Artikler  • Eva Høegh
Viser 1 / 1
Ingen resultater.
  • Gode eksempler fra regionale arbejdspladser efterlyses

    Kender du - eller har du hørt om - afdelinger, medarbejdere eller ledere, der har iværksat initiativer, som understøtter arbejdet med afbureaukratisering? Som har gjort en indsats for at øge kvaliteten og afskaffe unødige og omstændelige procedurer, registreringer, regler og rutiner? Tænkt i anderledes, smartere og mere effektive løsninger?

    Læs mere