5 spørgsmål til Ole Fogh Kirkeby om Protreptikken

Ole Fogh Kirkeby har udgivet bogen ’The New Protreptic’. Lederweb har stillet 5 skarpe spørgsmål til begrebet ’protreptik’, og hvordan det kan oversættes til handling i praksis.

Skribentinfo

1. Hvilken ny dagsorden sætter du med protreptikken?
Muligheden for virkelig at lede på grundlag af værdier, som både afspejler den enkeltes ret til sin egen holdning og den gensidige forpligtelse overfor organisationen. Protreptikken tilbyder en form for dialog, der er symmetrisk og befriende, hvor organisationen kan erhverve en skærpet bevidsthed om det, man gør og om hvad man har mulighed for at udvikle sig til.

2. Hvad betyder protreptikken for lederen og ledelse?
At lederen kan blive meget bedre til at lede dem, der forudsættes at lede sig selv. At både ledere og medarbejdere får en fremgangsmåde i hænde, der gør det muligt at udtrykke hvem, man er.

3. Mange ledere efterlyser bøger og artikler, der giver ny inspiration til deres arbejde i praksis. Hvordan kan ’The New Protreptik’ bidrage til dette?
I høj grad. Protreptikken giver mulighed for at forholde sig kritisk og kreativt til sin egen faglighed, til organisationens formal og praksis, og til de politiske dagsordner. Den arbejder med begrundelser i basisværdier og ikke med overfladiske legitimeringen. Den er også oplagt som metode til at få borgeren i tale, også som bruger.

4. Du skriver at protreptikken bl.a. handler om at fjerne ’buzz words’ – på hvilken måde?
Ved at analysere betydningen af det enkelte ord og de begreber, som det dækker. En hyppig værdi som åbenhed er mangetydig. At være åben forudsætter både at den anden åbner sig, og at der er ting, man ikke kan være åbne omkring. Åbenhed kan være strategisk og ægte, den kan være et middel til magt og et middel til frigørelse. Det er vigtigt at forstå, hvad man kan mene med et ord, og hvad det indebærer for ens praksis – både som medarbejder og som leder.

5. Hvordan skal protreprikkens bruges til at spotte og udvikle ledertalenter?
Et talent er en personlig rigdom på evner, kapaciteter, og ikke mindst på en personlig holdnings-konsekvens. Kun på baggrund af en værdiafklaring kan talentet udnyttes i organisationen, fordi en leder skal være rede til at forpligte sig hundrede procent på den opgave at skabe social sammenhæng og overskud. Gennem protreptiske samtaler kan det afsløres om talentet fingerer værdier, eller faktisk tager dem alvorligt. At kunne beslutte, at være troværdig, at give anerkendelse, at bakke op, der alle er væsentlige ledelsesopgaver, er værditunge holdninger.

Læs også:Den Nye Protreptik af Ole Fogh Kirkeby

Skribentinfo

Kommentarer