5 fejl der ødelægger medarbejdernes motivation

Ledere spiller en afgørende rolle i forhold til medarbejdernes trivsel, og deres indflydelse er større end mange af dem selv tror. Læs her om fem almindelige fejl, som ledere begår – og som skader medarbejdernes trivsel.

Skribentinfo

Selvom det i vid udstrækning er medarbejdernes eget ansvar, at de trives og er motiverede i deres arbejde, så har du stor indflydelse på medarbejdernes motivation og trivsel. Ifølge en international undersøgelse foretaget af The Workforce Institute siger 69 pct. af medarbejderne, at deres leder har større indflydelse på deres mentale sundhed end deres læge eller terapeut - og cirka lige så stor indflydelse som deres partner har.

Denne statistik kan virke skræmmende, fordi det er et stort ansvar. Og selvom ledere ikke nødvendigvis har til hensigt eller har lyst til at have så stor indflydelse, har de det. Medarbejderne observerer, hvordan ledere reagerer, lægger mærke til de valg, ledere træffer, og lytter til de ord, deres leder vælger - og drager konklusioner ud fra alt dette.

Derfor er det en god ide at være opmærksom på din indflydelse, for ofte svarer intentionen ikke til indvirkningen. Du kan fx have de bedste intentioner med en besked, men alligevel bliver den modtaget dårligt. Eller du kan have et ønske om at give medarbejderne mere autonomi, men dine handlinger bliver fortolket som kontrollerende. Eller du kan ønske at vejlede eller coache, men bliver opfattet som værende for kritisk.

I artiklen: "5 mistakes leaders make that sabotage their teams' happiness" beskriver den amerikanske sociolog og ledelsesskribent Tracy Bower fem fejl, som ledere begår:

1. Er fraværende og undgår at give feedback

En af de bedste måder at opnå medarbejdernes tillid og skabe resultater er ved at være tilgængelig på arbejdspladsen. Når lederen er tilgængelig, giver feedback og svarer på henvendelser, får det medarbejderne til at føle sig trygge og respekterede, hvilket resulterer i, at de præsterer bedre. Det handler ikke kun om, at du er til stede, men om at have dybde og nærvær i dine samtaler og møder med medarbejderne fx med dedikerede en-til-en-samtaler en gang hver fjortende dag eller i den årlige MUS.

Læs mere om, hvordan du er en nærværende leder på afstand her

2. Undervurderer betydningen af formål og taknemmelighed

Det er afgørende for mange medarbejdere, at deres arbejde fører til noget meningsfuldt, og at deres bidrag er værdsat. Ledere kan derfor påvirke medarbejdernes trivsel ved at sikre, at medarbejderne kender formålet. Nogle ledere antager, at hvis de fortæller det én gang, så er det nok. Men gode ledere bekræfter gentagne gange, hvor vigtigt teamets arbejde, er og hvor meget de værdsætter medarbejdernes bidrag.

Udtryk derfor taknemmelighed og mind medarbejderne regelmæssigt om, hvor meget du værdsætter deres indsats, og hvad de gør for kerneopgaven, teamet og for de borgere, I er sat i verden for at hjælpe.

Læs mere om formålsdreven ledelse her.

3. Udfordrer ikke medarbejderne

Nogle ledere forsøger at beskytte medarbejderne ved ikke at stille krav eller forlange for meget, men udfordringer og læring er afgørende for udvikling og trivsel. Fremragende ledere giver medarbejderne mulighed for at prøve nye ting, identificere problemer og løse dem på nye måder - og støtter op, også når medarbejderne fejler. Lederne har klare forventninger til resultater og giver medarbejderne frihed til at opnå resultaterne ved hjælp af deres kompetencer og opfindsomhed.

Læs også: Sådan får du medarbejderne til at funkle

4. Prioriterer ikke teamet

Mange ledere anstrenger sig for at skabe gode relationer til hver enkelt medarbejder, men undervurderer medarbejdernes forhold til hinanden. Begge relationer er vigtige, men ved at medarbejderne opbygger stærke bånd til hinanden, opbygges arbejdsglæde og et fælles ønske om at nå de fastsatte mål. Der kan være ledere, der er optaget af at begrænse personlig snak til møder, men når medarbejderne lærer hinanden at kende og forstår hinanden bedre, bidrager det til bånd, der fremmer bedre opgaveløsning og fører til færre konflikter.

Det er derfor vigtigt at give medarbejderne mulighed for at lære hinanden at kende, så de føler sig mere forbundet og ansvarlige for det arbejde, de er afhængige af hinanden for at udføre.

Du kan fremme arbejdsglæde ved at forstærke fælles mål og meningsfuldt arbejde, som de skal opnå sammen. Selvom sociale aktiviteter er nyttige, er det endnu kraftigere at forbinde mennesker i fælles opgaver og problemer, som de kan løse som et team - hvor de lærer hinandens færdigheder, evner og bidrag at kende.

Læs også: 3 råd: Sådan styrker du de værdifulde venskaber på jobbet

5. Tilbageholder information

Mangel på viden og information skaber usikkerhed blandt medarbejderne. Selvom du ikke altid kan give klare svar, er det vigtigt at være tydelig og gennemsigtig om, hvad der sker. Medarbejderne fornemmer hurtigt, hvis ledelsen prøver at skjule noget, og det kan påvirke tilliden. Derfor skal du være ærlig. Hvis medarbejderne stiller spørgsmål, som du ikke kender svaret på, så sig det. Men fortæl, at du vil vende tilbage så snart informationen er tilgængelig. Og husk at gøre det. Ledere fremmer også tillid, når de er åbne om deres egne bekymringer.

Artiklen er frit oversat og redigeret fra denne: 5 mistakes leaders make that sabotage their teams’ happiness (fastcompany.com)

Skribentinfo

Kommentarer