7 måder du styrker dit team

Teamwork kommer ikke af sig selv. Faktisk er der rigtig mange ting, der kan spænde ben for et godt samarbejde i teamet. Her får du syv ideer til, hvordan du bedst understøtter teamets samarbejde.

Skribentinfo

”Teamwork makes dreams work” lyder titlen på den amerikanske ledelsesekspert John Maxwell bog, der meget præcist indkapsler ideen med teams, og hvordan teamwork kan bidrage til opnåelse af mål og drømme, som den enkelte ikke kan alene.

Men teamwork kommer ikke ved at sætte en gruppe kompetente medarbejdere sammen. Faktisk er der rigtig mange ting, der kan spænde ben for et godt samarbejde i et team, og stort set alle teams oplever udfordringer, blokeringer og konflikter.

I artiklen Teamwork Makes the Dream Work: 10 Ways to Work Better as a Team giver den amerikanske ledelsesskribent Logan Derrick en række råd til dig, der står i spidsen for et team og gerne vil vedligeholde og styrke samarbejdet og teamets motivation.

1. En klar vision

For at teamwork skal føre til opnåelse af drømme, skal der være en vision, der er klar for hver enkelt medarbejder. Visionen vil guide medarbejderne, når de løser opgaverne alene eller sammen og træffer beslutninger. 

Som teamleder kan du bedre motivere og inspirere, når medarbejderne i teamet er samlet om en fælles vision og kender kerneopgaven.

Læs også: Visionsledelse: Få motiverede medarbejdere med meningsfuld visionsledelse.

3 kendetegn ved en god vision:

 • Visionen handler om dem, som teamet eller organisationen skal gøre en forskel for.
 • Visionen skaber billeder af en ønskværdig fremtid.
 • Visionen sætter ord på den retning som teamet eller organisationen er særligt optaget af at lykkes med.

Læs mere om, hvordan du formulerer en god vision her: Sådan formulerer du en appellerende vision - Lederweb

 

2. Tydelige forventninger

Du skal sikre, at alle kender dine forventninger til teamet og hver medarbejder skal vide, hvad deres rolle og ansvar er. Når alle kender deres rolle og ansvar, kan teamet bedre samarbejde og forhindre konflikter.

Samtidig bør du også have en ide om, hvad medarbejderne forventninger af dig som deres teamleder.

Læs også: Tal om forventninger - der skal to til god ledelse og
Værktøj: Undgå fejl og konflikter med klare forventninger

3. Opnåelige mål

Det motiverer at se fremdrift og nå mål. Fremdrift er flere ting. Det kan fx være:

 • At opleve små sejre i hverdagen
 • At få decideret gennembrud
 • At opleve fremadrettet bevægelse på projekter
 • At komme i mål.

Derfor kan du opstille løbende mål for en periode, som viser, at teamet er på rette vej.

SMART-modellen med Specifikke, Målbare, Attraktive, Realistiske og Tidsbestemte mål er et godt grundlag til at arbejde med og synliggøre jeres mål.

 • Specifikt – hvad er det præcist, I vil opnå?
 • Målbart – hvornår er I i mål?
 • Attraktivt – hvorfor er det vigtigt at arbejde mod dette mål?
 • Realistisk – har I ressourcerne, som er nødvendige for at nå målet?
 • Tidsbestemt – hvornår er deadline?

I hverdagen kan du synliggøre teamets fremdrift og jeres små sejre ved at:

 • Fokusere på fremdrift i dine en-til en-samtaler med medarbejderne. Hvor har du oplevet fremdrift siden sidst? Hvad holder dig tilbage? Sådanne spørgsmål skal altid være en del af din sparring.
 • Tænke fremdrift direkte ind i din planlægning ved at bryde projekter ned i mindre dele, så du kan fejre de små skridt på vejen med dine medarbejdere.
 • Have fremdrift med som fast inventar til jeres møder, så temaet bliver et hyppigt referencepunkt.

4. Fokuser på styrker

Du kan styrke teamsamarbejdet ved at fokusere på det enkelte teammedlems styrker og potentiale. Vurder løbende, hvordan medarbejderne passer bedst ind i opgaveløsningen i forhold til deres styrker og sørg for løbende at udfordre dem. 

Du kan få overblik over teamets styrker ved at lave en klassisk SWOT-analyse, hvor du reflekterer over, hvordan I bruger teamets styrker til at imødekomme de ”trusler”, teamet møder.

SWOT: Få styr på styrker og svagheder

5. Styrk sammenholdet

Forskning viser, at de mest effektive teams er dem med psykologisk tryghed. Det er afgørende for sammenholdet, og de resultater teamet kan levere, at der er plads til, at man stiller spørgsmål ved tingene uden at frygte, at man fremstår dum eller usikker eller som om man angriber kollegernes faglighed.

Sådan øger du den psykologiske tryghed:

 • 1. Opbyg gode relationer
 • 2. Vær nærværende
 • 3. Inkludér
 • 4. Tag et fælles ansvar
 • 5. Fokuser på den fælles udvikling
 • 6. Vis at du også er sårbar
 • 7. Sæt ind der hvor skoen trykker

Læs mere i artiklen: 7 råd: Sådan skaber du psykologisk tryghed 6. Tilskynd til innovation og videndeling

Ved løbende at tilskynde til innovation og videndeling fremmer du nye ideer og forhindrer processer i at stagnere. Du bør arbejde for, at der er et ikke dømmende miljø, hvor man frit kan brainstorme og dele ideer og viden og kan diskutere for at finde de bedste løsninger.

Giv plads til og opfordre til de gode diskussioner for at finde de bedste løsninger.

Læs mere om, hvordan du understøtter videndeling i teamet her.

7. Anerkend

Husk at anerkende medarbejderne. Det handler ikke kun om at rose, når det går godt. Det er lige så vigtigt at vise, at du ser og værdsætter medarbejdernes bidrag til opgaveløsningen – og at medarbejderne anerkender hinandens bidrag.

Det kan du blandt andet gøre gennem værdsættende dialoger, hvor I vælger at:

 • Tale om det, I ønsker jer
 • Tale om det, der virker godt
 • Tale om den fremtid, I ønsker
 • Tale i ressourcesprog: "Vi kan…"
 • Anerkende forskelle i holdninger og synsvinkler
 • Sikre, at medarbejderne forstår den helhed, de er en del af, så de kan handle hensigtsmæssigt.

Læs mere om værdsættende samtaler i artiklen: Værdsættende samtaler: Tal om det der virker.

Skribentinfo

Kommentarer