5 råd: Pas på dine nøglemedarbejdere

Der er en særlig type medarbejdere, du bør holde særligt øje med i tider, hvor I løber ekstra stærkt på grund af fx besparelser eller mangel på medarbejdere. Det er magneterne. Magneterne er dem, der har den egenskab, at de har mange kollegaer, som kommer til dem for hjælp og svar og som tiltrækker sig centrale arbejdsopgaver. Og derfor også er ekstra udsatte for en stor arbejdsbyrde

Skribentinfo

Der er en helt særlig type medarbejder, som er ekstra vigtige at holde øje med. Det er nøglemedarbejdere, som her betegnes magneter. Magneter fordi deres magnetfelt er usynligt, men de har egenskaben til at tiltrække sig mange vigtige og centrale arbejdsopgaver, og de har mange kolleger, som kommer til dem for at få hjælp og svar. Det gør dem udsatte for en stor arbejdsbyrde – specielt pressede perioder. Som fx når I skal gennemføre besparelser eller mangler kvalificeret arbejdskraft i hverdagen og alle må løbe ekstra stærkt.

Desværre går der ofte for lang tid, før lederne opdager, at deres bedste medarbejdere er i farezonen for fx stress eller sygemelding, og de får ikke grebet ind i tide.

Dygtige medarbejdere deler sig typisk i to, når en organisation er i krise:

1: Der er dem, der bliver forfremmet og kommer op i ledelseslaget. De nyudnævnte ledere skal af med driftsopgaverne, men de har ingen at delegere til. Det presser dem, og det kan være en hård tid at komme igennem. Men der er en del fokus på denne problematik i ledelsesteorierne, og de bliver anerkendt for deres indsats.

2: Dem der forbliver specialister. Specialisterne, der ikke kommer op i ledelseslaget, er der til gengæld ikke det samme fokus på. Og mange steder overser ledelsen, HR og kollegerne, at specialisterne bliver til magneter for komplekse projekter, svære beslutninger, oplæring af nye medarbejdere, hurtige spørgsmål, ekspertiseråd på møder osv. I starten kan specialisterne godt være stolte over anerkendelsen og opmærksomheden. Men i længden er det en skrøbelig og til tider farlig vej at fortsætte af.

Når magneterne begynder at give op, deler de sig i typisk fem adfærdsmønstre:

 1. De finder et nyt arbejde og siger op.
 2. De siger op uden at have et nyt job.
 3. De bliver sygemeldt på grund af for meget stress.
 4. De begynder at begå mange fejl, og de forsøger at skjule dem, fordi de er flove over, at de ikke kan modstå presset.
 5. De bliver apatiske og laver en quiet quitting.

Læs også: Quiet quitting - hva' for noget?

Det er sørgeligt for arbejdspladserne, som kommer til at mangle deres specialistviden, hvis de ikke passer på. Men det er især svært for de mange dygtige medarbejdere, som kommer ind på arbejdspladsen med viden, passion og samarbejdsevner om morgenen – og som går hjem og føler sig udbrændte med oplevelsen af, at de ikke har nået det vigtigste for dem – heller ikke i dag.

5 metoder der kan hjælpe magneterne

Ledelsen har en opgave i at sørge for at fordele opgaver og ansvarsområder, så der ikke opstår disse magnetfelter, hvor en enkelt medarbejder får et uforholdsmæssigt stort ansvar. Dog er det ikke en opgave, ledelsen kan løse alene. Alle har et ansvar også magneten selv og kolleger. Her er fem metoder til at hjælpe magneterne på arbejdspladsen.

1. To forslag og en prioritering:

Hver gang en medarbejder får lyst til at stille et spørgsmål til en magnet, skal medarbejderen inden han stiller spørgsmålet til magneten tage sig tid til selv at finde frem til to forslag og prioritere det ene over det andet. Medarbejdere, som stiller mange spørgsmål, er ofte ubevidste om, at de egentlig godt kan tænke sig frem til svaret. Der er typisk forskellige årsager til, at de ikke gør det.

 • Ganske almindelige vaner kan være en årsag.
 • Usikkerhed. Man kan være bange for at begå fejl. Selvom man er på en arbejdsplads, hvor det er ok at begå fejl, kan der ligge noget dybt i én, som gør, at man er bange for konsekvenserne.
 • Man gider ikke at tænke eller finde frem til det selv.
 • Når man er helt ny på en arbejdsplads, ved man ikke, hvordan man løser mange opgaver. Men hvis nye medarbejdere bliver sat til at prøve at regne ud, hvad de vil gøre, INDEN de kontakter magneten, og de fortæller, hvad de er kommet frem til, stiger deres læringskurve markant.

Alle har et ansvar. Hvis I kan implementere denne simple regel, kommer I langt.

2. Respekter at magneterne har brug for ro:

Her deler opgaven sig i tre:

 • Ledelsen kan hjælpe magneterne med at give rum til koncentration og italesætte for alle i afdelingen, hvor vigtigt det er. Lad dem arbejde hjemmefra, giv dem enekontor, hvis det er muligt, indret jer med stillerum, og håndhæv stædigt, at det er et stillerum.

 • Magneterne har et stort ansvar for at tage imod roen og fjerne forstyrrelser som mobil, mailboks m.m., når de arbejder fokuseret. Hjælp kollegerne ved at fortælle, hvornår de arbejder fokuseret, og hvornår de er tilgængelige for spørgsmål. Lav gode rutiner, og hold fast i dem.

 • Kolleger har et lige så stort ansvar for at lade magneterne være i fred. Respekter magneternes arbejdsro, og prøv selv at løse opgaverne. Ellers vent til magneten er tilgængelig, og husk at bruge regel nr. 1 om to forslag og en prioritering.

3. Hold godt øje med magneternes performance, og tal om det:

Tal jævnligt med magneterne om, at det er normalt, at de begynder at begå fejl, hvis de er overbebyrdet. Skab et tillidsfuldt rum at drøfte det i – uden at skabe frygt. Man kan nemt komme til at tale angst og stress op som sygdomme, man skal være bange for.

Det giver ingen mening, hvis man ser på det med hjerneforskningens briller, for det er helt normalt at stresse, og der er energi i både stress og angst, når blot det ikke tager overhånd. Lad magneterne få sat ord på, hvordan de har det, og hjælp dem med at få ro på tankerne.

4. Lær om vigtigheden af pauser

Indimellem hører man om magneter, som springer frokostpausen og andre pauser over hver eneste dag for at nå deres mange opgaver. Det er belastende for hjernen, og koncentrationen daler, hvis de ikke holder små pauser i løbet af dagen. Det går både ud over kvaliteten af deres arbejde, og det kan også forstyrre søvnen om natten, hvis de ikke får skabt små lommer af ro til hjernen i løbet af dagen.

5. Sæt ind i god tid, og træn i fredstider

Det er lettere at træne i fredstider, end når det går løs. Træn alle metoderne, når det går godt. Det er aldrig for sent at gå i gang.

Skribentinfo

Kommentarer