Artikler • Trine Weise
Viser 12 / 12
Ingen resultater.
 • Sæt god ledelse på dagsordenen

  Væksthus for Ledelse har kortlagt, hvordan "Kodeks for god ledelse" bruges i praksis. Resultatet er en elektronisk guide med erfaringer, gode råd, pejlemærker og værktøjer til at skabe den bedst mulige ledelse.

  Læs mere
 • Ledelsesgrundlaget er i spil, når man anvender ledelsesværktøjer

  Første fase er at få formuleret et ledelsesgrundlag inspireret af fx Kodeks for god ledelse. Når I har skabt et ledelsesgrundlag, skal det bruges aktivt for at blive forankret i organisationen og i den daglige ledelse.

  Læs mere
 • Praktisk anvendelse af kodeks

  Giv værdierne, pejlemærkerne, ledelsesgrundlaget - kodeks for god ledelse - liv gennem gode eksempler, dialoger, refleksioner.

  Læs mere
 • Bag om Kodeks for god ledelse

  Tal om ledelse, og du bliver en bedre leder! ”Kodeks for god ledelse” hjælper dig til at dykke ned i, hvad der er optimal ledelse. Kodeks er ikke en detaljeret opskrift på at udvikle ledelse, men et værktøj der kræver lokal bearbejdning og fortolkning.

  Læs mere
 • Den gode proces omkring kodeks

  Formålet med den gode proces er at oversætte ledelsesgrundlaget til organisationens sprog og kultur. Skal værdierne gøres levende og blive en naturlig del af den daglige ledelse, bør processen inkludere ledere på alle niveauer i hele organisationen.

  Læs mere
 • Kodeks er den røde tråd i Glostrup Kommune

  Et kodeks med en række principper for god ledelse gennemsyrer alle hjørner af forvaltningen i Glostrup Kommune – fra lederrekruttering til lederevaluering.

  Læs mere
 • Det personlige lederskab - dilemmaer

  Væksthus for Ledelse har kigget på interessante og afgørende hændelser, som har skabt debat og refleksion omkring ledelsesgrundlaget i kommuner og regioner.

  Læs mere
 • Er det her god ledelse?

  Svaret på det spørgsmål er aldrig enkelt. Ledelse er situationsbestemt, og i Vejle bliver de daglige ledelsesdilemmaer debatteret – vendt og drejet - med inspiration fra Ledelse i tredje, der er kommunens eget kodeks for god ledelse

  Læs mere
 • Kodeks har bestået en vanskelig prøve

  Kodeks for god ledelse kom under pres, da Morsø Kommune blev mødt af krav om massive besparelser. ”Men kodeks har overordnet set bestået prøven”, vurderer en lokal leder.

  Læs mere
 • Drop pseudo-demokrati på arbejdspladsen

  Lederen indkalder til et møde om en forandringsproces, men beslutningen er allerede taget. Sådan noget er gift for samarbejdet. “Gør beslutninger og arbejdsgange gennemsigtige, og styrk dermed jeres sociale kapital,” lyder opfordringen fra seniorforsker Peter Hasle.

  Læs mere
 • Du kan da godt blive lidt såret

  Forstander Jakob Volther valgte at få sin ledelsesstil evalueret af en fokusgruppe. En rigtig god evalueringsform, mener forstanderen, men påpeger samtidig, at den kræver, at lederen er psykisk robust.

  Læs mere