7 råd: Kom mobning til livs

Hver 12. danske medarbejder har inden for det seneste år været udsat på mobning på deres arbejde. Organisationspsykolog fortæller her, hvad voksenmobning er, og giver syv råd om, hvordan du kan komme mobningen til livs.

Skribentinfo

Buksevand, skældsord og øgenavne hører til mobbesituationer, de fleste af os forbinder med vores barndom. Desværre er det langt fra alle, der lægger mobning på hylden, når de bliver voksne og udskifter klasselokale, frikvarterer og skolegård med tekøkkener, storrumskontorer og karriere.

Ifølge en undersøgelse fra Videnscenter for Arbejdsmiljø har hver 12. medarbejder inden for det seneste år været udsat for mobning på deres arbejde. Organisationspsykologisk konsulent hos AS3 Transition, Morten Gade Jensen, fortæller, at mobning kommer til udtryk på forskellige måder:

"Hvis man er på en arbejdsplads med et udfordret psykisk arbejdsmiljø, der er præget af usikkerhed, vil små ting, som at ens normale kop er væk, eller at man ikke blev inviteret med til en fødselsdag eller andre sociale arrangementer, kunne opleves som mobning," siger han.

Mobning kan derfor være svært at definere generelt, fordi der findes mange varianter og forståelser af begrebet.

"Men hvis den enkelte medarbejder føler sig groft chikaneret, er det mobning," forklarer Morten Gade Jensen, som henviser til Arbejdstilsynets definition. Den lyder:

Det er mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. 

Direkte og indirekte mobning

Mobning og chikane kan deles op i direkte og indirekte mobning. Den direkte mobning er lettest at opdage, da den ofte giver sig udtryk som en verbal og tydelig konflikt.

Den direkte mobning kan være en samtale, der udvikler sig til en konflikt, hvor den ene part bliver krænket. Konflikter kan være meget synlige, fordi medarbejderne til tider råber og skriger af hinanden. Denne type konflikt er som regel til at have med at gøre, da den er synlig. Dermed kan du foretage de nødvendige handlinger for at løse situationen.

Det er imidlertid noget sværere at se indirekte mobning. Det kan eksempelvis være den non-verbale mobning, hvor mobbeofferet bliver ignoreret. Det kan også være i situationer, hvor kritik forbliver usagt og holdt nede med ironi eller sarkasme. Blandt andet er de sociale medier en kendt platform for mobning blandt medarbejdere.

Morten Gade Jensen giver her syv råd til dig, der vil mobningen til livs:

Få alle med

Mobning er ofte et udtryk for, at der er noget galt med arbejdsmiljøet. For at forebygge mobbesituationer skal arbejdspladsen løbende arbejde med at optimere arbejdsmiljøet. Han opfordrer desuden til, at alle er med og arbejder sammen om et godt arbejdsmiljø: ”Uanset hvor omfattende en indsats, I ønsker på arbejdspladsen, er det afgørende, at alle er med og tager ansvar for at gennemføre aktiviteterne.”

Gør forandringer meningsfulde

Forandringer kan give anledning til mobning, fordi de medfører usikkerhed. Forandringer kan fx være organisatoriske ændringer, mange nye medarbejdere eller implementering af nye systemer i en i forvejen travl hverdag.

Forandringerne skal give mening for hver enkelt medarbejder, der bliver påvirket af ændringen. Derfor er det nødvendigt, at du grundigt overvejer grundlaget for forandringerne. Det reducerer risikoen for mobning.

Læs mere om usikkerhed ved forandringer, og hvordan du bedst tager hånd om den i denne artikel: Håndtér modstand med forandringscirklen

Lav en mobbepolitik

Tag eksempelvis udgangspunkt i Videnscenter for Arbejdsmiljøs ni anbefalinger til indholdet af en mobbepolitik:

 • Nul tolerance fra ledelse og samarbejdsudvalg
 • En klar definition
 • Lovgivning
 • Sanktioner
 • Klagemuligheder
 • Råd og støtte
 • Hjælp og opfølgning
 • Information og uddannelse
 • Evaluering og revidering

Læs mere om anbefalingerne på Videnscenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside her: Videnscenter for Arbejdsmiljø

Nogle vælger at kombinere en mobbepolitik med nul-tolerance over for mobning, hvilket betyder, at man kan blive afskediget, hvis man mobber. Det må være op til den enkelte organisation, om man vil gå så vidt.

