4 råd om at håndtere følelser i ledelse

Du skal skabe optimisme, håndtere bekymringer og frustrationer, skabe ro i usikre tider og tage hånd om medarbejdernes mistrivsel. Men du kan også blive ramt af frustrationer, stress eller usikkerhed. Alligevel forventes det, at du altid agerer professionelt som leder. Hvordan gør du det?

Skribentinfo

Når du er uenig med politikernes spareplaner, ikke kan rumme flere frustrationer fra medarbejderne eller føler dig presset og stresset, kæmper du højst sandsynligt en kamp med at holde en facade oppe, så medarbejdere, kollegaer og chefen ikke ser, hvordan du egentlig har det. Men det kan være usundt, når der over længere tid er uoverensstemmelse mellem, hvad du føler, kontra hvad du kommunikerer.

Ledelse er et følelsesmæssigt arbejde

Ledelse består af en masse følelsesmæssigt arbejde, hvor du skal håndtere dine følelser og hele tiden regulere dem i forhold til, hvordan du møder andre. Og udover at håndtere dine egne følelser, skal du også håndtere medarbejdernes.

Det er nemmere at være leder i roligt farvand end i stormfuldt. Som leder handler det altid om at sætte kursen, men det er ekstra svært når, man ikke kan se horisonten. Det handler også altid om at motivere medarbejderne, men det er alt andet lige en større udfordring, når regnen pisker ned og vinden og vandet er iskoldt.

Læs også: Derfor må du ikke udelukke følelser fra din ledelse

Der er skruet op for presset

Ifølge Tracy Brower, der er en amerikansk forfatter og sociolog og som udforsker arbejdsliv- og glæde, er det ikke nyt, at ledere skal forvalte de følelser, de viser på arbejdet. De har altid skulle skabe optimisme i usikre tider og udstråle selvtillid, når medarbejderne er frustrerede og modløse. Og når lederne er uenige eller skeptiske over for organisationens strategiske retning, har de båret organisationens flag og knoklet for at samle tropperne.

I artiklen ”Leadership Is Harder Now: 5 Ways to manage The Emotional Labor” fra Forbes.com skriver Tracy Brower, at der er kommet flere udfordringer, der giver mere følelsesmæssigt arbejde end tidligere. Udover at lederne skal værne om medarbejdernes mentale sundhed, skal de også tage sig af deres egen, udvise følsomhed og medfølelse og give mulighed for fleksibilitet og hjemmearbejde alt imens de skal være nærværende, holde styr på budgetter og overvinde udfordringer med at ansætte og fastholde talenter. Og så skal de være autentiske, men hvis de bliver for ærlige, risikerer de, at medarbejderne mister tilliden til deres lederskab.

I artiklen: ”The Emotional Labor of Being a Leader” fra Harvard Business Review skriver de amerikanske ledelsescoach Dina Denham Smith og Alicia A. Grandey, der er professor i psykologi på Pennsylvania Universitet, at det stigende følelsesmæssige arbejde stiller nye krav til lederne.

Uden ordentlig støtte til lederne, vil der ifølge Dina Denham Smith og Alicia A. Grandey være betydelige omkostninger forbundet med stress og udbrændthed, hvilket uundgåeligt vil have negative konsekvenser for medarbejdere, borgere og organisationen. For at undgå disse omkostninger bør lederne støttes bedre i at håndtere det følelsesmæssige arbejde, de udfører.

Det kan du ifølge de tre eksperter gøre ved at:

1. Acceptér at det er ok, at alt ikke er ok

Du kan styrke dit følelsesmæssige arbejde ved at genkende og validere din egen situation. Det er rimeligt, at du mærker mere stress, og det er forståeligt, at du føler, at arbejdet kræver mere af dig. Det at give sig selv tilladelse til at være stresset eller ufuldkommen kan lette noget af presset. Husk at trække vejret og giv dig selv plads og anerkende, at du har gang i rigtig mange ting. Ledere genkender den mentale træthed, der kan komme af lange dage og søvnløse nætter. Imidlertid undervurderer og forsømmer de ofte at adressere det følelsesmæssige arbejde, der følger med lederrollen.

