4 trin til at styrke motivationen med et ”hvorfor”

Mange medarbejdere indgår i en lang og kompliceret kæde af arbejdsgange for at løse velfærdsopgaven. For medarbejderne kan det betyde, at de får svært ved klart at se meningen med deres eget bidrag til opgaven. Når meningen med arbejdet træder i baggrunden, daler motivationen. Her er fire strategier til at styrke dine medarbejderes motivation med et "hvorfor".

Skribentinfo

Medarbejdere, som tydeligt kan se meningen med deres arbejde, er mere motiverede. Det viser en publikation fra Videncenter for Velfærdsledelse.

Traditionelt har mening i arbejdet været stærkt forankret på de store velfærdsområder. De enkelte fagprofessioner har en stærk, faglig stolthed og identitet, som typisk har været meningsbærende for sygeplejersker, læger, lærere, pædagoger osv. Som leder har det derfor ikke været nødvendigt eksplicit at formulere en mening med arbejdet.

Med mere samarbejde på tværs af fagene oplever mange medarbejdere, at meningen med lige præcis deres bidrag til løsningen af opgaverne er blevet sværere at formulere og definere. Lederne søger derfor efter en stærkere, samlende mening, som kan forbinde de forskellige aktørers blik på opgaven.

Lederen skal skabe et fælles ”hvorfor” 

Som leder kræver det, at du kan udvide dine medarbejderes faglige syn til også at rumme andre faggruppers tilgang til opgaveløsningen. På den måde bliver værdien af andre faggruppers bidrag til den samlede opgaveløsning mere tydelig. Det kan åbne op for et større perspektiv for den enkelte medarbejder.

Ledelsesudfordringen ligger derfor i at opbygge et stærkt fælles ”hvorfor”, som er meningsgivende og motiverende for dine medarbejdere i hverdagen.

4 måder, hvorpå du kan skabe et fælles, meningsgivende ”hvorfor”

1. Appellér til den faglige stolthed: Du skal finde ind til dine medarbejderes dybeste motivation og mening i arbejdet og bruge den i hverdagen. Det kan du gøre ved at indgå i en tæt dialog med dine medarbejdere og anerkende deres faglighed ved at vise mere tillid i det daglige arbejde.

2. Fokusér på kerneopgaven: Hvis du fokuserer mere på kerneopgaven ved at fremhæve den fælles mission, som alle arbejder for, vil den blive en styrende og motiverende kraft i den daglige opgaveløsning. Spørgsmålet ”hvilken ydelse skal vi producere?” skal skifte til ”hvilken værdi skal vi skabe for brugerne?”.

Se på helhedsbilledet, og tænk fx ”patientforløb” i stedet for ”behandling”. Denne tilgang udfordrer de endimensionelle forståelser af opgaveløsningen og kan skabe en fælles mening på tværs af de forskellige faglige aktører.

3. Sæt jer i borgernes sted: Lad hensynet til borgeren være det formål, som alle samles om. Det er en effektiv tilgang, fordi ingen kan være uenige om, at velfærdsydelserne er til for borgernes skyld. Udfordringen er imidlertid at realisere det, når man står midt i den daglige drift. En vej dertil er fx at udforske den enkelte borgers ønsker og behov eller ved aktivt at bruge kritiske fortællinger fra borgere for at motivere til et stærkere samarbejde.

4. Fremhæv det store billede: Du skal styrke de fagprofessionelles identitet med et mere helhedsorienteret syn på økonomi, produktivitet og effektivitet. Medarbejderne skal ikke kun føle sig forpligtede til at levere den optimale ydelse, men også på at gøre det så effektivt og omkostningsbevidst som muligt inden for de fastlagte rammer.

Artiklen er skrevet på baggrund af publikationen Brobyggerne

Læs mere om motivation og fastholdelse

Find meningen og øg motivationen

 

Skribentinfo

Kommentarer