4 handlinger gode ledere gør

Når du tænker på gode ledere, tænker du sandsynligvis på deres egenskaber, og hvad de gør, som er helt særligt. Her kan du læse om, hvilke handlinger gode ledere gør.

Skribentinfo

Der er ofte en udbredt enighed om, hvad de gode ledere gør. Tekstforfatter, foredragsholder og ledelsesekspert Marcel Schwantes beskriver i en artikel på inc.com, hvilke handlinger der er med til at gøre dig til en god leder.

1. De lader deres medarbejdere shine

Din fornemmeste opgave er at spille dine medarbejdere gode. Du er rygsøjlen, der sikrer at teamet får succes. Giv medarbejderne frihed til at gøre deres arbejde, og det gør du bedst ved at træde i baggrunden. Det øger deres motivation og engagement, og de vil føle et større ejerskab til jeres resultater.

Hver gang dine medarbejdere har gjort noget godt, skal du anerkende det. I må gerne fejre det i teamet, så længe det ikke er dig, der tager æren. Husk, at dine medarbejdere vokser af den ros og anerkendelse, de får, så her nytter det ikke, at du løber med trofæet.

4 råd om, hvordan du får medarbejderne til at funkle:

1. Ros. Roser du dine medarbejdere, viser du, hvor meget du værdsætter dem. Udtryk taknemmelighed for det arbejde, der hæver sig over normal standard. Sørg for at din ros opfattes på baggrund af den specifikke opgave, du roser løsningen af.
2. Udfordrende opgaver. Giv medarbejdere opgaver der matcher deres kompetencer og som udfordrer dem. Vælg et projekt, som du på forhånd ved, din medarbejder vil lykkes med. Sørg for at sikre dig, at din medarbejder opfatter opgaven som en tillidserklæring, der giver mulighed for at forøge egne kompetencer.
3. Udviklingsmuligheder. Mange ledere forsømmer medarbejdernes udviklingsmuligheder, fordi budgetter til læring og udvikling bliver skåret ned. Men der er mange billige eller gratis måder at udvikle færdigheder på. Fx kan du finde en mentor til din medarbejder, tilbyde coaching sessioner, hvis organisationen tilbyder det, eller lade din medarbejder lære færdigheder fra sig.
4. Fleksibilitet. Find ud af, hvordan du kan være fleksibel over for en medarbejder – fx hjemmearbejdstid, flextid eller mere selvbestemmelse i tilrettelæggelsen af opgaverne. Fleksibilitet er med til at skabe en bedre balance mellem arbejds- og familieliv og øger medarbejderens oplevelse af autonomi.

Kilde: Få dine medarbejdere til at funkle

Læs også: 8 myter om den gode leder

2. De udviser tillid

Tillid er en vigtig egenskab hos dygtige ledere. Det handler om, at du har tillid til, at dine medarbejdere gør, hvad de kan for at nå de fælles mål. Når du viser dine medarbejdere tillid, vil deres selvtillid vokse, og de vil have en større drivkraft til at yde deres bedste. Derfor skal du slippe kontrollen, for du vil aldrig kunne kontrollere alt. Jo mere du inspirerer til gensidig respekt og tillid på jeres arbejdsplads, jo mere vil I vinde i sidste ende.

Du vil aldrig blive en god leder, hvis du forsøger at mikrostyre dine medarbejdere. I stedet er din opgave sammen med dine medarbejdere at sætte de overordnede rammer og tydeliggøre alles arbejdsopgaver, så ingen er i tvivl. Herfra skal du have tillid til, at medarbejderne løser deres opgaver inden for de aftalte rammer. Det kræver en del øvelse, særligt hvis du har et stort behov for kontrol.

5 råd om, hvordan du viser tillid:

  1. Vær oprigtig, og vær dig selv.
  2. Del ikke kun de dårlige/negative nyheder.
  3. Vær ærlig og konstruktiv omkring opgaver, og hvordan det går i teamet.
  4. Vær synlig og til rådighed for dine medarbejdere.
  5. Giv ros og positiv feedback.

