4 råd: Ledelse i krisetid

Det er en ekstra udfordrende opgave at være leder i disse krisetider. Vi skal bevare overblikket og roen over for ansatte og borgere i en hverdag, hvor alt ændrer sig time for time. Her får du i kort form fire råd om, hvad du skal gøre for at lede bedst muligt i en krisetid.

Skribentinfo

Ledelse handler om mennesker. Når vi er i krise, har vi særligt brug for nærværende og synlige ledere, der kan lede og strukturere arbejdet. Her får du fire hjørneflag, som er vigtige at have fokus på som leder i en krisetid.

1. Prioritering og fordeling af opgaver

Det første hjørneflag handler om at lave en tydelig rammesætning i forhold til den enkelte medarbejder og teamets opgaver. Hvilke opgaver skal løses hvornår og til hvilken kvalitet. Men også tydelighed i forhold til hvilke opgaver, der ikke kan løses lige nu.

Når der er krise, må lederen skarpt prioritere, hvilke opgaver der skal løses, og hvilke opgaver der kan vente. 

2. Afstemme forventninger

Det andet hjørneflag handler om at forventningsafstemme med medarbejdere, ledelseskollegaer og topledelse, så ofte det er muligt. Scenarierne kan skifte med kort tids varsel.

Her er det væsentligt at give den forståelse videre til sine medarbejdere, at der er mange spørgsmål, som du som leder ikke kan svare på lige nu. Det betyder, at den enkelte må bruge sin professionelle dømmekraft indenfor rammerne.

3. Empatisk ledelse

Det tredje hjørneflag handler om empatisk ledelse. Vi skal som ledere gøre det bedste vi kan, for at holde det gode humør og den positive tilgang. Den professionelle positivitet er væsentlig, selv om vi er under pres.

At italesætte håbet og troen på, at det nok skal gå selv om det er svært. At lytte og anerkende at lige nu, er vi i en helt særlig situation, men vi skal nok klare os igennem sammen.

4. Opretholde fællesskaber

Det fjerde hjørneflag handler om et opretholde fællesskabet indenfor arbejdspladsen og i teamet så godt som muligt. Her giver de nye teknologier også nye muligheder for sammenhold selv om vi er fysisk adskilte. Opfordre til kollegial chat, små beskeder om, at vi klarer situationen sammen.

Lav små nyheder hver dag til de medarbejdere, som du ikke ser og hold møder på skype hvis muligt. Sørg for, at medarbejderne føler sig som en del af fællesskabet, da det gør både den enkelte og fællesskabet stærkere.

Skribentinfo

Kommentarer