7 råd når du får kritik

Som leder skal du øve dig i at gøre kritik til noget positivt. Skaber du rum og plads til konstruktiv kritik undgår du korridorsnak.

Skribentinfo

Når medarbejdere kommer til dig med kritik, ville det nemmeste være at stille sig i forsvarsposition. Men måske også det dummeste. Som udgangspunkt skal du se kritikken som en positiv mulighed for udvikling.

Her er din evne og vilje til at lytte afgørende for at få en god og givende dialog. Hvis du skaber et miljø, hvor dine medarbejdere kommer til dig med deres kritik, vil det gavne dit forhold til medarbejderne, og forbedre din evne til at tage problemerne i opløbet.

Psykolog Guro Øiestad har i sin bog "Kritikk" beskrevet, hvordan du skal forholde dig til kritik.

1. Fokuser
Du skal kunne fokusere på afsenderen. Læg andre ting til side, og indstil dig på at modtage kritikken.

2. Lyt til kritikken
Det kan være svært for en ansat at give kritik til sin leder. Giv udtryk for, at du gerne ser, at man komme til dig med sin kritik. Skab et forum, hvor kritik ikke straffes, men værdsættes og respekteres. Det er bedre, at du får kritikken end at der tales om dig bag din ryg.

3. Brug hovedet i stedet for maven
Din første indskydelse vil ofte være at gå i forsvarsposition. Prøv at være mindre intuitiv i din reaktion og brug fornuften i kombination med dine følelser. Muligvis får du noget vigtigt at vide.

4. Stil spørgsmål
Forsøg at forstå, hvad der er intentionen og hensigten med kritikken. Her er spørgsmål dit bedste redskab. Det åbner for en dialog. Spørg for eksempel: ”Hvordan ville du ønske, at jeg reagerede i en tilsvarende situation?”

5. Gentag budskaberne
Formuler med dine egne ord overfor medarbejderen, hvordan du forstår kritikken. Du får på den måde bekræftet, at du har forstået kritikken rigtigt. Samtidig får medarbejderen bekræftet, at kritikken bliver taget alvorligt.

6. Lav aftaler
Følg op på kritikken. Lav aftaler om, hvad I kan gøre anderledes næste gang noget tilsvarende sker.

7. Indrøm hvis du har lavet en fejl
Du har lov til at begå fejl. Du skal naturligvis tage ansvaret for de fejl du begår. Du skal dog passe på med at blive en skraldespand for kritik. Det risikerer at skabe en brokkekultur og underminerer din autoritet som leder.

 Her er en grafisk opsummering

 infografik kritik

Kilde: http://www.ledernett.no/

(Artiklen er publiceret første gang i august 2008. Vi har ændret datoen på artiklen, fordi den ellers ville være blevet slettet i forbindelse med oprydning på Lederweb)

Læs også: Gode råd når du giver kritik

Skribentinfo

Kommentarer