6 trin til en vellykket lederuddannelse

Både lederen selv, lederens chef og medarbejdere siger, at lederuddannelsen har udviklet og flyttet lederen – både fagligt og personligt. Men vejen til at blive en bedre leder er også hård og krævende, lyder det fra lederne. I en ny publikation fra Væksthus for Ledelse får du råd om, hvordan du kommer bedst igennem din lederuddannelse.

Skribentinfo

En lederuddannelse virker. Det bekræfter en større, kvalitativ undersøgelse fra Væksthus for Ledelse, som igennem fire år har fulgt og interviewet 15 ledere på den offentlige lederuddannelse og 35 af deres medarbejdere samt deres chefer.

96 procent af lederne oplever, at de er blevet bedre ledere som følge af lederuddannelsen. Det er især i forhold til at lede forandringer, at lede strategisk og i deres kommunikation, at lederne selv vurderer, de er blevet bedre. Det viser en rundspørge, Væksthus for Ledelse har foretaget blandt 375 ledere i Væksthusets lederpanel.

De tre områder, hvor lederen selv vurderer, at de er blevet styrket mest som følge af lederuddannelsen

Lederen selv                  Lederens medarbejdere  Lederens chef
At lede forandringer (59 %) At lede forandringer (38 %)  At lede forandringer (52 %)
At lede strategisk (52 %) At kommunikere (38 %) At lede strategisk (48 %)
At kommunikere (43 %)  At motivere (31 %) og tænke i helheder og på tværs (31 %) At tænke i helheder og på tværs (47 %)

 

Tabellen viser både de tre områder, hvor lederen selv vurderer, at hun er blevet bedre som følge af uddannelsen og de områder som lederne mener, deres medarbejdere og chef vil pege på, at de er blevet bedre ledere som følge af lederuddannelsen.

Men det positive afkast fra en lederuddannelse kræver også en stor investering. Uddannelsen stjæler tid fra medarbejderne og fra familien derhjemme, fortæller lederne. Det kræver planlægning og ikke mindst opbakning fra medarbejdere, chefer og familie.

I publikationen Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet", det er baseret på interviews med ledere, medarbejdere og chefer om lederens lederuddannelse, får du gode råd om, hvordan du får en vellykket lederuddannelse. Her er et udpluk.

1. Involvér dine medarbejdere i uddannelsen

Dine medarbejdere vil opleve dig som mere fraværende, når du starter på en lederuddannelse. Indimellem er du væk flere dage ad gangen. Sørg for at informere dem tydeligt og løbende om, hvornår du er på uddannelse, studerer, skriver opgave eller er til eksamen, så ingen er i tvivl om, hvor du er henne. Involvér dem også ved at bruge dem som sparringspartnere til at afprøve nye ideer fra uddannelsen.

Uddelegér flest muligt praktiske opgaver i hverdagen både til lederkollegaer og medarbejdere. Sluk mobilen, når du er til undervisning eller læser til eksamen, så dine medarbejdere vænner sig til selv at agere og træffe praktiske beslutninger, mens du er væk.

2. Byg broer mellem teori og virkelighed

Målet og udfordringen med lederuddannelsen er at bygge bro mellem verdener, opfattelser og fagligheder, som ellers har været adskilt fra hinanden. Du vil derfor skulle bygge broer mellem:

 • Hverdag og teori: Du skal kunne være to mentale steder på én gang: I din konkrete ledelseshverdag og i nye, abstrakte ledelsesbegreber.

 • Det faglige og det ledelsesfaglige: Du skal gå fra at være faglig leder til også at være strategisk leder. Det kan være svært at skabe den kobling.

  Du bygger bro mellem de to ting ved at inddrage konkrete problemstillinger fra din arbejdsplads i uddannelsen og ved at afprøve den nye viden, du får, i din hverdag.

3. Involvér din chef

Flere ledere savner opbakning og interesse fra deres egen chef om lederuddannelsen. Tag selv initiativ til, at din lederuddannelse bliver inddraget i dine udviklingssamtaler med din chef.

Du kan også involvere din chef i dine overvejelser om, hvilke problemstillinger og cases du skal beskæftige dig med på uddannelsen. På den måde kan I sammen finde et problem, der er relevant for både dig selv, chefen og for hele organisationen.

4. Afstem forventninger med familien

Uanset hvor god du er til at planlægge din lektielæsning og eksamensforberedelse, stjæler uddannelsen tid fra familie og venner. Det er vigtigt, at du forventningsafstemmer og laver aftaler med familien. Lav fx en oversigt i en fælles kalender, så det er tydeligt for alle, hvornår undervisningsdage og eksamensperioder ligger.

Hold fri, når du holder fri, og indstil dig på, at du ikke kan nå alt. Læs, hvad du kan nå, og giv også dig selv tid til at være andet end en studerende med dårlig samvittighed.

5. Brug dit nye netværk

Lederuddannelsens tværfaglige netværk udvider perspektiver og horisonter og kan blive et sted, hvor du henter opbakning, når der er pres på i hverdagen. For at give netværket de bedste forudsætninger for at fungere bør I fra begyndelsen fortælle hinanden, hvad I forventer og håber at få ud af netværket.

Aftal møderne i god tid, og afklar, om der fx er mødepligt til møderne. Prøv at holde møderne på hinandens arbejdspladser. Indled mødet med, at ”værten” fortæller om sine udfordringer og successer i sin ledelseshverdag. Brug også netværket til at kommentere på hinandens opgaver.

6. Lav klare aftaler

For at få det bedste ud af lederuddannelsen skal du lave klare rammer og aftaler med dig selv og dine omgivelser:

Afklar med dig selv:

 • Hvad vil du have ud af din lederuddannelse – fagligt og personligt?

 • Hvilke konkrete rammer og vilkår har du brug for – på arbejdspladsen og derhjemme – for at du kan fordybe dig og få det ud af uddannelsen, du ønsker?

Afklar med dine kolleger og medarbejdere:

 • Hvilke vigtige problemstillinger og emner fra arbejdspladsen vil det være fornuftigt at inddrage på lederuddannelsen?

 • Hvilke dage og tidspunkter er afsat til lederuddannelsen – og derfor i princippet forbudte tidspunkter at forstyrre på?

Afklar med din chef:

 • Hvilke mål kan der opstilles for dig som leder i forhold til at gennemføre uddannelsen?

 • Hvad skal være anderledes efter endt uddannelse?

 • Hvilke problemstillinger vil det være fornuftigt at beskæftige sig med på lederuddannelsen – både i relation til arbejdspladsen og i et kompetenceudviklingsperspektiv?

 • Hvordan sikrer I, at du får ordentlig tid og plads til at lave opgaver og gå til eksamener?

 • Hvordan og af hvem træffes de vigtige beslutninger, når du ikke er til stede?

Afklar med din familie:

 • Hvornår på ugen og døgnet er det bedst, at du læser og forbereder dig?

 • Hvordan får du tid og plads til at skrive opgaver og forberede dig til eksamener?

Få flere råd - bestil eller download publikationen gratis

Læs mere om, hvordan en lederuddannelse skaber ringe i vandet, og find flere gode råd om, hvordan du får en vellykket lederuddannelse, i publikationen ”Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet”. Den er gratis og kan downloades eller bestilles her

Læs mere

Download publikationen: Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet”

Stop med at udskyde – sådan får du tingene gjort

Tilmeld dig Lederwebs e-kursus: Den effektive leder

 

Skribentinfo

Kommentarer