6. Bryd med de vante rammer

Skab innovationsvenlige situationer.

Skribentinfo

At arbejde seriøst med innovation kræver en vis distance til de sammenhænge, man indgår i til hverdag. Derfor kan det også være en fordel at skabe andre spilleregler og fysiske rammer end de vante.

Som leder kan du ikke kommandere nytænkningen frem. Men du kan gøre dit til, at nye tanker og anderledes ideer føler sig mere velkomne.

Det kan fx være at ændre på rammerne for møder, socialt samvær eller det daglige arbejde. Det uvante kan udgøre den ”forstyrrelse”, der sætter hjernen i andre og mindre forudsigelige svingninger.

Det handler kort sagt om at sætte rammerne for innovationsvenlige situationer.

Hvad kan du gøre?

  • Skift mødested. Gå en tur, mens I drøfter en problemstilling, eller lån lokaler et helt andet sted.
  • Sæt en anden scene. Drop den vante bordopstilling. Giv evt. medarbejdere grønt lys og et lille budget til at indrette etellers kedeligt og dårligt udnyttet (møde)lokale mere inspirerende.
  • Pir forventningerne. Indled dine møder på en anderledes måde. Gør lidt ekstra ud af forplejningen. Brug andre metoder og remedier – fx til at lave en collage om jeres fremtidsdrøm, en hjemmevideo om den perfekte service eller …

Gå videre til næste råd: Giv andre lyst og mod til at tænke nyt 

Skribentinfo

Kommentarer