Kilde: 5 tips til at udvikle medarbejdernes tillid

Læs også: 4 spørgsmål gode leder kender svaret på

3. De er modige

Dygtige ledere er også modige ledere. Når du skal træffe svære beslutninger eller have svære samtaler med medarbejdere, kollegaer og chefer kræver det mod at stå ved beslutningen og gå ind i samtalen. Ved at træde ind i de svære situationer, viser du også dine medarbejdere, hvordan de skal være modige. Samtidig handler det at være modig også om at være åben overfor nye ideer og initiativer, og at kunne stille sig sårbar og åben for kritik.

At være modig er en egenskab, som skal plejes, og som vokser med dine erfaringer. Du er sjældent modig fra første færd i dit lederskab. Der er mange uforudsete situationer, som du skal lære at håndtere med den rette indstilling. Er du åben og løsningsorienteret i din tilgang, vil du som ofte have lettere ved at træde modigt ind i de svære situationer, samt være modtagelig for nye ideer og kritisk feedback. Det handler om, at du er retfærdig og efterlader dine forudindtagede holdninger ved døren. På den måde kan du objektivt træffe svære beslutninger og træde ind i svære samtaler uden at være konfliktsky eller konfliktoptrappende, og du kan se positivt på nye ideer og finde det konstruktive i kritikken.

Sådan bliver du en modig leder:

1. Stræb ikke efter det perfekte, men vis vejen til sunde ambitioner, empati og medfølelse.
2. Undgå at fokusere på katastrofetankerne, men udvis taknemmelighed og fejr de små sejre.
3. Du skal ikke vide alt, men være lærevillig og finde de bedste løsninger, som kommer teamet til gode. 
4. Du skal opmuntre alle til at bidrage meningsfuldt og samtidig selv sætte noget på spil. Kritik skal bakkes op af nye idéer.
5. Giv tid til dybe samtaler med medarbejderne, og afklar både egne og medarbejdernes værdier.
6. Tilskynd ro, leg og hvile for at øge kreativitet, innovation og ydeevne.

Kilde: Tjek her om du er en modig leder

Læs også: 7 stærkt undervurderede egeskaber hos gode ledere


4. De har selvindsigt

Gode ledere kan kigge indad. Det er vigtigt, at en leder besidder selvindsigt og kender sine handlemønstre, så hun ved, hvordan hun reagerer, hvornår. Selvbevidste ledere ved, hvem de er, og har større forståelse for deres lederstil. Når du ved, hvad dine styrker og svagheder er, så kan du udnytte styrkerne til at kompensere for svaghederne, og det gør dig til en både klog og dygtig leder.

Selvindsigt er en af de egenskaber, som for mange er svær at tilegne sig. Det er en egenskab som, for nogen, ligger helt naturligt. Det er bare en stærk følelsesmæssig intelligens, som de besidder. Andre har meget svært ved at se indad, hvad enten det er bevidst eller ubevidst. Det betyder, at de skal bruge lang tid og mange ressourcer på at granske sig igennem alle deres lag for at finde ud af, hvem de er, og hvad deres styrker og svagheder er. Det er der mange måder at gøre på, men som ofte kræver det hjælp. En ting er sikkert, selvindsigt er altafgørende i dit lederskab, og det danner en forudsætning for alle dine andre egenskaber som leder.

For det første: Hvis du vil være en god leder, må du lære dine egne ubevidste vaner at kende og vælge, hvilke af dem du ønsker at supplere med nye vaner.

For det andet: Selv om du ikke kan aflære vaner, og slet ikke de ubevidste, så kan du livet igennem lære nye gode vaner, som kan styrke dit personlige lederskab.

Kilde: Dit personlige lederskab

Læs også: 6 spørgsmål gode leder kender svaret på

Artiklen er frit oversat og redigeret fra About Leaders og Inc.com.  

 

Skribentinfo

Kommentarer