Den indsats man som leder bruger på at sætte en facade op, reducerer ressourcerne til selvkontrol, hvilket gør at man bliver mere tilbøjelige til at reagere uhensigtsmæssigt ved for eksempel at nedgøre eller komme med uhøflige kommentarer til en medarbejder eller kollega. Derudover vil stresset ved konsekvent at have en facade oppe også påvirke din mentale sundhed og gøre dig mere tilbøjelige til udbrændthed, søvnløshed mv.

Læs også: Faker du din ledelse?

Udover at du anerkender det følelsesmæssige arbejde, der følger med lederjobbet, skal organisationen også støtte lederne i at mindske den usunde uoverensstemmelse mellem, hvordan de føler, og hvad de kommunikerer. Her handler det om at tilskynde til autenticitet ved at skabe psykologisk tryghed, hvor medarbejdere og ledere stoler på, at de kan dele, når det er svært uden at blive stemplet som svage.

2. Tilskynd til egenomsorg 

Myten om, at ledere skal være stærke, kan medføre at mange også er tilbageholdende med egenomsorg. Egenomsorg er at behandle sig selv med samme venlighed og omsorg, når man har det svært, som man behandler en, man holder af, der har det svært.

Det er også en accept af ens uperfekthed og at man ikke altid er den, man ønsker at være. Undersøgelser viser, at ledere, der praktiserer selvmedfølelse, har højere følelsesmæssig intelligens, robusthed og integritet. Og når ledere praktiserer egenomsorg, behandler de andre mere medfølende. Ydermere skaber ledere, der viser sårbarhed og indrømmer, at de ikke har svaret på alt, en mere psykologisk sikker kontekst, hvor andre kan føle sig trygge ved at dele.

Organisationen kan støtte deres ledere ved at opmuntre til, at man øver sig i at være tålmodig og accepterer, at det er okay ikke at være okay.

3. Træn i at håndtere andres følelser

Når medarbejdere deler deres frustrationer over arbejdsforhold, kan det for lederen føles som et personligt angreb og skabe defensive reaktioner. Også når medarbejdere fortæller om deres udfordringer i privatlivet, forventes ledere at vise medfølelse.

Det kan være drænende konstant at skulle forholde sig til andres følelser, især når man selv er presset. En måde at håndtere denne medfølelsestræthed er ved at omformulere følelser til informationer, du skal behandle. I stedet for at absorbere følelsesmæssige kommentarer bør du i højere grad holde dem frem for dig som objekter. Det kan lyde barskt – men tænk blot på fx socialrådgiveren eller sygeplejersken. Det er de også nødt til at kunne gøre for at kunne være i et job, hvor en stor del af arbejdsdagen er fyldt med problemløsning, sorg og sygdom.

4. Hav et godt netværk

En udfordring ved ledelse er behovet for at være ærlig og autentisk balanceret med behovet for at være professionel og kommunikere hensigtsmæssigt. Ledere skaber tillid og er troværdige, når det er dem selv og er åbne om deres udfordringer. Men det er også vigtigt at have grænser og ikke dele alt med medarbejderne. Her vil det være hensigtsmæssigt at have en lederkollega eller en i dit netværk, du stoler på, som du kan sparre med, og som du også kan dele dine frustrationer og udfordringer med uden at være nervøs for at tabe ansigt. Og husk at du kun er et menneske, der sikkert indimellem reagerer uhensigtsmæssigt. Her er det vigtigste at kunne give en ærlig uforbeholden undskyldning, når det er nødvendigt.

Læs også: Kom godt i gang med dit ledernetværk

Artiklen er frit redigeret og oversat af følgende artikler: ”Leadership Is Harder Now: 5 Ways to manage The Emotional Labor” af Tracy Brower ”The Emotional Labor of Being a Leader” af Dina Denham Smith og Alicia A. Grandey.

Hvis du vil vide mere om følelser i ledelse, kan du lytte til podcasten: De satans følelser, som Riget står bag. 

Skribentinfo

Kommentarer