5 vigtige faktorer når du skaber tillid

Hvordan opstår tillid, og hvordan kan du opbygge tillidsfulde relationer til dine medarbejdere? Læs om fem faktorer, der spiller en vigtig rolle, når du skal skabe tillid.

Skribentinfo

Nogle medarbejdere går du godt i spænd med fra første færd, mens det med andre kræver en større indsats at opbygge en god og tillidsfuld relation. Men hvad skal der til for at opbygge en tillidsbaseret relation? Forskeren Frédérique Six fra Faculty of Social Sciences i Amsterdam peger på fem faktorer, der skaber tillid. Læs mere om dem her. 

1. Skab en ‘solidaritetsramme’ 

Du skal opbygge en solidaritetsramme for relationen til medarbejderen. Det gør du ved at vise omsorg, anerkende og generelt vise, at du interesserer dig for medarbejderen. Sørg for at din medarbejder ved, at hun altid kan komme til dig, når hun har brug for din hjælp, og vis en generel interesse i hende og anerkend hendes indsats. I skabelsen af solidaritetsrammen viser du, at du som leder er der for dine medarbejdere og gør, hvad du kan for at forbedre deres arbejdsvilkår og opgaver. 

5 råd om anerkendelse

1. Anerkendelse skal være troværdig 

2. Øv dig – og skab samarbejde omkring udvikling

3. Sig det, som du oplever det

4. Vis også anerkendelse, når I evaluerer opgaver, der er gået mindre godt

5. Start med at anerkende i egne, personlige termer, før du tager de faglige termer i brug. Det giver anerkendelsen mere bund og dybde 

Kilde: Anerkendelse der virker 

 

2. Acceptér dine medarbejderes indflydelse 

Du skal acceptere dine medarbejderes indflydelse på dig. Spørg om råd, hjælp og tag imod ideer og feedback til dit arbejde som leder. Det giver den enkelte medarbejder en følelse af glæde og stolthed over at kunne bidrage, og derigennem styrker du jeres relation og skaber tillid. 

Sådan modtager du feedback

1. Lyt til feedbacken snarere end med det samme at forsvare dig mod den

2. Vær klar over, hvad der bliver sagt

3. Sørg for at få feedback flere steder fra

4. Bed om den feedback, du ønsker, men ikke får automatisk

5. Beslut med dig selv, hvad du vil gøre med den feedback, du får

Kilde: Kunsten at modtage og give feedback 

 

3. Forebyg potentielle misforståelser

Misforståelser kan hurtigt ødelægge tilliden mellem jer. Derfor skal du arbejde aktivt med at forebygge misforståelser. Det kan du gøre ved at være åben over for udfordringer med arbejdsopgaver. Vær ærlig om dine motiver med tildelingen af arbejdsopgaver og om udfordringer, som organisationen og afdelingen knokler med.

Fakta om retfærdighed

Medarbejderne skal føle sig retfærdigt behandlet og vide, at processer, beslutninger og andre procedurer foregår på retfærdig vis. Sidstnævnte er mindst lige så vigtigt for medarbejderne, som løn og ansættelsesvilkår. For at noget vurderes som retfærdigt, skal følgende faktorer være til stede:

  • At alle berørte parter bliver involveret og hørt i processen
  • At beslutningsgrundlaget er i orden
  • At alle bliver behandlet med respekt og værdighed
  • At ingen bliver favoriseret
Kilde: Overblik: De tre grundbegreber i social kapital 

 

4. Forebyg potentielle skuffelser

Skuffelser kan også hurtigt rive tilliden og dermed relationen fra hinanden. Derfor er det vigtigt, at I får forventningsafstemt relationen, og udvikler et system for jeres samarbejde, så I har styr på, hvad I kan forvente af hinanden, og hvor grænserne går som leder og som medarbejder. 

Læs mere om, hvordan du afstemmer forventninger her: Værktøj: Undgå fejl og konflikter med klare forventninger

5. Styrk dine medarbejderes selvtillid

Sidst men ikke mindst er det vigtigt, at du løbende styrker dine medarbejderes selvtillid. Det vil styrke deres selvforståelse, skabe glæde og smitte positivt af på relationen. Det gør du blandt andet ved at give positiv feedback og give offentlige komplimenter, eksempelvis rose en medarbejders arbejde foran kollegaer og hende selv.

De 5 værste former for ros

1. Pligt-ros

2. Ironisk ros

3. Rosesandwich (ros, ris, ros)

4. Nogen får meget ros – andre får ingenting                                                        

5. Rosetyranni (du skal kunne rose men også give kritik, når det er nødvendigt) 

Kilde: De 5 værste former for ros

Læs mere om, hvordan du giver ros, der rykker

 

Det kan virke omstændigt at arbejde bevidst med relationsdannelse. Men i første omgang er det vigtigste at blive bevidst om dine nuværende handlinger og tilgang til relationsdannelsen. Hvad gør du godt nu? Hvad gør du skidt? Husk, at øvelse gør mester. 

 

Læs mere: 

Forsker udpeger fem barrierer for tillidsbaseret ledelse

5 skridt mod tillidsbaseret ledelse

5 vigtige egenskaber hos tillidsskabende ledere

Skribentinfo

Kommentarer