig strategisk ud i rummet. Lader du være med at være klistret til din power point-skærm, men bevæger dig ud i rummet, skaber du øjeblikkeligt en følelse af sammenhold, identifikation og dynamik. Power points kan fungere udmærket, så længe du har tjek på, hvad der er i fokus: Informationen på slide decket eller relationen mellem dig og modtagerne?

Bevæger du dig ud i rummet, er det noget, du skal have tænkt over og trænet inden – ellers kan du ende med at lave et benspænd for dig selv, og det er unødvendigt.

En sublim retorisk præstation, der går op i en højere enhed, kræver meget af dig: En grundig retorisk analyse af dig selv, et solidt budskab, velvalgte ord, de rette argumenter, en klar disposition, et passende valg af slides og hjælpemidler, en fejlfri brug af teknik, en engageret levering i stemme og kropssprog med pauser, øjenkontakt og en strategisk udnyttelse af det rum, du er i. Bare for at nævne nogle eksempler. Alle er de faktorer, publikum ikke umiddelbart kan se og sætte en finger på i talesituationen. Men i sidste ende vil de afgøre, om du havner i kategorien af talere, der er ærgerlige til middelmådige, eller i kategorien af talere, der virkelig får udbytte ud af deres taler og præsentationer.

Du kan finde flere tips og tricks til personlig performance i Mette Højens bog Erhvervsretorik – Når tale er guld og på hendes Youtube – kanal.

Skribentinfo

Kommentarer