Artikler  • Christian Terkelsen
Viser 1 / 1
Ingen resultater.
  • 5 kendetegn på bæredygtig ledelse

    Bæredygtighed handler ofte om tiltag inden for klimaforandringer og forbrugsmønstre. Men også inden for ledelseslitteraturen er der en erkendelse af, at organisationer også skal ledes mere bæredygtigt. Det gælder også offentlige organisationer, hvor fokus på kortsigtede effektmål og økonomiske provenuer i højere grad erstattes af en mere bæredygtige og meningsgivende tilgang til det at arbejde i en offentlig organisation.

    Læs mere