Artikler  • Lars Dalby Gundersen
Viser 1 / 1
Ingen resultater.
  • Skoleleder: Der er stadig rester af ønsket om, ”at bare de børn ikke var her”

    Godt 100 kvalitative interviews med ledere og nøglemedarbejdere i børne- og ungeområdet i Herning og i Skanderborg har givet unik indsigt i årsagerne til, hvorfor flere og flere skolebørn indstilles til specialtilbud i Danmark. Det handler både om et præstations- og diagnosesamfund og en øget forældreinvolvering, men også skolernes egen kultur og eget syn på inklusion skaber udfordringer. Nu skal konkrete initiativer vende udviklingen.

    Læs mere