9. Bring forskelligheder sammen

Homogene grupper fornyr sig for langsomt.

Skribentinfo

Chancen for at få virkelig overraskende ideer vokser, når mennesker mødes i nye sammenhænge, fx på tværs af faggrupper, uddannelser og geografiske skel.

Det skal du udnytte – ikke mindst som leder i stærke fagprofessionelle miljøer.

Innovation handler blandt andet om at slå hul på den indforståede (vane)tænkning, man næsten altid finder i grupper, hvor mange deler baggrund eller arbejdsvilkår: i ældresektoren, jurister indbyrdes, hos overlægegruppen, blandt børnehavepædagoger osv.

Ofte er det først i mødet med en anden tankegang, at gruppen får øje på sin egen – og dermed mulighed for at forholde sig mere frit til egne forestillinger og traditioner. Alle kulturer skal bestøves for at blomstre.

Hvad kan du gøre?

  • Skab muligheder for at samarbejde på kryds og tværs i organisationen
  • Invitér ”skæve profiler” med, når I drøfter nye projekter. Det kan fx være en psykolog, en filosof, en virksomhedsleder, it-chefen, brugere etc
  • Bring forskellighederne sammen i mindre fora, hvor der er tid og plads til at leve sig ind i hinandens verdener. 
  • Overvej, når du rekrutterer, om I er blevet lidt for ens. Måske skal den næste medarbejder have en anden alder, uddannelse eller etnisk baggrund end jer. Måske skal det bare være en mand.

Skribentinfo

Kommentarer