7 råd der øger dine medarbejderes engagement og robusthed

Engagement og robusthed er afgørende for, at medarbejdere kan tackle svære situationer og udfordringer, viser undersøgelser. Læs her, hvordan du ruster dine medarbejdere til de udfordrende situationer, I også vil møde fremover.

Skribentinfo

Engagement er den følelsesmæssige tilstand, der får medarbejderne til at yde deres bedste på arbejdet, og robusthed er den enkeltes evne til at håndtere og arbejde sig gennem udfordrende tilstande eller begivenheder. Begge har været afgørende for at lykkes det seneste halvandet år, hvor omvæltningerne har stået i kø, og alle har været under stort pres.
 
Det amerikanske analyseinstitut ADP Research Institute har gennemført et internationalt studie af resiliens og engagement. Undersøgelsen peger på en række faktorer, der er af stor betydning i forhold til, hvor engagerede og modstandsdygtige dine medarbejdere er i udfordrende situationer. Så hvis du vil skabe de bedste forudsætninger for at klæde din organisation på til at tackle de udfordringer, I også vil møde fremover, så er der syv faktorer, du ifølge undersøgelsen, du skal være særligt opmærksom på: 


1. Tillid er alt

De medarbejdere, der stoler 100 procent på deres leder, er også de mest motiverede og robuste medarbejdere. Og de medarbejdere, der er så heldige også at stole på deres kollegaer oven i hatten, udviser endnu højere engagement og robusthed, når udfordringerne hober sig op. 
 
Psykologisk set er det nemmere at engagere sig, hvis man ikke hele tiden skal se sig over skulderen, udsættes for detaljestyring eller bliver nødt til at beskytte sig selv i forhold til en dysfunktionel arbejdskultur. Når det kommer til at opbygge robusthed og engagement, er tillid altså en af de vigtigste byggesten. 


2. 1 er det mest ensomme tal

Det er næsten umuligt at være engageret eller besidde en høj grad af robusthed, hvis du ikke føler dig som en del af et team. De personer, der er en del af et team, er ifølge undersøgelsen langt mere engagerede og robuste, end de medarbejdere, der arbejder mere individuelt. I tusindvis af år har mennesker fundet psykologisk tryghed, når de føler sig knyttet til og støttet af mindre grupper omkring sig – og det gør sig stadig gældende. Individer blomstrer, når gruppen blomstrer, og hvis der ikke er en gruppe inden for rækkevidde, skal du kigge langt efter engagement og robusthed.


3. Hvem du arbejder med er vigtigere end, hvor du arbejder fra

Medarbejdere, der har mulighed for at arbejde hjemmefra, er mere engagerede og har en højere grad af robusthed, end medarbejdere, der ikke har samme mulighed. Før pandemien viste undersøgelser, at de medarbejdere, der jævnligt arbejder hjemmefra, var de mest engagerede. Det skyldes friheden til at planlægge sin egen arbejdsdag. Og der er, ifølge undersøgelsen, ingen grund til at bekymre sig om, hvorvidt hjemmearbejde er en modsætning til at arbejde i teams. At føle sig som en del af et team handler om en mental tilstand og ikke fysisk tilstedeværelse. Engagement og robusthed handler om, hvem du arbejder sammen med og ikke, hvor du arbejder. 

4. Det ukendte er mere skræmmende end selve forandringen

Til trods for, at det ofte hedder sig, at vi frygter forandringer og har brug for en at holde i hånden undervejs, viser denne undersøgelse, at det ikke er helt rigtigt. Medarbejdere blev i undersøgelsen spurgt, hvor mange forandringer, de havde været gennem pga. corona. Fx en karriere, der blev sat på hold, mere hjemmearbejde, ændrede arbejdstider, social distance, bare for at nævne et par stykker. Overraskende nok, udviste de medarbejdere, der gennemgik fem forandringer eller flere på arbejdet, en noget højere grad af robusthed end de personer, der gennemgik færre forandringer. 
 
Det indikerer, at man frygter det ukendte mere, end vi egentlig frygter selve forandringen. Og det tyder på, at ledere bør være meget åbne omkring kommende forandringer – det vil gøre medarbejderne både mere engagerede og robuste.  


5. Robusthed og engagement stiger med din placering i organisationen

Sidst men ikke mindst er det værd at bemærke, at jo højere oppe i organisationen, du befinder dig, jo større er sandsynligheden for, at du føler stort engagement og resiliens. Det giver god mening, at de personer, der har stort ansvar også har evnerne til at bære det. Du kan derfor ikke tage for givet, at medarbejdere, der ikke har et stort ansvar, vil føle sig lige så engagerede og besidde den samme modstandsdygtighed, når tiderne er svære. 

Du skal derfor være obs på, hvordan I på jeres arbejdsplads, dyrker engagement og resiliens hele vejen ned, så I står stærkere næste gang, forandringerne kigger forbi.


6. Generation Z er ikke mindre robuste end deres ældre kollegaer

Man hører ofte, at de yngre generationer både er mindre robuste og engagerede end de ældre generationer. Men det er der ikke meget, der tyder på. Denne undersøgelse viser, at alder intet har at sige i forhold til robusthed. Det handler mere om, at man er en del af et velfungerende team og har tillid til sin leder og kollegaer. 

7. Folk der er i et parforhold er mere robuste end singlerne

Kvinder er ikke mere robuste end mænd eller vice versa. Men noget, der viser sig over hele verden er, at personer, der er gift eller er i et forhold, er mere robuste end personer, der ikke har en partner. Og det holder stik uafhængigt af, om man har børn eller ej. Man kunne forledes til at tro, at folk med børn kan være nemmere at stresse – men faktisk er den gruppe en anelse mere robuste end folk uden børn. 
 
Lige i denne sammenhæng er det svært for en leder at sætte ind. Det er selvfølgelig ikke din opgave at skaffe en partner til din medarbejder. Men måske giver det mening at være opmærksom på, at personer, der bor alene, kan have brug for et endnu stærkere team på arbejdet for at komme godt igennem udfordringer. 

Artiklen er frit oversat og redigeret med afsæt i denne artikel på sloanreview.mit.eud: The Top 10 Findings on Resilience and Engagement (mit.edu)

 

Skribentinfo

Kommentarer