Artikler • Ola Jørgensen
Viser 11 / 11
Ingen resultater.
 • 3 ledelsesråd om digital innovation fra Autismecenter Storstrøm

  Hvordan skaber du en arbejdsplads, der kan udnytte nye digitale muligheder for en bedre opgaveløsning? Her kan du læse erfaringer og få gode råd fra Autismecenter Storstrøm, der arbejder målrettet med digitale teknologier i indsatsen med autisme.

  Læs mere
 • Mere LOVE i ledelse

  Fremtidens ledere skal opnå resultater ved at sætte sig selv til side og sætte noget andet i første række: Mennesker, værdier, et højere formål – eller ligefrem kærlighed. Det er hovedindtrykket fra en stor international konference om ledelse og læring.

  Læs mere
 • Lær den politiske tango

  Det tætte samspil med den folkevalgte leder er måske topembedsmandens vigtigste og vanskeligste funktion. Det kræver både politisk musikalitet og en fast rygrad at bevæge sig ind på det politiske dansegulv. Det fortæller otte makkerpar i kommunal og regional topledelse om i en ny publikation fra Væksthus for Ledelse.

  Læs mere
 • Få mere ud af trivselsmålingen

  Selv om trivselsmålinger typisk bliver tilrettelagt fra centralt hold, er det den enkelte leder, der sammen med medarbejderne skal omsætte resultaterne til bedre trivsel. Ny publikation fra Væksthus for Ledelse guider kommunale og regionale ledere gennem hele processen fra tal til trivsel

  Læs mere
 • Førstelinjelederens udfordringer

  Hvad indebærer det at være førstelinjeleder? Hvad er ens vigtigste rolle, ledelsesopgaver og –udfordringer? Det er hovedspørgsmålene i et nyt hæfte, der henvender sig til kommunale ledere i forreste række – og til deres chefer.

  Læs mere
 • Blæksprutteledelse på fuld tid

  Det er en myte, at de kommunale ledere i første geled har hænderne fulde af driftsopgaver og administration. I virkeligheden består hovedparten af deres arbejdsdag af gedigne ledelsesopgaver, og derfor bør de også ses og behandles som professionelle ledere. To nye undersøgelser stiller skarpt på førstelinjeledernes hverdag og udfordringer.

  Læs mere
 • Ny undersøgelse: Styrket ledelse af dagtilbud

  De sidste fire år har kommuner med succes indført områdeledelse og andre nye ledelsesmodeller for dagtilbud. Ledelsen er generelt styrket, men der er stadig behov for større klarhed om rollefordelingen mellem ledelsesniveauerne. Den nye kortlægning af ledelsesmodellernes udbredelse omfatter for første gang også forholdet til de specialiserede dagtilbud, kommunerne nu har ansvaret for.

  Læs mere
 • Kunsten at lede på tværs

  Skal kommunerne levere effektiv service med knappe ressourcer, må mange faggrupper arbejde bedre sammen om kerneopgaverne. Det stiller store krav til de ledere, der skal få forskellighederne i et tværgående samarbejde til at gå op i en højere enhed. For hvordan skabes fælles mening og gensidig tillid på tværs af professionernes traditioner, sprog og interesser? Det har direktører, chefer og ledere fra fem kommuner drøftet på to arbejdskonferencer – med afsæt i indsatsen for udsatte børn og unge.

  Læs mere
 • Ledelse er (også) en holdsport

  Sig farvel til myten om lederen som karismatisk individualist. Ledelse er en holdindsats, og fremtidens velfærd bygger på ledere, der har viljen og evnerne til at udrette noget sammen i stedet for at konkurrere indbyrdes. En ny undersøgelse tegner et detaljeret portræt af det velfungerende offentlige ledelsesteam.

  Læs mere
 • Lederrekruttering - Vælg med omhu

  To ud af tre HR-ansvarlige har for nylig prøvet at ansætte den forkerte leder. Og fejlrekrutteringer er kostbare - ikke mindst på grund af lavere produktivitet. Guide skal gøre det lettere for kommuner og regioner at vælge de rette ledere i et stadig mindre ansøgerfelt.

  Læs mere
 • Tydelig topledelse kræver fælles forståelse

  Syddjurs Kommunes direktion har valgt at afsætte tid til at finde fælles forståelse for opgaven som ny topledelse for en fusioneret kommune. Det har givet direktionen et godt fundament. Nu skal den bevidst topstyrede proces stå sin prøve i praksis.

  Læs mere