5 råd: Undgå at din utålmodighed spænder ben for din ledelse

Tålmodige ledere øger effektiviteten og styrker samarbejdet, viser ny undersøgelse. Men din tålmodighed kommer hurtigt under pres, når du har mange bolde i luften i løbet af en arbejdsdag. Læs her, hvad du kan gøre for at blive en mere tålmodig leder.

Skribentinfo

Tålmodighed kommer af tålmod – det at tåle sit mod – det at kunne finde sig i lang ventetid, forgæves anstrengelser eller besværlige processer uden at miste besindelsen. Tålmodighed handler om at sætte sine ønsker og mål på pause i et stykke tid. Den evne strider mod den højpulserende tilværelse, som mange lever i, hvor alt skal gå hurtigt og være effektivt. Det handler om, at man vil have det, man vil have, og man vil have det nu. Tanken om at udvise tålmodighed kan derfor virke både uoverskuelig og til tider stressende.  

Men en undersøgelse fra Harvard Business Review viser, at tålmodige ledere er med til at øge effektiviteten, kreativiteten, produktiviteten samt forbedre samarbejdet. De medarbejdere, der deltog i undersøgelsen svarede, at når deres leder udviste tålmodighed, så steg deres kreativitet og samarbejde med 16 pct. Omvendt så faldt deres produktivitet og effektivitet med 13 pct., når lederen var for utålmodig. 

Tålmodighed er som oftest en dyd, der er nødvendig, når du møder din egen eller andres uro og frustration. Det er en egenskab, der er god at praktisere, når du bliver udfordret. Det kan være konflikter med medarbejdere eller kollegaer, langstrakte møder, idéudviklingsprocesser, hvor flowet går i stå, kopimaskinen, der løber tør for papir eller støjniveauet fra kontoret ved siden af. Der er et hav af situationer, der hver dag prikker til din tålmodighed, din rummelighed, og din kapacitet til at være fleksible og udholdende.

Læs også: 7 stærkt undervurderede egenskaber hos gode ledere 

Træn din tålmodighed

Du kan træne og opbygge din tålmodighed ved at finde ud af, hvornår den kommer mest på prøve. Hvis du ved, at der kommer en længerevarende udfordring, eller du ved, at du går en tid med venten i møde, kan du med fordel træde et skridt tilbage og prøve at se situationen oppefra. Der sker som regel altid fremskridt, til tider er de bare små, og forandringen meget lille, men der vil ofte være noget, som er lykkedes. 

Tålmodighed handler først og fremmest om tempo – at sætte tempoet ned. Men det har med mere end blot venten og et langsommere tempo at gøre. Det handler om den måde, du er til stede. Du skal udvise tålmodighed ved at tage dig tid til medarbejderne, have tid til at besvare deres spørgsmål, være fleksibel og bevare roen. Stil dig selv følgende fem spørgsmål:

1. Hvornår oplever du, at din tålmodighed bliver sat på prøve?

Tænk på situationer, hvor du bliver utålmodig. Typisk vil det være, hvis du bliver sat i en venteposition. En venteposition, hvor du er ude af stand til at handle på egen hånd, men i stedet må afvente andre. Men vær så konkret som mulig. Er det, når du forsøger at sætte nye initiativer eller forandringer i gang, men afventer en overordnet godkendelse? Er det, når en opgave skal vente, fordi en ekstern samarbejdspartner skal have noget godkendt fra deres side?

Når du oplever, at din tålmodighed bliver sat på prøve, må du forsøge at identificere situationen, så du bedst muligt kan træde ud af din utålmodighed.

2. Hvordan kunne du reagere anderledes i disse situationer?

Vi reagerer forskelligt i forskellige situationer alt efter, hvad vi føler. Derfor skal du være bevidst om din egen reaktion. Bliver du frustreret og udadreagerende, når du bliver utålmodig? Eller vender du det mod dig selv og bliver mere magtesløs og opgivende?

Din utålmodighed må ikke lade dig påvirke i en sådan grad, at det går ud over resten af dit arbejde. Ofte føler du dig utålmodig i en situation, som du ikke kan kontrollere. Derfor handler det i ligeså høj grad om at acceptere den pågældende situation frem for at reagere uhensigtsmæssigt.

Læs også: Mod i kriseledelse 

3. Hvornår oplever du, at du er allermest tålmodig?

Tænk på situationer, hvor du oplever at være tålmodig. Er du mere tålmodig, når du har kontrol over processen? Er du mest tålmodig, når du kender alle detaljer af projektet? Måske er du mest tålmodig, når du ved så lidt som muligt?

Gør det tydeligt for dig selv, hvornår du er tålmodig, og hvornår du ikke er. Brug situationerne med tålmodighed som springbræt til at komme din utålmodighed til livs.  

4. Hvad betyder det for dig og dine omgivelser, når du møder udfordringer med tålmodighed?

Vær undersøgende på, hvordan din utålmodighed påvirker dem omkring dig. Særligt skal du se på, hvordan det påvirker dine medarbejdere og din relation til din chef. Dine medarbejdere vil være dem, som bliver mest påvirket af din utålmodighed. Det vil være dem, der mærker din frustration og din magtesløshed. Måske oplever de, at du bliver fraværende og glemmer at anerkende dem.  

Det kan også være, at din chef bliver irriteret på dig, hvis du konstant har fokus på den opgave, som ikke kan løses lige nu. Forsøg at træde ud af utålmodigheden, og fokuser på andre opgaver som du faktisk har mulighed for at løse.

5. Hvilke mennesker beundrer du for deres tålmodighed og hvorfor?

Det er en god og sjov øvelse for dig at kigge på nogle af de personer, som har den egenskab, som du ikke har. Hvem beundrer du for at være tålmodig? Og hvad er det personen gør, som afspejler den tålmodighed? Tag eventuelt fat i personen og spørg, hvad han/hun gør for at bevare tålmodigheden? Det kan du lære meget af. 

Håndtering af utålmodighed

Du kan forebygge utålmodighed ved at afstemme mål fra start og løbende i indsatsen. Overvej:

  • Har du og din medarbejder/chef/samarbejdspartner samme mål?
  • Hvilke mål og drømme har de andre i indsatsen?
  • Hvilken forandring ønsker dem omkring dig at se?
  • Er der steder, hvor jeres mål overlapper? Kan I finde et fælles ståsted?

Kilde: https://www.lederweb.dk/artikler/afsloering-lederens-forbudte-foelelser/

 

Artiklen er frit oversat og redigeret fra HBR: https://hbr.org/2020/09/becoming-a-more-patient-leader

 

Skribentinfo

Kommentarer