9 ting der er no-go for ledere

At være leder kræver noget andet end at være medarbejder. Derfor er der også nogle ting, der måske gik, da du var medarbejder, men som er absolut no-go, når du er leder. Læs her, hvilke ni ting du skal svinge udenom.

Skribentinfo

Når du har sat dig i lederstolen, er der nogle ting, som du måske godt kunne gøre, da du var medarbejder, men som du skal lægge fra dig som leder. Læs her, hvilke ni ting du skal holde dig fra at gøre: 

1. Pas på med humørsvingninger

Du må ikke svinge for meget i humør. Det gør medarbejderne utrygge, når de ikke ved, hvor de har dig. Du kan derfor ikke møde ind på arbejdspladsen og være morgengnaven, men skal i stedet forsøge at opretholde et stabilt humør dagen igennem - også når du er presset.

Vi er alle mennesker, der har gode og dårlige dage, men hvis du har for store humørsvingninger fra dag til dag, bliver medarbejderne usikre på dig.

Du må forsøge at lægge låg på de private forhold, som kan påvirke dit humør, når du er på arbejde. Hvis du har svært ved det, må du være åben og kort fortælle, at du har en dårlig dag – og eventuelt forklare hvorfor. Det kræver overskud og indsigt i egne følelser. 

Læs også: Disse fejl får dine medarbejdere til at smutte

2. Tag aldrig parti i en diskussion

Du skal kunne hæve dig over diskussioner og bevare overblikket. I diskussioner med medarbejderne har du derfor en vigtig rolle i ikke at lade dig rive med. Det betyder, at du ikke må tage parti hos en part eller lade dig rive med i noget, du ikke har gennemtænkt eller undersøgt nærmere. Du skal derimod kunne sætte punktum på rette tidspunkt, skære igennem eller stille spørgsmål alt efter, hvad situationen kræver.

Læs også: 2 spørgsmål der kan stoppe dig i at gøre noget dumt

3. Undgå at være venner med dine medarbejdere

Det fungerer sjældent at være venner med sine medarbejdere, når man er leder. Venskaber hører til i den private sfære. Hvis du alligevel forsøger at opretholde et venskab med en medarbejder, kan du risikere at havne i en ubehagelig situation, hvor du er nødt til at vise tydeligt lederskab, og hvor venskabet kan hindre eller gøre dine beslutninger vanskeligere.

Venskaber mellem leder og medarbejdere kan samtidig skabe utryghed og konflikter på arbejdspladsen som helhed, da der kan opstå mange tanker om, hvorvidt der forfordeles eller laves særaftaler.

Nogle ledere vil gerne være venner med deres medarbejdere, fordi det kan være svært og ensomt at være ”alene”. Men dét, at være alene, er og bliver et grundvilkår som leder.

4. Du ser ikke sagen fra flere sider

Du er forpligtet til at kunne se og anerkende forskellige perspektiver. Det gælder både i forhold til medarbejdernes forskellige synspunkter, men også i forhold til de forskellige perspektiver, der kan være på politisk, strategisk og operationelt niveau. Ledelse er netop at kunne bevæge sig rundt blandt de forskellige perspektiver – at kunne se fordele og ulemper og derefter drage sine konklusioner.

Anerkend og se de forskellige perspektiver, der kvalificerer de ledelsesmæssige beslutninger. Det øger respekten fra medarbejdere og samarbejdspartnere og skaber en sund balance og et højere refleksionsniveau i lederrollen.

5. Du bør ikke lukke personalefesten

Det er set før, at lederen er blandt de sidste, der går hjem fra personalefesten. Men ved at gøre det risikerer du at sende forkerte signaler og overvære situationer eller overhøre samtaler, som du helst er foruden.

Dermed ikke sagt, at du ikke skal deltage i sociale arrangementer. At være sammen i mere afslappede omgivelser, at kunne grine sammen og dele lidt ud af sig selv kan skabe tillid og indbyrdes respekt. Men deltag med den overvejelse, at det er en god idé at gå tidligere hjem end dine medarbejdere.

Læs også: 5 ting gode ledere ikke gør

6. Vær ikke fraværende når medarbejderne taler til dig

Ledelse kræver nærvær. Nærvær er at være til stede, så medarbejderne kan mærke, at du lytter og forholder dig til det, der bliver sagt. Nærvær dækker bredt, og kan være alt fra at kigge op, når en medarbejder siger godmorgen til at holde fokus i en samtale. Dine medarbejdere kan hurtigt føle sig oversete eller utilpasse, hvis du har gang i tusinde ting, når de taler til dig.

7. Stir dig ikke blind på detaljerne

Som leder kan du nemt blive fristet til at gå ind i driftens detaljer, særligt hvis det er et fagligt område, du kender godt. Men du har ikke altid tid til at gå ind i detaljer. Den tid vil jo i givet fald gå fra ledelsestiden. Ved at være for detaljefokuseret risikerer du også at miste fokus i din lederrolle og ikke få prioriteret det, du egentlig er ansat til. Du skal have tillid til, at dine medarbejdere kan tage sig af driftens detaljer.

Læs også: Advarsel: Undgå disse 7 dumme fejl

8. Pas på med at være for impulsiv

At forstå mennesker er en central del af din ledelsesopgave. Tryghed og tillid hos medarbejderne er bærende for at kunne gennemføre mange tiltag, og er du lidt for impulsiv kan det let spolere mange ellers gode beslutninger. Det kan være alt fra håndtering af samtaler, konflikter, opgaver og forandringer.

Medarbejderne kan have svært ved at agere i forhold til de impulsive handlinger, da de ikke har været med i dit tankeforløb fra start, og dermed har de heller ikke chance for at forberede sig. At være for impulsiv kan derfor være til hinder for, at medarbejderne følger med i en beslutning. Som leder skylder du derfor både dig selv og medarbejderne at reflektere, inden du træffer beslutninger.

9. Undervurder ikke din rolle som kulturbærer

Som leder er du kulturbærer. Alt, hvad du gør og siger, siver ned i organisationen og forplanter sig både indadtil og udadtil. Medarbejderne spejler sig i det, du gør og siger. Rollen som kulturbærer er derfor vigtig at være bevidst om, for det består af de ledelsesmæssige værdier, du tager med rundt i organisationen, og som præger mange ting. Alt fra hvordan I taler til hinanden og om hinanden, til hvordan opgaverne bliver løst.

Overvej nøje, hvilken kultur du skaber med din adfærd: Om der er sammenhæng mellem det, du siger og gør, og om det er befordrende for den udvikling, du gerne vil. 

Skribentinfo

Kommentarer