5 regler for god ledelse

Form fremtiden, få tingene til at ske og investér i dig selv. Sådan lyder tre af de fem regler, der bestemmer om du får succes som leder. Mestrer du de fem grundprincipper, så er du 70 procent i mål. Læs om de fem regler her.

Skribentinfo

De fleste af os genkender en god leder, når vi møder en.  Alligevel er det svært at sætte ord på, hvad der skal til for at være en god leder.  Det har forfatterne Dave Ulrich, Norm Smallwood og Kate Sweetman gjort i bogen Lederskabskoden.

Igennem interviews med en lang række anerkendte topledere og ledelseseksperter har de kortlagt essensen af god ledelse, som i bogen er formuleret i 5 regler.  Reglerne repræsenterer 60-70 % af det, der gør en leder fremragende. De resterende procenter tilskrives lederens personlige situation (f.eks. familieforhold, økonomi, sociale faktorer) og indre påvirkninger (helbred, personlighed, energi mv.).

Her er de 5 regler for god ledelse:

1. Form fremtiden

Lederen er strategisk og tænker langsigtet på organisationens vegne. Samtidig sikrer lederen sig, at medarbejderne forstår, hvilken kurs der er lagt.

Lederen nøjes ikke med at forestille sig en fremtid for organisationen – lederen skaber den. Som strategisk tænkende har lederen et syn på fremtiden og er i stand til at positionere organisationen på en sådan måde, at det lykkes at skabe og respondere på fremtiden.

Vil du gerne vide mere om strategi:

Du kan læse Lederwebs artikel Strategi ifølge Mintzberg. Du kan også downloade Væksthusets publikation Strategisk ledelse i en brydningstid.

 

2. Få tingene til at ske

Lederen omsætter strategi til handling. Lederen forstår, hvordan man får forandringer til at ske, og er i stand til at fordele ansvaret. På den led skaber lederen klarhed omkring, hvilke beslutninger man selv kan træffe, og hvilke beslutninger der skal uddelegeres. Desuden er lederen bevidst omkring, hvordan man sikrer, at teamene arbejder godt sammen.

Vil du vide mere om at få tingene til at ske:

Du kan læse Lederwebs artikel Få gode vaner til forandring. Du kan også downloade eller bestille Væksthusets publikation Ledelse er (også) en holdsport.

 

3. Engager nutidens talentmasse

Reglen handler om lederens evner som talentudvikler. Lederen ved, hvordan man skal identificere, opbygge og engagere talenter for at opnå resultater. Lederen identificerer, hvilke kompetencer der er brug for, henter kompetencerne til organisationen, udvikler medarbejderne, engagerer dem og sikrer sig, at de yder deres allerbedste.

Vil du vide mere om at udvikle talenter:

Du kan læse Lederwebs artikel Sådan spotter du et talent.Du har også mulighed for at downloade eller bestille Væksthusets publikation De næste ledere.

 

4. Opbyg den næste ledergeneration

Lederen skal ikke kun engagere og inspirere medarbejderne i dag men også fremtidssikre organisationens talentmasse. Lederen skal hjælpe til at udvikle ledertalentet i de medarbejdere med potentiale. Overordnet set skal lederen sørge for, at medarbejderne udvikler sig fagligt inden for organisationen.

Vil du vide mere om at finde de rigtige ledere i fremtiden:

Du kan læse Lederwebs artikel Nu går talentjagten på de næste ledere. Du kan også downloade eller bestille Væksthus for Ledelses publikation Find den rigtige leder.

 

5. Invester i dig selv

Lederen stiller også krav til sine egne personlige egenskaber og udvikling. Samtidig er lederen god til at lære af sine succeser, fiaskoer, opgaver, kurser, medarbejdere og livet i sig selv.

Vil du vide mere om lederens personlige egenskaber:

Du kan læse Lederwebs artikel Hvor moden er du, leder?
Du kan også downloade eller bestille Væksthusets publikation Ledere der lykkes – hvad er det de kan?

 

Kodeks for god ledelse


Væksthus for Ledelse har med publikation Kodeks for god ledelse fastlagt et kodeks for god ledelse, som offentlige ledere kan forholde sig til. Målet er at give ledere andledning til at reflektere over deres egen ledelsesrolle og - praksis.

Bestil eller download publikationen Kodeks for god ledelse - helt gratis.

 

Guide til kodeks for god ledelse

Væksthus for Ledelse har interviewet ledere i en række kommuner for at kortlægge, hvordan publikationen "Kodeks for god ledelse" er brugt i praksis både på strategisk niveau og i den daglige ledelse.

Resultatet af de kvalitative interviews er guiden ”Ledelsesgrundlag – en vejviser til at udvikle og fastholde værdier,” der er et koncentrat af individuelle erfaringer, gode råd, pejlemærker og værktøjer til at skabe den bedst mulige ledelse.

Download guiden her.

 

Læs også

Blot dine svagheder

 

Skribentinfo

Kommentarer