Konfliktmobning og sexchikane

Ifølge Morten Gade Jensen findes der flere forskellige typer af mobning inden for psykologien, hvor konfliktmobning og sexchikane er blandt de mest udbredte på arbejdspladser. Fælles for begge typer af mobning er, at de begynder i det små og vokser sig større og større derfra. Det bliver dog kun til egentlig mobning, hvis mobbeofferet ikke har mulighed for, eller ikke formår, at standse mobningen af egen kraft.

Morten Gade Jensen forklarer, at konfliktmobning ofte udspringer af en ganske almindelig uoverensstemmelse, der forbliver uløst og til sidst optrappes til en egentlig mobbesituation.

Det kan du gøre:

Kend dine medarbejdere

Det er vigtigt, at du har et godt kendskab til alle dine medarbejdere, så du løbende kan justere arbejdsopgaverne til den enkelte. Desuden skal der være stort fokus på kerneopgaverne, så medarbejderne oplever mening i deres arbejde. Med et indgående kendskab til dine medarbejdere vil det også være lettere at stoppe konflikter i opløbet, før de vokser sig store og bliver til chikane.

Lyt til kritik

Kritik er ofte fagligt funderet og kan bidrage til at sikre trivslen og rumme værdifuld viden for organisationen, der gør det muligt at skabe bedre problemløsning i fremtiden.

Det er først og fremmest vigtigt, at man som leder er tydelig i forhold til opgavetildeling og forklarer hvorfor opgaven havner, hvor den gør. Hvis der så er fagligt funderede indvendinger fra en medarbejder, er det afgørende at lytte og gå i dialog for at undgå, at opgaven bliver til en frustration.

Læs mere i artiklen: 7 råd når du får kritik 

Mobning på arbejdspladsen er ofte personlig

Efterhånden som konflikten fortsætter, flytter konflikten sig fra den oprindelige sag og bliver mere personlig, forklarer Morten Gade Jensen:

"Det kan være en tilfældig person, som bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere kolleger på arbejdspladsen, hvor mobbeofferet er uskyldigt i sammenhængen," siger han og fortæller, at nye medarbejdere oftest er dem, der oplever mobning.

Det kan du gøre:

Tag hånd om nye

Nye medarbejdere kan godt påvirke arbejdsmiljøet. De nuværende medarbejdere kan føle utryghed i forhold til den nye, som måske virker stærkere end dem selv og derfor kan ses som en trussel. Nye medarbejdere kan også være usikre på deres egen faglighed og ende nederst i et uudtalt hierarki, hvorfra det kan være ganske svært at komme op igen. Begge situationer kan give anledning til chikane og konflikter. Derfor skal du tage hånd om de nye og forpligte dine medarbejdere på også at gøre det.

Udvid kompetencer i konflikthåndtering

For at du kan gribe ind i konflikter, kan det være nødvendigt med efteruddannelse og viden om, hvordan du tackler konflikter. Der findes mange kurser i ledelse og konflikthåndtering, som kan være meget værdifulde.

Syv råd om mobning:

 1. Få alle med
 2. Gør forandringer meningsfulde
 3. Lav en mobbepolitik
 4. Kend dine medarbejdere
 5. Lyt til kritik
 6. Tag hånd om nye
 7. Udvid kompetencer i konflikthåndtering

 

Her er tre artikler fra Lederweb om konflikter og konflikthåndtering:

5 konfliktknapper dine fingre konstant hviler på

Træn dine medarbejdere i at håndtere konflikter

Mød konflikten, leder

Har du brug for mere viden, kan du læse flere artikler om hvordan du håndterer mobning på AS3's faglige blog.


Find flere artikler og værktøjer om konflikthåndtering her: Lederweb.dk

Kilde: Videnscenter for Arbejdsmiljø

Skribentinfo

Kommentarer